Konferencja z okazji Światowego Dnia Zdrowia

346

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji online „Obchody Światowego Dnia Zdrowia w 2021 roku – zarządzanie stresem i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu”, która odbędzie się 14 maja, w godzinach 15.00–19.00.

Program konferencji:

15.00–15.10 – Otwarcie konferencji – Urszula Pańka, dyrektorka ZCDN-u

15.15–15.45 Wizualizacja i jej znaczenie w realizacji działań promocji zdrowia, Magdalena Stachel, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie

15.45–17.30Strategie radzenia sobie ze stresem, Bogumiła Koman, Krzysztof Łachmańczuk, psychoterapeuci Zachodniopomorskiego Oddziału Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U”

16.30–17.30 Wypalenie zawodowe – przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu, Anna Borkowska, psychoterapeutka, Zachodniopomorski Instytut Psychoterapii w Szczecinie

17.30-18.45Edukacja zdrowia psychicznego – propozycje metodyczne w praktyce szkolnej, Małgorzata Majewska, nauczycielka konsultantka ds. nauczania biologii i promocji zdrowia, ZCDN

18.45–19.00 – Zakończenie konferencji, dyskusja i wnioski

Konferencja: Obchody Światowego Dnia Zdrowia w 2021 roku – zarządzanie stresem i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu
Zakres tematyczny:
Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia w praktyce szkolnej. Metody i techniki wykorzystywane w pracy z uczniami przy realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego na każdym etapie edukacyjnym. Promocja zdrowia psychicznego w praktyce. Wypalenie zawodowe i przeciwdziałanie zjawisku. Przykłady poprawy zdrowia i radzenia sobie w sytuacji trudnej i nowej. Prace konkursowe i znaczenie ich wizualizacji związane z hasłem Światowego Dnia Zdrowia 2021.
Termin:
14 maja, godz. 15.00–19.00
Koordynatorka: Małgorzata Majewska
Forma bezpłatna

Link do platformy, na której odbędzie się konferencja, zostanie rozesłany pocztą e-mail do zainteresowanych osób, które zarejestrują się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń – numer formy doskonalenia: III/9.