Liczymy się z matematyką

277

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji „Liczymy się z matematyką”, która odbędzie się online 13 marca, w godzinach 10.00–15.00.

Program konferencji:

10.00–10.15 – Otwarcie konferencji
10.15–11.15 – Wykład: Liczymy się z matematyką – dr Jerzy Chodnicki
11.15–11.30 – Przerwa
11.30–12.20 – I sesja warsztatowa (do wyboru warsztaty A, B, C)
12.20–12.30 – Przerwa
12.30–13.20 – II sesja warsztatowa (do wyboru warsztaty A, B, D)
13.20–13.30 – Przerwa
13.30–14.20 – III sesja warsztatowa (do wyboru warsztaty C, D, E)
14.20–14.30 – Przerwa
14.30–15.00 – Zakończenie konferencji

Warsztat A: Matematyka ze Scratchem – Krzysztof Jaworski
Warsztat B: Matematyczne preteksty – czyli jak wyprowadzać uczniów w pole… matematyki? – Marek Matejuk
Warsztat C: Whiteboard.fi – w domu i w szkole – Ewa Ładna
Warsztat D: Analiza zadań przygotowujących do egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/21 – Edyta Warzecha
Warsztat E: Wykorzystanie platformy Microsoft Office 365 w pracy dydaktycznej Katarzyna Kujawa

Zakres tematyczny:

Tworzenie zadań przygotowujących do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty z matematyki. Scratch jako narzędzie wspierające pracę nauczyciela matematyki. Whiteboard.fi jako przykład prostego narzędzia internetowego, które pomaga aktywizować całą klasę. Wykorzystanie aplikacji Teams, Forms, One Note.

Termin konferencji: 13 marca, godz. 10.00–15.00.
Prelegenci: Krzysztof Jaworski, Marek Matejuk, Ewa Ładna, Edyta Warzecha, Katarzyna Kujawa

Forma bezpłatna

Link do platformy, na której odbędzie się konferencja, zostanie rozesłany pocztą e-mail do zainteresowanych osób, które zarejestrują się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń – numer formy doskonalenia: III/7.

Wyboru warsztatów należy dokonać do 10 marca. Formularze zostaną przesłane odpowiednio wcześniej wszystkim osobom zakwalifikowanym na konferencję.