LXI Międzyszkolne Zawody Matematyczne

1411

Zapraszamy uczniów szkół ponadpodstawowych województwa zachodniopomorskiego do udziału w LXI Międzyszkolnych Zawodach Matematycznych organizowanych przez Instytut Matematyki Uniwersytetu Szczecińskiego przy współudziale Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie.

Celem konkursu jest podnoszenie poziomu nauczania matematyki, pogłębianie zainteresowania uczniów tym przedmiotem oraz wpływanie na trafniejszy wybór kierunku studiów wyższych przez absolwentów szkół ponadpodstawowych.

Zawody odbędą się w formie zdalnej w sobotę 17 kwietnia 2021 roku, o godzinie 11.00.

Formularz zgłoszeniowy dla szkół oraz regulamin konkursu znajdą Państwo na stronie internetowej  www.zawody.mat.szc.pl.

Termin przyjmowania zgłoszeń mija 12 kwietnia 2021 roku.