LXIII Międzyszkolny Turniej Fizyczny

1462

Jak co roku zapraszamy uczniów szkół ponadpodstawowych województwa zachodniopomorskiego do udziału w Międzyszkolnym Turnieju Fizycznym, organizowanym przez Instytut Fizyki Uniwersytetu Szczecińskiego przy współudziale Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Celem turnieju jest podnoszenie poziomu nauczania fizyki, popularyzacja fizyki, pogłębianie zainteresowania tym przedmiotem oraz wpływanie na trafniejszy wybór kierunku studiów wyższych przez absolwentów szkół ponadpodstawowych.

Zgłoszenia do turnieju są przyjmowane do 23 marca 2021 roku, za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej Instytutu Fizyki US.