Media to przyszłość edukacji. Polecamy najnowszy numer „Refleksji”!

164

Czy można sobie wyobrazić dydaktykę, która nie nadąża za współczesnymi mediami? To pytanie z pewnością retoryczne – taka szkoła nie dawałaby wielkich szans na intelektualny rozwój i aktywność w rozwijającym się społeczeństwie. Zróżnicowanie technologii i środków dydaktycznych stanowi podstawę dobrze prowadzonej, efektywnej, przyjaznej edukacji – podsumowują Autorki i Autorzy tekstów w wakacyjnym numerze naszego czasopisma pod tytułem „Dydaktyka i media”.

Wśród tekstów naukowych, popularyzatorskich i publicystycznych tym razem proponujemy rozmowę z Przemysławem Staroniem, propagatorem nowoczesnych metod nauczania, pisarzem, osobowością medialną. „Mój przypadek jest dość specyficzny. Z jednej strony spotkałem na swojej drodze edukacyjnej fantastycznych ludzi. Te osoby przekazały mi wiele swoich pasji, zmotywowały do działania na wielu obszarach i dzięki temu, siłą rzeczy, nie mam doświadczeń wyraźnie negatywnych. Jeżeli zatem, z drugiej strony, w szkole działo się coś, co mogło mnie do niej zniechęcić, to po prostu byłem na to przygotowany i w jakimś sensie wewnętrznie uodporniony. Prawdopodobnie dlatego nigdy nie przychodziły mi do głowy skrajne postawy odrzucenia czy kompletnego zanegowania szkolnej rzeczywistości” – mówi Nauczyciel Roku 2018, który technologiczną ewolucję edukacji postrzega jako niezbywalny element szkoły przyszłości.

Trudno się z tą tezą nie zgodzić. Czy można sobie wyobrazić dydaktykę, która nie nadąża za współczesnymi mediami? To pytanie z pewnością retoryczne – taka szkoła nie dawałaby wielkich szans na intelektualny rozwój i aktywność w rozwijającym się społeczeństwie. Jak pisze dr Małgorzata Skibińska w artykule Kompetencje cyfrowe. Jak i czego uczyć (się), żeby mądrze korzystać z mediów elektronicznych? to właśnie umiejętności związane z obsługą technologii IT mają kluczowe znaczenie dla idei uczenia – siebie i innych – przez całe życie.

Warto pamiętać, że w wersji papierowej „Refleksje” są dostępne w siedzibie Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli przy ul. Gen. J. Sowińskiego 68 w Szczecinie (w okresie wakacyjnym zapraszamy w dni powszednie w godzinach 8.00–16.00). Wersję cyfrową można pobrać ze strony: www.refleksje.zcdn.edu.pl.

Zapraszamy do lektury!