Mediacje i negocjacje w praktyce szkolnej

226

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu „Mediacje i negocjacje w praktyce szkolnej”, które odbędzie się online 11 grudnia, w godzinach 10.00–14.00. Zajęcia zdalnie poprowadzi Renata Majewska, nauczycielka konsultantka ds. wychowania.

Szkolenie rozpocznie się wykładem interaktywnym, którego celem będzie przedstawienie istoty, zasad, metod i form prowadzenia mediacji i negocjacji jako formy podejmowania decyzji i rozwiązywania sporów. W części warsztatowej nauczyciele przeprowadzą postępowanie mediacyjne i wypracują rozwiązania drogą negocjacji. Efektem zajęć będzie wzbogacenie wiedzy i nabycie umiejętności stosowania tych metod.

Szkolenie: Mediacje i negocjacje w praktyce szkolnej
Zakres tematyczny:
Istota, zasady i etapy postępowania mediacyjnego. Formy i metody negocjacji. Sposoby wykorzystania mediacji i negocjacji w praktyce szkolnej. Symulacje postępowań mediacyjnych.
Termin:
11 grudnia, godz. 10.00–14.00
Prowadząca:
Renata Majewska
Forma bezpłatna

Link do platformy, na której odbędzie się szkolenie, zostanie rozesłany pocztą e-mail do zainteresowanych osób, które zarejestrują się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń – numer formy doskonalenia: I/A/2.