Prawa ucznia – godność dziecka

1122

Celem konferencji jest przedstawienie społecznej natury praw człowieka oraz omówienie ich w kontekście godności człowieka. Podczas spotkania zaprezentowane zostaną uniwersalne cechy człowieka oraz przybliżone pojęcie „dobra dziecka”. Poddana refleksji zostanie przyszłość praw dziecka. Uczestnicy zapoznają się z biografią Eglantyny Jebb oraz działalnością organizacji Save the Children. Konferencję zakończy dyskusja nad propozycją Karty Praw Ucznia.

Program
12.00–12.15 – Otwarcie konferencji
12.15–12.45 – Społeczna natura praw człowieka, Janusz Korzeniowski
12.45–13.15 – Przyszłość praw dziecka, prof. dr hab. Maria Czerepaniak-Walczak
13.15–13.30 – Przerwa kawowa
13.30–14.00 – Eglantyne Jebb – pionierka praw dziecka, dr Aleksander Cywiński
14.00–14.15 – Rozmowa z przedstawicielką Save the Children
14.15–14.45 – Wokół pojęcia „dobro dziecka”, Amnesty International Szczecin
14.45–15.00 – Przerwa kawowa
15.00–16.00 – Dyskusja nad propozycją Karty Praw Ucznia

Konferencja: Prawa dziecka – prawa ucznia. Konferencja z okazji 30-lecia uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka i 100-lecia organizacji Save the Children
Zakres
: Społeczna natura praw człowieka. Godność człowieka a prawa człowieka. Uniwersalne cechy praw człowieka. Prawa a wolności człowieka. Przyszłość praw dziecka. Biografia Eglantyny Jebb. Działalność organizacji Save the Children. Rozumienie pojęcia „dobro dziecka”. Dyskusja nad propozycją Karty Praw Ucznia.
Termin: 13 grudnia 2019, godzina 12.00–16.00
Prowadzący: prof. dr hab. Maria Czerepaniak-Walczak, Janusz Korzeniowski, dr Aleksander Cywiński
Miejsce:
Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
ul. Gen. J. Sowińskiego 68, Szczecin
sala konferencyjna im. Anny Radziwiłł
Forma bezpłatna
Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o zarejestrowanie się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń – numer formy doskonalenia: III/18.