Program naprawczy w kształceniu zawodu

1059

W pierwszej części szkolenia, poprowadzonej w formie wykładu, przedstawione zostaną konstrukcja podstawy programowej kształcenia zawodowego i przykładowy program nauczania w zawodzie. Nastpnie nauczyciele skonstruują przykładowy arkusz diagnozowania umiejętności zawodowych uczniów. Zostanie utworzony schemat programu naprawczego dla zawodu, harmonogram działań i ewaluacji programu.

Szkolenie: Program naprawczy w kształceniu zawodu
Zakres: Konstrukcja podstawy programowej. Przykładowy program nauczania. Diagnoza umiejętności zawodowych. Analiza wyników egzaminu zawodowego. Konstrukcja programu naprawczego. Dokumentowanie realizacji programu naprawczego. Ewaluacja programu. Termin: 10 grudnia, godz. 15.00–18.00
Prowadzący: Paweł Masłowski
Miejsce:
Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
ul. Gen. J. Sowińskiego 68, Szczecin
sala 121
Forma bezpłatna  

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o zarejestrowanie się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń – numer formy doskonalenia: I/L/2.