Nowa matura a teksty medialne

1927

Serdecznie zapraszamy na warsztaty medioznawcze pod tytułem „Analiza i interpretacja przekazów medialnych w kontekście nowej matury”, które odbędą się 29 lutego, w godz. 11.00–13.00. Celem zajęć będzie przede wszystkim zapoznanie uczestników z budową przekazu medialnego.

Największy nacisk zostanie położony na analizę stylu językowego, wykrywanie i analizowanie różnic pomiędzy poszczególnymi typami omawianych przekazów medialnych, umiejętność postrzegania przekazu jako całości, umiejscowienie pojedynczego tekstu w szerszym, na przykład społecznym kontekście.

Uczestnicy pozyskają między innymi wiedzę z zakresu analizy i interpretacji tekstu medialnego z punktu widzenia języka, literatury, kultury i społeczeństwa.

Podczas zajęć będą stosowane takie metody szkoleniowe, jak: wykład bogato ilustrowany przykładami, studia przypadków oraz przykładowe ćwiczenia. Nauczyciele otrzymają ponadto gotowe ćwiczenia do przeprowadzenia podczas lekcji.

Warsztaty poprowadzi dr Krzysztof Flasiński, doświadczony dziennikarz prasowy, medioznawca, adiunkt w Zakładzie Mediów i Komunikowania (Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa US).

Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach prosimy o zarejestrowanie się za pośrednictwem  Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń – numer formy doskonalenia: III/C/59.