Nowe nowe wychowanie – szansa czy zagrożenie?

472

Redakcja Zachodniopomorskiego Dwumiesięcznika Oświatowego „Refleksje” zaprasza do współtworzenia numeru 1/2022, który będzie zatytułowany NOWE NOWE WYCHOWANIE. Powtórzenie słowa „nowe” nie jest błędem – to nawiązanie do tytułu książki Paula Levinsona pt. Nowe nowe media. Czy wychowanie też potrzebuje dzisiaj odświeżenia definicji? Mamy nadzieję, że zechcą się Państwo z nami podzielić refleksjami na ten temat i zaprezentują na naszych łamach swoje pomysły na scharakteryzowanie obowiązujących kierunków rozwoju teorii i praktyk pedagogicznych w szkole XXI wieku.

Zachęcamy do napisania tekstów, które przybliżą Państwa podejście do zagadnień wychowania. Proponujemy następujący zakres tematyczny:

  1. Kto dzisiaj wychowuje? Rodzina – szkoła – media (internet).
  2. Nowe nowe media – szansa czy zagrożenie? Refleksje nauczycielskie.
  3. Przemiany komunikacji cyfrowej w edukacji (na własnych przykładach).
  4. Uczniowie jako (współ)twórcy edukacji i aktywni użytkownicy mediów cyfrowych.
  5. Uczeń jako nauczyciel/nauczyciel jako uczeń? Alternatywne metody dydaktyczno-wychowawcze.

Artykuły można nadsyłać na podane poniżej redakcyjne adresy poczty elektronicznej do 2 listopada 2021 roku. W razie chęci współpracy bardzo prosimy o wcześniejszy kontakt – pomoże nam to zaplanować zawartość numeru.
Napiszcie do nas – zapraszamy serdecznie!

Redakcja (refleksje@zcdn.edu.pl)
Sławomir Iwasiów, redaktor prowadzący (siwasiow@zcdn.edu.pl)
Katarzyna Kryszczuk-Mańkowska, sekretarz redakcji (kmankowska@zcdn.edu.pl)