O prawach dziecka

671

Gościem czternastego odcinka „Nasłuchu pedagogicznego”, nagranego w przededniu rocznicy uchwalenia konwekcji o prawach dziecka, jest profesor Maria Czerepaniak-Walczak – profesor pedagogiki, autorka rozpraw i monografii poświęconych pedagogice emancypacyjnej, badaniom w działaniu, nauczycielskiemu profesjonalizmowi oraz pedagogice szkoły wyższej, zajmuje się także warunkami poszanowania praw człowieka i praw dziecka w różnorodnych sytuacjach społecznych.  Pretekstem do rozmowy jest książka „To ja, Malala” Christiny Lamb, Malali Yousafzai, a jej tematem są nie tylko prawa dziecka czy prawa człowieka III generacji, ale także relacja młodego człowieka za światem, środowiskiem naturalnym, szkołą – szczególnie w czasie nauki na odległość.

Rozmowę przeprowadziła dr Natalia Cybort-Zioło.

Prawa dziecka – zestawienie bibliograficzne