Odcinek XVII: Historia i biografia

472

W kolejnym odcinku „Nasłuchu pedagogicznego” spotykamy się z dr Katarzyną Rembacką, autorką nagradzanej przez naukowe gremia biografii pod tytułem Komunista na peryferiach władzy. Historia Leonarda Borkowicza 1912–1989 (2020). Borkowicz, pierwszy wojewoda powojennego Szczecina, zapisał się w historii najnowszej intrygującym życiorysem, w którym Pomorze Zachodnie stanowi jeden z ważniejszych, choć nie jedynych wartych uwagi wątków. Autorka opowiada nie tylko o samym Borkowiczu, Szczecinie i realiach PRL-u, ale także przybliża zakres prowadzonych przez siebie badań oraz odsłania niektóre kulisy pracy nad książką.

Rozmowę przeprowadził Sławomir Iwasiów – redaktor prowadzący Zachodniopomorskiego Dwumiesięcznika Oświatowego „Refleksje”.

 fot. Dobrawa Skrycka
fot. Dobrawa Skrycka

Katarzyna Rembacka – doktor nauk humanistycznych, edukatorka i historyczka, pracuje w Biurze Badań Historycznych IPN-u w Szczecinie. Zainteresowania badawcze: biografistyka, dzieje partii komunistycznych, powojenna historia Pomorza Zachodniego. Stypendystka wrocławskiego ośrodka Pamięć i Przeszłość. Redaktorka opracowań edukacyjnych, między innymi Teki Edukacyjnej IPN Z „Solidarnością” do wolności. Autorka książki Komunista na peryferiach władzy. Historia Leonarda Borkowicza (1912–1989), za którą w 2021 roku otrzymała Nagrodę Historyczną „Polityki” i Nagrodę im. Prof. Tomasza Strzembosza.