Ogólnopolska akcja #ocochodziwszkole

107

Pracownicy Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli dołączyli do ogólnopolskiej akcji #ocochodziwszkole – inicjatywy, która ma rozpocząć dyskusję o dzisiejszym szkolnictwie.   Zapraszamy do obejrzenia zdjęć odpowiedzi pracowników na pytanie postawione w nazwie wydarzenia.

Akcja #ocochodziwszkole to inicjatywa Ewy Radanowicz, dyrektorki szkoły w Radowie Małym i autorki książki „W szkole wcale nie chodzi o szkołę”. Celem akcji jest wywołanie dyskusji o dzisiejszej edukacji poprzez umieszczeniu zdjęcia lub filmiku z kartką, na której znajduje się odpowiedź na pytanie zawarte w tytule akcji. Wydarzenie to skierowane jest zarówno do nauczycieli, jak i uczniów.