Pedagogika wartości – napisz artykuł do nowego numeru „Refleksji”!

777

Redakcja Zachodniopomorskiego Dwumiesięcznika Oświatowego „Refleksje” zaprasza do współtworzenia numeru 6/2021, który będzie zatytułowany PEDAGOGIKA WARTOŚCI. Tym razem odwołujemy się do jednego z punktów realizacji polityki oświatowej na rok szkolny 2021/2022. Będziemy wdzięczni za odniesienie się w artykułach do Państwa dotychczasowych doświadczeń – na wszystkich etapach nauczania – i zaprezentowanie na naszych łamach wartościowych w Państwa opinii koncepcji metodyczno-dydaktycznych, przykładów dobrych praktyk oraz własnych opinii na temat aksjologicznych aspektów pracy wychowawczej w szkolnej rzeczywistości w obrębie zaproponowanego tematu.
Chcielibyśmy poprosić Państwa o napisanie tekstów, które będą prezentowały Wasze podejście do problematyki wartości w edukacji. Proponujemy między innymi takie tematy, jak:

  • Pedagogika wartości – teoria i praktyka.
  • Nauczyciel/nauczycielka w perspektywie wychowania do wartości.
  • Jakie wartości w procesie nauczania-uczenia się uznajemy za najważniejsze?
  • Problemy wychowania w XXI wieku (media, kultura, edukacja).
  • Relacje uczniów, nauczycieli, rodziców. Społeczna funkcja szkoły a przekazywanie wartości.

Jesteśmy otwarci na Państwa propozycje tematów – niezależne od powyższych zagadnień. Gotowe artykuły można nadsyłać na podane poniżej redakcyjne adresy poczty elektronicznej do 19 września 2021 roku. W razie chęci współpracy bardzo prosimy o wcześniejszy kontakt – pomoże to nam zaplanować zawartość numeru.

Napiszcie do nas – zapraszamy serdecznie!
Redakcja refleksje@zcdn.edu.pl
Sławomir Iwasiów, redaktor prowadzący – siwasiow@zcdn.edu.pl
Katarzyna Kryszczuk-Mańkowska, sekretarz redakcji – kmankowska@zcdn.edu.pl