Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli edukacji dla bezpieczeństwa

958

Zapraszamy do udziału w pierwszym spotkaniu „Sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli edukacji dla bezpieczeństwa online”, które odbędzie się 24 lutego, w godz. 15.00-17.30. Zajęcia zdalnie poprowadzi Waldemar Zaborski, nauczyciel konsultant ds. nauczania techniki, wychowania komunikacyjnego i edukacji dla bezpieczeństwa.

Spotkania sieci będą realizowane na dostępnych platformach online. W trakcie spotkań z przedstawicielami służb miejskich powstaną krótkie relacje, które za zgodą autorów będą mogły być opublikowane również w Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Zaprezentowane zostaną różne sposoby rozwiązań konkretnych sytuacji problemowych.

Zakres tematyczny: Instrukcje, materiały i wystąpienia służb miejskich oraz informacje na temat ich zadań i działań. Publikacja na platformie Moodle lub kanale YouTube opracowanych materiałów cyfrowych w celu wspomagania zajęć dydaktycznych. Wykorzystanie zasobów portali i dostępnych źródeł. Zasady realizacji działań innowacyjnych i projektów na lekcjach EDB.

Termin: 24 lutego, w godz. 16.00–18.00

Prowadzący: Waldemar Zaborski

Forma bezpłatna

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o zarejestrowanie się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń – numery formy doskonalenia: IV/6.