Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli fizyki

308

Zajęcia sieci odbędą się w pięciu sesjach. W trakcie pierwszego spotkania rozpoznane zostaną oczekiwania uczestników oraz wypracowany zostanie program i harmonogram. Następnie odbędą się dwa warsztaty metodyczno-merytoryczne. Nauczyciele opracują scenariusze i karty pracy do wybranych przez siebie tematów. Materiały te zostaną przedstawione podczas piątej sesji, podsumowującej działania sieci. Część zajęć odbywać się będzie za pośrednictwem platformy Moodle.

Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli fizyki
Zakres:
Analiza i zastosowanie nowoczesnych metod i technik w nauczaniu fizyki na różnych etapach edukacyjnych. Scenariusze zajęć edukacyjnych, karty pracy, zestawy zadań utrwalających i ćwiczeniowych. Indywidualizacja procesu nauczania fizyki. Wyposażenie pracowni – pomoce i materiały edukacyjne przydatne w nauczaniu fizyki. Wymiana doświadczeń nauczycieli w zakresie nauczania fizyki według nowej podstawy programowej.
Termin pierwszego spotkania Sieci: 7 listopada, w godzinach 10.00–13.00

Link do platformy, na której odbędą się zajęcia, zostanie rozesłany pocztą e-mail do zainteresowanych osób, które zarejestrują się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń – numer formy doskonalenia: IV/4.