Szkolne pracownie techniczne w projekcie „Laboratoria Przyszłości”

422

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu online „Szkolne pracownie techniczne w projekcie Laboratoria Przyszłości”, które odbędzie się 20 października, w godzinach 15.00–17.15, na platformie e-learningowej. Zajęcia zdalnie poprowadzi Waldemar Zaborski, nauczyciel konsultant ds. nauczania techniki, wychowania komunikacyjnego i edukacji dla bezpieczeństwa, oraz Witold Jakubek – współautor podstawy programowej z techniki.

W pierwszej części szkolenia przedstawione zostaną możliwości korzystania ze wsparcia finansowego w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości”. W części drugiej uczestnicy otrzymają wsparcie w zakresie wyboru mebli, urządzeń technicznych, wyposażenia stanowisk, narzędzi, sprzętu AGD, materiałów eksploatacyjnych oraz pomocy BHP pod kątem zapisów zawartych w podstawie programowej z techniki z uwzględnieniem europejskich norm bezpieczeństwa.

Szkolenie: Szkolne pracownie techniczne w projekcie „Laboratoria Przyszłości”

Zakres tematyczny: Pracownie techniczne i ich udział w budowaniu kompetencji politechnicznych uczniów szkół podstawowych. Reaktywacja pracowni technicznych z uwzględnieniem wsparcia finansowego udzielanego w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości”. Wybór wyposażenia w zakresie podstawowym i dodatkowym. Katalog wyposażenia.
Termin: 20 października, godz. 15.00–17.15
Prowadzący: Waldemar Zaborski, Witold Jakubek
Forma bezpłatna

Link do platformy, na której odbędzie się szkolenie, zostanie rozesłany pocztą e-mail do zainteresowanych osób, które zarejestrują się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń – numer formy doskonalenia: I/J/10.