W trosce o klimat

483

Redakcja Zachodniopomorskiego Dwumiesięcznika Oświatowego „Refleksje” zaprasza do współtworzenia numeru 2/2022, który będzie zatytułowany SZKOŁA DLA KLIMATU.

Troska o środowisko naturalne to nie tylko ważne zagadnienie społeczne, ale przede wszystkim obowiązek nowoczesnej oświaty. Dlatego tym razem proponujemy temat numeru, który – naszym zdaniem – wpisuje się w zapotrzebowanie na wiedzę o zmianach klimatu i ich szerokich konsekwencjach dla naszej planety. Jesteśmy przekonani, że Państwa bogate doświadczenie przekłada się na wartościowe pomysły dotyczące uczenia (się) o tym, jak dbać o najbliższe otoczenie przyrodnicze i tym samym nie niszczyć naturalnych skarbów Ziemi.

Chcielibyśmy poprosić Państwa o napisanie tekstów, które będą pokazywały Wasze podejście do problematyki zmian klimatu, ale także ochrony środowiska, edukacji ekologicznej, roli człowieka w kształtowaniu najbliższego otoczenia przyrodniczego. Proponujemy następujący zakres tematyczny:

  1. Edukacja ekologiczna na wszystkich etapach nauczania (refleksje nauczycielskie).
  2. Natura – społeczeństwo – szkoła. Rola edukacji w kształtowaniu dobrych nawyków ekologicznych.
  3. Edukacja ekologiczna w praktyce (własne przykłady lekcji przyrody, biologii, geografii i innych przedmiotów).
  4. Szkoła poza szkołą – wycieczki, lekcje terenowe, warsztaty.
  5. Cele zrównoważonego rozwoju i działania prośrodowiskowe w ramach Agendy 2030.
  6. Zmiany klimatu – przyczyny, przeciwdziałanie i adaptacja.
  7. Poszanowanie naturalnych zasobów, w szczególności powietrza, wody, gleby i energii.
  8. Bioróżnorodność – poznawanie, troska i ochrona.
  9. Odnawialne źródła energii i energetyka jądrowa jako rozwiązania przyjazne środowisku.

Gotowe artykuły można nadsyłać na podane poniżej redakcyjne adresy poczty elektronicznej do 15 stycznia 2022 roku. W razie chęci współpracy bardzo prosimy o wcześniejszy kontakt – pomoże nam to zaplanować zawartość numeru.

Napiszcie do nas – zapraszamy serdecznie!
Redakcja (refleksje@zcdn.edu.pl)
Sławomir Iwasiów, redaktor prowadzący (siwasiow@zcdn.edu.pl)
Katarzyna Kryszczuk-Mańkowska, sekretarz redakcji (kmankowska@zcdn.edu.pl)