Zaproszenie na Ogólnopolski Kongres ADHD

2148

Polecamy Państwa uwadze Ogólnopolski Kongres ADHD w projekcie tematycznym „ADHD – wyzwanie społeczne czy negacja?”, który odbędzie się w Szczecinie, w siedzibie ZCDN-u, w terminie 12–13 marca 2016 roku.

Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego Dla Dzieci i Młodzieży z ADHD Towarzystwa Przyjaciół Dzieci ZOR oraz Koło Pomocy Dzieciom z ADHD TPD w Szczecinie w partnerstwie z Fundacją im. Stefana Batorego i z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży zaprasza do udziału  w Ogólnopolskim Kongresie ADHD w projekcie tematycznym „ADHD – wyzwanie społeczne czy negacja?” w ramach programu dla organizacji pozarządowych Obywatele dla Demokracji.

Meritum projektu

Projekt ma uruchomić dialog różnych środowisk zajmujących się dziećmi i młodzieżą z ADHD oraz przeciwdziałać ich permanentnemu wykluczaniu. W odpowiedzi na potrzeby środowiska zaplanowano kompleksowe działania z dziećmi i młodzieżą  z ADHD, rodzicami, nauczycielami, kuratorami, sądami, policją, asystentami rodzin o charakterze edukacyjnym, szkoleniowym, interwencyjnym, prawnym oraz informacyjnym. Ich efektem będzie wzrost wiedzy i kompetencji w zakresie postępowania z dzieckiem z ADHD oraz powstanie stałej sieci współpracy między instytucjami lokalnymi. Projekt ma także wymiar ogólnopolski, gdyż przewiduje działania wzmacniające istniejącą już koalicję pn. „Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji i Inicjatyw działających na rzecz osób z ADHD” oraz organizację konwentu na szczeblu krajowym. Efektem tych prac będą postulaty zmian systemowych ADHD w obszarze edukacji, zdrowia i polityki społecznej. Ogólnopolski Kongres ADHD z debatą medialną będzie ostatnim elementem scalającym postulaty wszystkich środowisk w rekomendacje rozwiązań systemowych podparte opiniami autorytetów. Wraz z rekomendacjami młodzieży i liderów lokalnych pozwolą rozpocząć proces legislacyjny.

Czas i miejsce

  • 12 i 13 marca 2016 roku (sobota i niedziela)
  • Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Generała Józefa Sowińskiego 68, 70-236 Szczecin

Szczegółowych informacji udzieli Państwu menadżer projektu: Joanna Rysz, tel.: 600 905 422, mail: adhd@tpd.szczecin.pl

Program Kongresu

Plakat