Ibuk Libra
Złóż propozycję zakupu

Zmiana organizacji pracy w okresie wakacyjnym

Uprzejmie informujemy, że od 1 czerwca 2022 Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli będzie otwarte dla klientów w godzinach 8.00–16.00 w dni powszednie, zaś Biblioteka Pedagogiczna im. Heleny Radlińskiej oraz Oddziały Zamiejscowe w Gryficach i Świnoujściu w godzinach 9.00–16.00.

Tydzień Czytania 2022

Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom jest coroczną imprezą organizowaną na przełomie maja i czerwca przez Fundację ABCXXI. Zachęcone przez Fundację rodziny oraz instytucje: przedszkola, szkoły, biblioteki doskonalą swój warsztat na udostępnianych przez nią licznie konferencjach i wykładach.

Tydzień Bibliotek 2022 – relacja

Tydzień Bibliotek zaczął się 8 maja Dniem Bibliotekarza i potrwał zwyczajowo do 15 maja. Jego hasło, wybrane przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich już 20 grudnia ubiegłego roku, to BIBLIOTEKA – ŚWIAT W JEDNYM MIEJSCU.

Tydzień Bibliotek 2022 – Storywriting

Z okazji Tygodnia Bibliotek 2022, w ramach tradycyjnej zabawy w storywriting, powstały trzy teksty. Opowiadanie „Stąd dotąd” , wykorzystujące 26 nadesłanych na storywriting zdań, zostało napisane przez Barbarę Keller. Opowiadania „Portret Doriana Greya” Lilli Domańskiej i „Melodia zbłąkanych dusz” Pawła Ruczki zostały przysłane na storywriting dodatkowy, z wykorzystaniem 25 tytułów książek umieszczanych na wystawie w informatorium Biblioteki Pedagogicznej.

Rozwój kompetencji społecznych uczniów

Zestawienie sporządziła Elżbieta Schwarz.

Indywidualizacja nauczania

Zestawienie sporządziła Beata Filus.

Depresja dzieci i młodzieży

Zestawienie sporządziła Beata Filus.

Biblioteka – świat w jednym miejscu

Nawiązując do tegorocznego hasła Tygodnia Bibliotek „Biblioteka – świat w jednym miejscu”, chcemy zaprosić państwa do niezwykłej podróży po znanych i pięknych miastach świata.

Miłość i wojna

Biblioteka poleca trzy odmienne gatunkowo książki (traktat, powieść i esej), celem tropienia w nich powiązań między miłością a wojną. W wybranych książkach miłość i wojna występują w różnych proporcjach. Miłość jak zwykle niejedno ma imię, a wojna swoim zwyczajem tratuje róże, żeby ratować lasy. Mówią, że w miłości i na wojnie wszystkie chwyty są dozwolone.

Komiks w teorii. Literatura przedmiotu

Biblioteka Pedagogiczna, poza książkami, posiada w swoich zbiorach także komiksy. Na łamach naszej strony polecane już były wybrane komiksy z naszych zbiorów, pozycje na miniony Miesiąc Bibliotek Szkolnych poświęcony baśniom i nowości komiksowe z wydawnictwa Egmontu. Nauczycielka bibliotekarka Beata Filus przygotowała komiksowe zestawienie bibliograficzne. Tym razem zachęcam Państwa do zapoznania się z kilkoma książkami teoretycznymi poświęconymi temu medium.

Nowości komiksowe wydawnictwa Egmont

Oferta komiksowa Biblioteki Pedagogicznej im. Heleny Radlińskiej stale się powiększa. Tym razem prezentujemy komiksy dla dzieci i młodzieży z wydawnictwa Egmont, które zostały ułożone rosnąco w odniesieniu do wieku czytelników: od najmłodszych odbiorów (5 lat) do nastolatków. W zbiorach biblioteki znajdują się też scenariusze zajęć dotyczące niektórych z poniższych pozycji.

Polecamy książki o sensie życia

W tych trudnych czasach zapraszamy Państwa do zapoznania się z książkami, które mogą służyć jako inspiracja w poszukiwaniu sensu życia. Wszystkie dostępne są oczywiście w naszej bibliotece.

Biblioteka poleca… komiksy!

W zbiorach naszej biblioteki znajdziecie również komiksy. Kolekcja nie jest duża, ale powoli się powiększa. Komiksy to źródło rozrywki, ale z ogromnym potencjałem promocyjnym i edukacyjnym. Na początek proponujemy trzy pozycje.

Komiksy na Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych

Hasłem tegorocznego Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych są „Baśnie i legendy z całego świata”. Pod hasłem tym znajdziemy wiele atrakcyjnych lektur komiksowych – rzeczywiście z całego globu.

Baśnie i legendy z całego świata

Z okazji Nocy Bibliotek, która w tym roku przebiega pod hasłem „Czytanie wzmacnia” zapraszamy do zapoznania się z ciekawymi propozycjami książek z baśniami i legendami z całego świata, które dostępne są w naszej bibliotece.

Kącik biblioterapeutyczny

Z okazji Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek uruchamiamy dla Państwa przestrzeń, w której będziemy prezentować dostępne w naszych zbiorach książki z terapeutycznym przesłaniem. Z powodzeniem mogą je wykorzystać na swoich zajęciach nauczyciele i wychowawcy, bo wszystkie te historie nie tylko są ciekawe, ale mają też w sobie MOC.

Ogólnopolski Tydzień Bibliotek – Kącik książki dziecięcej

8 maja obchodzimy Ogólnopolski Dzień Bibliotekarza i Bibliotek. To zainicjowane przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich święto od wielu lat rozpoczyna Tydzień Bibliotek, trwający od 8 do 15 maja.

Zachodniopomorska Biblioteka Cyfrowa „Pomerania” uruchomiona została w 2008 roku, w ramach projektu „Biblioteka cyfrowa” realizowanego w Książnicy Pomorskiej i stanowi główny element Zachodniopomorskiego Sytemu Informacji N@ukowej i Region@lnej. Projekt finansowany był w całości ze środków samorządu województwa zachodniopomorskiego.

Współrealizatorami projektu byli również członkowie Zachodniopomorskiego Porozumienia Bibliotek, w skład którego wchodzą biblioteki:

 • Akademii Morskiej;
 • Pomorskiej Akademii Medycznej;
 • Politechniki Koszalińskiej;
 • Wyższego Seminarium Duchownego w Koszalinie;
 • Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Medycznego;
 • Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego;
 • Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli;
 • Koszalińska Biblioteka Publiczna;
 • Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie;
 • Miejska Biblioteka Publiczna w Kołobrzegu
 • Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego.

Misją Zachodniopomorskiego Sytemu Informacji N@ukowej i Region@lnej jest uczestnictwo bibliotek w budowie społeczeństwa informacyjnego poprzez tworzenie zasobów informacyjnych oraz rozszerzanie zakresu usług elektronicznych, zapewniających mieszkańcom naszego regionu wolny dostęp do narodowego i regionalnego dziedzictwa kulturowego oraz zasobów naukowych.

Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, będąc wojewódzką placówką realizującą zadania z zakresu doskonalenia nauczycieli wszystkich specjalności, poziomów oraz typów szkół i placówek oświatowych, stara się obejmować swoją działalnością jak największy obszar regionu. Dotarcie do szerokiego grona odbiorców naszych usług jest osiągalne dzięki funkcjonowaniu w strukturze ZCDN-u trzech Oddziałów Zamiejscowych – w Gryficach, Myśliborzu i Świnoujściu.

Siedziby Oddziałów to nie tylko bogate zbiory publikacji książkowych i elektronicznych z zakresu pedagogiki, psychologii socjologii, licznych opracowań naukowych, czasopism z zakresu nauk pedagogicznych i psychologii, bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, ale również miejsca odbywania się warsztatów, sieci współpracy i innych spotkań osób związanych z lokalnymi środowiskami oświatowymi.

Zależy nam, aby Oddziały Zamiejscowe ZCDN-u stanowiły przestrzeń łatwo dostępnej wiedzy, twórczych inspiracji, rozrywki, wypoczynku, ale przede wszystkim – doskonalenia. Zachęcamy do odwiedzin!

  Biblioteka Pedagogiczna im. Heleny Radlińskiej jest biblioteką specjalistyczną, której ofertę kierujemy przede wszystkim do kształcących się i doskonalących nauczycieli oraz studentów kierunków pedagogicznych, a także do wszystkich osób zainteresowanych sprawami oświaty i wychowania. Biblioteka bierze pod uwagę potrzeby edukacyjne swoich Klientów, dokładając tym samym wszelkich starań mających na celu stworzenie rozbudowanego i uniwersalnego księgozbioru, skatalogowanego w systemie LIBRA. Dostępny jest również tradycyjny katalog oraz kartoteki kartkowe.

Nasza biblioteka zapewnia:

 • dostęp do zbiorów o charakterze naukowym, w tym literatury specjalistycznej o profilu pedagogiczno-psychologicznym;
 • możliwość skorzystania z fachowej informacji bibliograficznej z zakresu różnych dziedzin wiedzy;
 • kompetentną obsługę, którą zapewnia wykwalifikowana kadra pedagogicznej i bibliotekarska.

Biblioteka Pedagogiczna gwarantuje liczne udogodnienia w zakresie korzystania ze zbiorów:

 • sprowadza książki z innych bibliotek w kraju, w ramach tzw. wypożyczeń międzybibliotecznych;
 • rezerwuje książki, które w momencie zamówienia są wypożyczone innym czytelnikom;
 • realizuje telefoniczne zamówienia na książki oraz prolonguje telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej terminy użytkowania książek;
 • sporządza zestawienia bibliograficzne na zlecenia szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych;
 • udziela doraźnego wsparcia przy wyborze literatury do prac i publikacji naukowych;

W Bibliotece istnieje możliwość korzystania z internetu oraz z wydawnictw udostępnianych na nośnikach cyfrowych, znajdujących się w naszych zbiorach. Biblioteka Pedagogiczna, dbając o ciągłe podnoszenie jakości oferty, rozszerza wciąż spektrum swojej działalności, m.in. o organizację rozmaitych przedsięwzięć kulturalnych.

W ramach szeroko pojętej edukacji czytelniczej organizujemy szkolenia, prowadzone przez wysoko wykwalifikowanych pracowników pedagogicznych oraz nauczycieli bibliotekarzy zatrudnionych w Bibliotece Pedagogicznej. Wśród proponowanych form doskonalenia szczególnie polecamy:

 • lekcje z edukacji czytelniczej i medialnej;
 • lekcje o charakterze instruktażu w zakresie korzystania z zasobów biblioteki;
 • indywidualne szkolenia nauczycieli bibliotekarzy w zakresie organizacji i zarządzania biblioteką szkolną;
 • indywidualnie prowadzone formy doskonalenia nauczycieli bibliotekarzy o tematyce związanej z obsługą komputerowych programów bibliotecznych, tj. Biblioteka, MOL i LIBRA;
 • szkolenia użytkowników w zakresie korzystania z komputerowych baz danych zbiorów naszej biblioteki.

Biblioteka Pedagogiczna im. H. Radlińskiej z siedzibą w Szczecinie

Godziny otwarcia
od poniedziałku do piątku: 9.00–16.00.

ul. Gen. J. Sowińskiego 68
70-256 Szczecin
tel: 91 435 06 42
e-mail: biblioteka@zcdn.pl
Regina Czekała
kierowniczka
tel. 91 435 06 44
e-mail: rczekala@zcdn.edu.pl

 


Oddział Zamiejscowy ZCDN-u w Gryficach

Godziny otwarcia
od poniedziałku do piątku: 9.00–16.00

ul. Koszarowa 12
72-300 Gryfice
tel. 731 931 126
e-mail: gryfice@zcdn.edu.pl
Agnieszka Jankowska
kierowniczka


Oddział Zamiejscowy ZCDN-u w Myśliborzu

Uprzejmie informujemy, że w związku z likwidacją Oddziału Zamiejscowego Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Myśliborzu, w razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt pod numerem telefonu 91 435 06 44 (od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00–15.00).

ul. Spokojna 15
74-300 Myślibórz

e-mail: mysliborz@zcdn.edu.pl

 

Oddział Zamiejscowy ZCDN-u w Świnoujściu

Godziny otwarcia
•  w poniedziałki: od 9.00 do 16.00 (jedynie w zakresie przyjmowania zwrotów zbiorów bibliotecznych),
•  od wtorku do piątku: od 9.00 do 16.00.

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 22
72-600 Świnoujście
tel. 731 931 471
e-mail: swinoujscie@zcdn.edu.pl
Grażyna Lis
kierowniczka
ZCDN