O bibliotece

Biblioteka Pedagogiczna im. Heleny Radlińskiej jest biblioteką specjalistyczną, której ofertę kierujemy przede wszystkim do kształcących się i doskonalących nauczycieli oraz studentów kierunków pedagogicznych, a także do wszystkich osób zainteresowanych sprawami oświaty i wychowania. Biblioteka bierze pod uwagę potrzeby edukacyjne swoich Klientów, dokładając tym samym wszelkich starań mających na celu stworzenie rozbudowanego i uniwersalnego księgozbioru, skatalogowanego w systemie LIBRA. Dostępny jest również tradycyjny katalog oraz kartoteki kartkowe.

Nasza biblioteka zapewnia:

 • dostęp do zbiorów o charakterze naukowym, w tym literatury specjalistycznej o profilu pedagogiczno-psychologicznym;
 • możliwość skorzystania z fachowej informacji bibliograficznej z zakresu różnych dziedzin wiedzy;
 • kompetentną obsługę, którą zapewnia wykwalifikowana kadra pedagogicznej i bibliotekarska.

Biblioteka Pedagogiczna gwarantuje liczne udogodnienia w zakresie korzystania ze zbiorów:

 • sprowadza książki z innych bibliotek w kraju, w ramach tzw. wypożyczeń międzybibliotecznych;
 • rezerwuje książki, które w momencie zamówienia są wypożyczone innym czytelnikom;
 • realizuje telefoniczne zamówienia na książki oraz prolonguje telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej terminy użytkowania książek;
 • sporządza zestawienia bibliograficzne na zlecenia szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych;
 • udziela doraźnego wsparcia przy wyborze literatury do prac i publikacji naukowych;

W Bibliotece istnieje możliwość korzystania z internetu oraz z wydawnictw udostępnianych na nośnikach cyfrowych, znajdujących się w naszych zbiorach. Biblioteka Pedagogiczna, dbając o ciągłe podnoszenie jakości oferty, rozszerza wciąż spektrum swojej działalności, m.in. o organizację rozmaitych przedsięwzięć kulturalnych.

W ramach szeroko pojętej edukacji czytelniczej organizujemy szkolenia, prowadzone przez wysoko wykwalifikowanych pracowników pedagogicznych oraz nauczycieli bibliotekarzy zatrudnionych w Bibliotece Pedagogicznej. Wśród proponowanych form doskonalenia szczególnie polecamy:

 • lekcje z edukacji czytelniczej i medialnej;
 • lekcje o charakterze instruktażu w zakresie korzystania z zasobów biblioteki;
 • indywidualne szkolenia nauczycieli bibliotekarzy w zakresie organizacji i zarządzania biblioteką szkolną;
 • indywidualnie prowadzone formy doskonalenia nauczycieli bibliotekarzy o tematyce związanej z obsługą komputerowych programów bibliotecznych, tj. Biblioteka, MOL i LIBRA;
 • szkolenia użytkowników w zakresie korzystania z komputerowych baz danych zbiorów naszej biblioteki.