Wprowadzenie nauki zdalnej w klasach V–VIII szkół podstawowych oraz w szkołach ponadpodstawowych

123

Od 27 stycznia do 27 lutego br. uczniowie klas V–VIII szkół podstawowych oraz wszystkich klas szkół ponadpodstawowych przechodzą na nauczanie zdalne. Przedszkola oraz uczniowie klas I–IV szkół podstawowych będą kontynuowali kształcenie w trybie stacjonarnym.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki.