Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów

603

Prowadząca: dr Celina Timoszyk-Tomczak
Katedra Psychologii Ogólnej i Osobowości WNS US

Wykład multimedialny został zrealizowany w ramach przedsięwzięcia grantowego „E-kompetencje nauczyciela – skuteczne kształcenie na odległość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020. Prowadząca: dr Celina Timoszyk-Tomczak Katedra Psychologii Ogólnej i Osobowości WNS US