Redagowanie listu oficjalnego na lekcjach języka polskiego

550

Opracowanie – Małgorzata Roszak, nauczycielka konsultantka ds. nauczania języka polskiego (szkoła podstawowa)