Dlaczego potrzebujemy kompetencji cyfrowych w procesie edukacji?

926

Wielowymiarowych związków edukacji i techniki doświadczamy szczególnie wyraźnie od początku pandemii koronawirusa, która zmieniła podejście do codziennego nauczania. Prowadząc lekcje zdalnie, dowiedzieliśmy się przecież – w masowej skali! – że nowoczesne technologie są nam niezbędne (na przykład w sytuacjach kryzysowych), choć jednocześnie nie mogą w żaden sposób zastąpić „żywego” kontaktu nauczyciela z uczniem. Technika, mówiąc wprost, uratowała nas przed niewątpliwą zapaścią społeczną, ale nie stanowi rozwiązania wszystkich problemów nowoczesnego świata.

Zdając sobie z tego sprawę, proponujemy zestaw artykułów, materiałów dydaktycznych i publicystycznych, które dotyczą – w szerokim ujęciu – rozsądnego i racjonalnego korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych. Mogą się nam one przydać i teraz, i w przyszłości – przede wszystkim w obliczu zmieniającej się w szybkim tempie edukacji.

Od poniedziałku 18 maja „Refleksje” będzie można bezpłatnie otrzymać w Bibliotece Pedagogicznej im. Heleny Radlińskiej (wejście boczne siedziby ZCDN-u przy ul. Gen. J. Sowińskiego 68 w Szczecinie) w godzinach:
•  poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 9.00–14.00
•  czwartek: 12.00–17.00

Zachęcamy również do czytania nowego numeru „Refleksji” online!