Indywidualizacja nauczania – jakie są najnowsze tendencje w dydaktyce?

795

Redakcja Zachodniopomorskiego Dwumiesięcznika Oświatowego „Refleksje” zaprasza do współtworzenia numeru 5/2021, który będzie zatytułowany INDYWIDUALIZACJA NAUCZANIA. Jesteśmy przekonani, że Państwa dotychczasowe doświadczenia w pracy wychowawczej i dydaktycznej w tym zakresie – na wszystkich etapach edukacji szkolnej – umożliwią zaprezentowanie i omówienie na naszych łamach wielu wartościowych koncepcji metodyczno-dydaktycznych, przykładów dobrych praktyk oraz własnych opinii.

Chcielibyśmy poprosić Państwa o napisanie tekstów – przede wszystkim takich, które będą prezentowały Wasze podejście do problematyki indywidualizacji nauczania. Proponujemy między innymi takie tematy, jak:

  • Indywidualizacja kształcenia a polski system oświaty.
  • Przykłady zastosowania indywidualizacji nauczania.
  • Największe problemy i wyzwania indywidualizacji kształcenia na tle przemian społeczno-kulturowych.

Można także zaproponować swój temat – niezależny od powyższych propozycji. Gotowe artykuły można nadsyłać na podane poniżej redakcyjne adresy poczty elektronicznej do 30 czerwca 2021 roku. W razie chęci współpracy bardzo prosimy o wcześniejszy kontakt – pomoże nam to zaplanować zawartość numeru.

Napiszcie do nas – zapraszamy serdecznie!
Sławomir Iwasiów, redaktor prowadzący (siwasiow@zcdn.edu.pl)
Katarzyna Kryszczuk-Mańkowska, sekretarz redakcji (kmankowska@zcdn.edu.pl)