Perspektywy postedukacji – opublikuj artykuł w nadchodzącym numerze „Refleksji”!

806

Redakcja Zachodniopomorskiego Dwumiesięcznika Oświatowego „Refleksje” zaprasza do współtworzenia numeru 3/2022, który będzie zatytułowany PERSPEKTYWY POSTEDUKACJI. Pod tym hasłem rozumiemy wszelkie transformacje w obszarze współczesnego szkolnictwa – na wszystkich etapach i poziomach nauczania. Dlatego zachęcamy Państwa do zaprezentowania na naszych łamach doświadczeń odnoszących się do sprawdzonych koncepcji metodyczno-dydaktycznych, przykładów dobrych praktyk oraz własnych opinii na temat współczesnej edukacji.

Prosimy o napisanie tekstów omawiających podejście do problematyki zmiany paradygmatu pedagogiczno-dydaktycznego Waszej pracy. Proponujemy między innymi takie tematy, jak:

  1. Najnowsze nurty w pedagogice i dydaktyce XXI wieku.
  2. Szkoła przyszłości: innowacja, upodmiotowienie, emancypacja.
  3. Między edukacją zdalną a stacjonarną. Wpływ pandemii na zmianę w obszarze edukacji szkolnej.
  4. Wybrane przykłady funkcjonowania polskich szkół innowacyjnych i alternatywnych placówek edukacyjnych.
  5. Rola nauczycielek/nauczycieli w kształtowaniu przyjaznej przestrzeni działań edukacyjnych.
  6. Jakie kompetencje będą cenione w przyszłości?
  7. Wymiar praktyczny edukacji szkolnej.

Jesteśmy otwarci na Państwa propozycje tematów – niezależne od powyższych zagadnień. Gotowe artykuły można nadsyłać na podane poniżej redakcyjne adresy poczty elektronicznej do 15 lutego 2022 roku. W razie chęci współpracy bardzo prosimy o wcześniejszy kontakt – pomoże to nam zaplanować zawartość numeru.

Napiszcie do nas – zapraszamy serdecznie!
Redakcja (refleksje@zcdn.edu.pl)
Sławomir Iwasiów, redaktor prowadzący (siwasiow@zcdn.edu.pl)
Katarzyna Kryszczuk-Mańkowska, sekretarz redakcji (kmankowska@zcdn.edu.pl)