Nurty wychowania – napisz artykuł do nowego numeru „Refleksji”!

1652

Kolejny planowany numer Zachodniopomorskiego Dwumiesięcznika Oświatowego „Refleksje” będzie zatytułowany NURTY WYCHOWANIA. Redakcja zachęca nauczycieli wszystkich etapów edukacyjnych do zaprezentowania na łamach czasopisma wartościowych koncepcji wychowawczych – zarówno tych tradycyjnych, wielokrotnie sprawdzonych w praktyce, jak i dopiero poznanych, które Państwa zaciekawiły, zaintrygowały lub zainspirowały do wprowadzenia nowatorskich rozwiązań w obszarze wychowania.

Chcielibyśmy poprosić Państwa o napisanie tekstów – przede wszystkim takich, które będą przybliżały Wasze podejście do wszelkich teorii wychowania (zarówno klasycznych, jak i współczesnych, a nawet – alternatywnych). Proponujemy takie tematy, jak:
1) Moje metody pracy wychowawczo-dydaktycznej. Doświadczenia, problemy, porady.
2) Współczesne teorie wychowania a praktyka pedagogiczna w szkole.
3) „Teoria” czy „teorie”? Nowatorskie i alternatywne nurty pedagogiki w XXI wieku.

Można także zaproponować swój temat – niezależny od powyższych propozycji. Gotowe artykuły prosimy nadsyłać na podane poniżej redakcyjne adresy poczty elektronicznej do 20 grudnia 2020 roku. W razie chęci współpracy będziemy wdzięczni za wcześniejszy kontakt – pomoże nam to zaplanować zawartość numeru.

Napiszcie do nas – zapraszamy serdecznie!
Sławomir Iwasiów, redaktor prowadzący (siwasiow@zcdn.edu.pl)
Katarzyna Kryszczuk-Mańkowska, sekretarz redakcji (kmankowska@zcdn.edu.pl)