O Oddziale Zamiejscowym w Świnoujściu

Oddział Zamiejscowy ZCDN-u w Świnoujściu udostępnia bogate i różnorodne zbiory Publicznej Biblioteki Pedagogicznej im. Heleny Radlińskiej, oferuje profesjonalną obsługę Czytelników przez wykwalifikowanych nauczycieli bibliotekarzy, którzy zapewniają komfort korzystania ze zgromadzonych książek, czasopism, gazet, filmów, nagrań dźwiękowych i rozmaitych wydawnictw multimedialnych.

W naszej siedzibie organizowane są różnorodne formy doskonalenia dla nauczycieli i pracowników oświaty, których zakres i tematyka jest zawarta w Ofercie szkoleń dostępnej na stronie głównej ZCDN-u.

Ponadto Oddział Zamiejscowy ZCDN-u w Świnoujściu prowadzi indywidualny instruktaż nauczycieli bibliotekarzy szkolnych z zakresu metodyki pracy biblioteki oraz obsługi bibliotecznego programu komputerowego MOL, indywidualne szkolenia użytkowników w obszarze korzystania z komputerowych baz danych o zbiorach naszej biblioteki oraz umożliwia korzystanie ze zbiorów bibliotek z całego kraju w ramach tzw. wypożyczeń międzybibliotecznych.