Pełną listę dostępnych szkoleń znajdą Państwo w Internetowym Systemie Obsługi Szkoleń

Zapraszamy do udziału w projekcie grantowym: E-kompetencje nauczycieli. Skuteczne kształcenie na odległość

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie grantowym mającym na celu wsparcie nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty. Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Konferencja z okazji Światowego Dnia Zdrowia

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji online „Obchody Światowego Dnia Zdrowia w 2021 roku – zarządzanie stresem i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu”, która odbędzie się 14 maja, w godzinach 15.00–19.00.

Jak wspierać ucznia w skutecznym uczeniu się?

Fundacja Uniwersytet Dzieci i Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli serdecznie zapraszają do udziału w szkoleniu e-learningowym „Jak wspierać ucznia w skutecznym uczeniu się?”, które odbędzie się 20 maja, w godzinach 18.00–19.00.

Konferencja online: Stop patotreściom. Przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej w czasie pandemii

Zapraszamy Państwa 21 maja, w godzinach 14.30–17.30, do udziału w konferencji online „Stop patotreściom. Przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej w czasie pandemii”, podczas której przybliżone zostaną sposoby na przeciwdziałanie zachowaniom przemocowym pojawiającym się w trakcie nauczania zdalnego.

Szybcy i wściekli – nauczyciele w„internetach”

Wystąpienie Jeannette Słaby zarejestrowane podczas konferencji „Gorączka belferskiej nocy" (19.03.21)

Jak rozbudzić w uczniach kreatywne i krytyczne myślenie podczas godzin wychowawczych?

Zapraszamy wychowawców uczących w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w warsztatach „Jak rozbudzić w uczniach kreatywne i krytyczne myślenie podczas godzin wychowawczych?”, które odbędą się w trybie zdalnym 27 maja, w godzinach 16.30–18.00.

Działania wychowawcze szkoły. Konferencja z okazji 30-lecia Zachodniopomorskiego Dwumiesięcznika Oświatowego „Refleksje”

Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli zaprasza do udziału w konferencji „Działania wychowawcze szkoły”, organizowanej w ramach obchodów trzydziestej rocznicy działalności „Refleksji” (1991–2021).

Uczenie do analizy i interpretacji utworu literackiego

Wystąpienie Magdaleny Guz zarejestrowane podczas konferencji „Gorączka belferskiej nocy" (19.03.21).

Nauczyciel Alternatywny

Wystąpienie Przemysława Cichowlasa zarejestrowane podczas konferencji „Gorączka belferskiej nocy" (19.03.21).

Lustereczko powiedz przecie… Czy jestem dobrym wychowawcą?

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu e-learningowym „Autoewaluacja pracy wychowawczej – jak uniknąć samospełniającego się proroctwa w postrzeganiu i ocenianiu zachowania uczniów w czasie pracy online”, które odbędzie się 18 maja, w godzinach 15.30–17.00. Zajęcia zdalnie poprowadzi dr Julia Karapuda – nauczycielka konsultantka ds. diagnozy pedagogicznej i ewaluacji.
ZCDN