ZCDN

Jak wspierać rozwój mowy i komunikację dziecka z niepełnosprawnością?

Serdecznie zapraszamy do siedziby ZCDN-u na konferencję z udziałem dr Marty Wiśniewskiej pt. „Metody pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością. Wspieranie rozwoju mowy i komunikacji na zajęciach specjalistycznych – wskazówki do diagnozy i terapii”, która odbędzie się 10 maja, w godzinach 10.00–14.30

Szczegółowa tematyka wystąpienia dr Marty Wiśniewskiej

  1. Czynniki warunkujące rozwój mowy.
  2. Procesy słuchowo-językowe – aspekt procesów modulacji, aspekt posturalny, aspekt różnicowania sensorycznego.
  3. Ważne kwestie w ocenie zdolności komunikacyjnych i budowaniu komunikacji w przypadku pacjentów z niepełnosprawnością intelektualną (NI), autystycznym spectrum zaburzeń (ASD) i głęboką wieloraką niepełnosprawnością (GWN).
  4. Zachowanie (trudne) jako komunikat.
  5. Meltdown, przeciążenie i regres jako komunikat.
  6. Metody i narzędzia terapeutyczne wspierające rozwój komunikacji i mowy oraz pracę logopedy.
  7. Prezentacja filmów ilustrujących wspieranie komunikacji i mowy w czasie zajęć specjalistycznych.
  8. Wywiad z pacjentem pod kątem rozwoju komunikacji i mowy.
  9. Narzędzia diagnostyczne.
  10. Skala do oceny wrażliwości kompleksu ustno-twarzowego (SOWKU) – narzędzie pomocne w diagnozie wybiórczości pokarmowej na tle sensoryczno-motorycznym.

Konferencja jest współorganizowana przez Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i  Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tanowie im. Kawalerów Orderu Uśmiechu.

Konferencja: Metody pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością. Wspieranie rozwoju mowy i komunikacji na zajęciach specjalistycznych – wskazówki do diagnozy i terapii

Termin: 10 maja, godz. 10.00–14.30
Miejsce:
Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Gen. J. Sowińskiego 68, Szczecin
sala konferencyjna
Forma bezpłatna
Prowadząca:
dr Marta Wiśniewska – pedagog specjalny, oligofrenopedagog, logopeda, instruktor senior i terapeuta integracji sensorycznej (SI), wykładowca w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej oraz w Zakładzie Logopedii i Emisji Głosu Uniwersytetu Warszawskiego, nauczyciel specjalista w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 213 w Warszawie.

Aby wziąć udział w konferencji, należy się zarejestrować za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń: numer formy doskonalenia – II/9.

Podobne wpisy:
Co powinien wiedzieć dyrektor przyjmujący do szkoły uczniów z Ukrainy?

Serdecznie zapraszamy do udziału w seminarium online „Uczniowie z Ukrainy – przewodnik dla dyrektora”, które odbędzie się 1 czerwca, w godzinach 16.00–17.30.

Bezpieczny uczeń, bezpieczny nauczyciel, bezpieczna szkoła

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji „Bezpieczny uczeń, bezpieczny nauczyciel, bezpieczna szkoła”, która odbędzie się 5 czerwca, w godzinach 15.30–18.00, w trybie zdalnym.

STEAM w edukacji

Serdecznie zapraszamy do siedziby ZCDN-u na konferencję „STEAM w edukacji”, która odbędzie się 6 czerwca, w godzinach 14.30–17.30.