ZCDN

O nas

ZCDN Baner 2023

Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli to placówka wojewódzka akredytowana przez kuratora oświaty, zatrudniająca nauczycieli konsultantów, doradców metodycznych, bibliotekarzy.

Głównym celem działalności ZCDN-u jest dokształcanie czynnych zawodowo nauczycieli z regionu Pomorza Zachodniego. W związku z tym Centrum oferuje różnorodne formy doskonalenia: szkolenia, warsztaty, konferencje, wykłady, sieci współpracy i samokształcenia, kursy kwalifikacyjne z obszaru zarządzania oświatą.

Nie mniej istotny aspekt działalności ZCDN-u stanowi wspomaganie szkół oraz innych placówek oświatowych w bieżących sprawach organizacyjnych i dydaktycznych, jak również upowszechnianie przykładów dobrych praktyk.

Integralną częścią ZCDN-u jest Biblioteka Pedagogiczna im. Heleny Radlińskiej, która gromadzi, opracowuje i udostępnia zbiory obejmujące: publikacje dotyczące nauk społecznych i humanistycznych, utwory literackie, przykładowe programy nauczania, materiały informacyjne o kierunkach realizacji polityki oświatowej państwa. Ze specjalistycznego katalogu książek i czasopism mogą skorzystać przede wszystkim nauczyciele szukający źródeł metodycznych, spełniających wymagania aktualnych podstaw programowych.

Oprócz tego ZCDN wydaje Zachodniopomorski Kwartalnik Oświatowy „Refleksje” oraz książki z zakresu pedagogiki, a także prowadzi stronę internetową, profile w mediach społecznościowych oraz podcasty w ramach cykli „Nasłuch pedagogiczny” oraz „(Nie)pokój nauczycielski”, wspierając tym samym kulturę edukacji oraz powszechny dostęp do internetowych źródeł informacji.

Ponadto ZCDN dysponuje nowoczesną bazą dydaktyczną, cyfrowymi środkami dydaktycznymi oraz przyjazną przestrzenią, w której organizowanie są różne wydarzenia oświatowe. Cechą charakterystyczną przedsięwzięć podejmowanych przez Centrum jest współpraca z lokalnymi i regionalnymi instytucjami edukacyjnymi oraz naukowymi, takimi jak szkoły, uczelnie wyższe czy organizacje pozarządowe.