O nas

Siedziba Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli


Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli jest wojewódzką placówką wspierania kadry oświatowej, realizującą zadania z zakresu doskonalenia nauczycieli wszystkich specjalności, poziomów oraz typów szkół i placówek oświatowych.

Szkolimy i doradzamy
Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli organizuje różnorodne formy kształcenia, współpracy i wymiany doświadczeń, w tym: kursy kwalifikacyjne, szkolenia rad pedagogicznych, warsztaty, sympozja, sieci wsparcia, seminaria i konferencje. Ich zakres i tematykę prezentujemy w Ofercie szkoleń dołączonej do Kalendarza nauczyciela na dany rok szkolny oraz zamieszczonej na stronie internetowej ZCDN-u w dziale Szkolenia. Oferujemy również formy doskonalenia przygotowane zgodnie z indywidualnymi życzeniami naszych klientów.
Wszystkie formy mogą się odbywać w naszej głównej siedzibie, w prowadzonych przez ZCDN Oddziałach Zamiejscowych bądź w dowolnym, wskazanym przez Państwa miejscu.

Prowadzimy również szeroko zakrojoną działalność doradczą. Zatrudnieni w ZCDN-ie nauczyciele konsultanci z przyjemnością spotkają się z Państwem podczas indywidualnych konsultacji.

Udostępniamy
Bogaty zasób zbiorów Biblioteki Pedagogicznej im. Heleny Radlińskiej i wysokie kwalifikacje nauczycieli bibliotekarzy zapewniają komfort korzystania ze zgromadzonych książek, czasopism, gazet, filmów, nagrań dźwiękowych i rozmaitych wydawnictw multimedialnych. Część naszych zbiorów jest udostępniana na platformie Biblioteki Cyfrowej Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Zachodniopomorskiej Biblioteki Cyfrowej, której jesteśmy współtwórcami.

W ramach działalności biblioteki istnieje możliwość skorzystania z cennych usług Działu Informacji Pedagogicznej.

Publikujemy
Celem aktywności wydawniczej ZCDN-u jest wspieranie rozwoju zawodowego pracowników oświaty poprzez upowszechnianie wartościowych treści naukowych, dydaktycznych i wychowawczych.

Od 1991 roku wydajemy Zachodniopomorski Dwumiesięcznik Oświatowy „Refleksje”. Publikują w nim nauczyciele, dyrektorzy, wizytatorzy, pracownicy naukowi i nasi konsultanci, dzieląc się z Państwem swoją wiedzą, opiniami i wynikami badań oraz doświadczeniami z codzienności szkolnej.

Współpracujemy
W trosce o podnoszenie jakości naszej oferty nawiązujemy współpracę z uczelniami wyższymi, licznymi placówkami oświatowymi, instytucjami kultury i użyteczności publicznej, jednostkami samorządu terytorialnego, stowarzyszeniami i partnerami komercyjnymi.

Realizowane przez nas projekty, finansowane ze środków strukturalnych, jak i w ramach programów rządowych i samorządowych, pozwalają nam na doświadczanie, z jednej strony konstruktywnego partnerstwa, z drugiej zaś odpowiedzialności jako lider systemowych rozwiązań na rzecz oświaty.