ZCDN

Konsultacje i doradztwo metodyczne

Anna Bazyluk
nauczycielka konsultantka ds. nauczania matematyki
pokój nr 216 (II piętro)
tel. 91 435 06 58
e-mail: abazyluk@zcdn.edu.pl
konsultacje na platformie e-learningowej: czwartki, godz. 15.30–16.30

Weronika Dwojakowska
nauczycielka konsultantka ds. kształcenia specjalnego i edukacji włączającej
pokój nr 222 (II piętro)
tel. 91 435 06 62
e-mail: wdwojakowska@zcdn.edu.pl
konsultacje na platformie e-learningowej: czwartki, godz. 15.30–16.30

Krzysztof Jaworski
nauczyciel konsultant ds. podnoszenia kompetencji cyfrowych kadry zarządzającej i nauczycieli
pokój nr 223 (II piętro)
tel. 91 435 06 40
e-mail: kjaworski@zcdn.edu.pl
konsultacje na platformie e-learningowej: czwartki, godz. 15.30–16.30

Krzysztof Koroński
nauczyciel konsultant ds. nauczania informatyki i biblioteki cyfrowej
pokój nr 223 (II piętro)
tel. 91 435 06 59
e-mail: kkoronski@zcdn.edu.pl
konsultacje na platformie e-learningowej: czwartki, godz. 15.30–16.30

Marta Kostecka
nauczycielka konsultantka ds. edukacji humanistycznej
pokój nr 220 (II piętro)
tel. 91 435 06 55
e-mail: mkostecka@zcdn.edu.pl
konsultacje na platformie e-learningowej: czwartki, godz. 15.30–16.30

Renata Wiśniewska
nauczycielka konsultantka ds. wychowania przedszkolnego
pokój nr 224 (II piętro)
tel. 91 435 06 61
e-mail: rwisniewska@zcdn.edu.pl
konsultacje na platformie e-learningowej: czwartki, godz. 15.30–16.30

Waldemar Zaborski
nauczyciel konsultant ds. nauczania techniki, wychowania komunikacyjnego i edukacji dla bezpieczeństwa
pokój nr 221 (II piętro)
tel. 91 435 06 57
e-mail: wzaborski@zcdn.edu.pl
konsultacje na platformie e-learningowej: czwartki, godz. 15.30–16.30

Agnieszka Kraszewska
nauczycielka doradczyni metodyczna w zakresie fizyki
pokój nr 216 (II piętro)
tel. 91 435 06 58
e-mail: akraszewska@zcdn.edu.pl
konsultacje na platformie e-learningowej: czwartki, godz. 15.30–16.30

Janusz Olczak
nauczyciel doradca metodyczny w zakresie informatyki
pokój nr 223 (II piętro)
tel. 91 435 06 62
e-mail: jolczak@zcdn.edu.pl
konsultacje na platformie e-learningowej: czwartki, godz. 15.30–16.30

Joanna Sadłowska-Szreder
nauczycielka doradczyni metodyczna w zakresie języka polskiego
pokój nr 224 (II piętro)
tel. 91 435 06 61
e-mail: jsadlowska@zcdn.edu.pl
konsultacje na platformie e-learningowej: czwartki, godz. 15.30–16.30

Wiktoria Knap
nauczycielka doradczyni metodyczna w zakresie historii
pokój nr 220 (II piętro)
tel. 91 435 06 55
e-mail: wknap@zcdn.edu.pl
konsultacje na platformie e-learningowej: czwartki, godz. 15.30–16.30

Sylwia Małecka
nauczycielka doradczyni metodyczna w zakresie biologii
pokój nr 222 (II piętro)
tel. 91 435 06 63
e-mail: smalecka@zcdn.edu.pl
konsultacje na platformie e-learningowej: czwartki, godz. 15.30–16.30