ZCDN

Konsultacje i doradztwo metodyczne

Nauczyciele konsultanci

Anna Bazyluk
nauczycielka konsultantka ds. nauczania matematyki
pokój nr 216 (II piętro)
tel. 91 435 06 58
e-mail: abazyluk@zcdn.edu.pl

Weronika Dwojakowska
nauczycielka konsultantka ds. kształcenia specjalnego i edukacji włączającej
pokój nr 222 (II piętro)
tel. 91 435 06 62
e-mail: wdwojakowska@zcdn.edu.pl

Krzysztof Jaworski
nauczyciel konsultant ds. podnoszenia kompetencji cyfrowych kadry zarządzającej i nauczycieli
pokój nr 223 (II piętro)
tel. 91 435 06 40
e-mail: kjaworski@zcdn.edu.pl

Krzysztof Koroński
nauczyciel konsultant ds. nauczania informatyki i biblioteki cyfrowej
pokój nr 223 (II piętro)
tel. 91 435 06 59
e-mail: kkoronski@zcdn.edu.pl

Marta Kostecka
nauczycielka konsultantka ds. edukacji humanistycznej
pokój nr 220 (II piętro)
tel. 91 435 06 55
e-mail: mkostecka@zcdn.edu.pl
konsultacje na platformie e-learningowej: czwartki, godz. 15.30–16.30

dr Katarzyna Rembacka
nauczycielka konsultantka ds. edukacji humanistycznej 
pokój nr 214 (II piętro)
e-mail: krembacka@zcdn.edu.pl

Beata Standio
nauczycielka konsultantka ds. edukacji wczesnoszkolnej 
pokój nr 224 (II piętro)
e-mail: bstandio@zcdn.edu.pl

Klaudia Szostak
nauczycielka konsultantka ds. nauczania języka polskiego
pokój nr 215 (II piętro)
e-mail: kszostak@zcdn.edu.pl

Renata Wiśniewska
nauczycielka konsultantka ds. wychowania przedszkolnego
pokój nr 224 (II piętro)
tel. 91 435 06 61
e-mail: rwisniewska@zcdn.edu.pl

Waldemar Zaborski
nauczyciel konsultant ds. nauczania techniki, wychowania komunikacyjnego i edukacji dla bezpieczeństwa
pokój nr 221 (II piętro)
tel. 91 435 06 57
e-mail: wzaborski@zcdn.edu.pl

Nauczyciele doradcy metodyczni

Agnieszka Beyer-Michoń
nauczycielka doradczyni metodyczna w zakresie wychowania fizycznego
pokój nr 216 (II piętro)
e-mail: abeyer-michon@zcdn.edu.pl

Wiktoria Knap
nauczycielka doradczyni metodyczna w zakresie historii
pokój nr 220 (II piętro)
tel. 91 435 06 55
e-mail: wknap@zcdn.edu.pl

Sylwia Małecka
nauczycielka doradczyni metodyczna w zakresie biologii
pokój nr 222 (II piętro)
tel. 91 435 06 63
e-mail: smalecka@zcdn.edu.pl

Agnieszka Maszczyk
nauczycielka doradczyni metodyczna w zakresie kształcenia specjalnego
pokój nr 224 (II piętro)
e-mail: amaszczyk@zcdn.edu.pl

Sebastian Molski
nauczyciel doradca metodyczny w zakresie języka niemieckiego
pokój nr 213 (II piętro)
e-mail: smolski@zcdn.edu.pl

Janusz Olczak
nauczyciel doradca metodyczny w zakresie informatyki
pokój nr 223 (II piętro)
tel. 91 435 06 62
e-mail: jolczak@zcdn.edu.pl

Karol Pietrzyk
nauczyciel doradca metodyczny w zakresie języka angielskiego 
pokój nr 213 (II piętro)
e-mail: kpietrzyk@zcdn.edu.pl

Joanna Sadłowska-Szreder
nauczycielka doradczyni metodyczna w zakresie języka polskiego
pokój nr 215 (II piętro)
tel. 91 435 06 61
e-mail: jsadlowska@zcdn.edu.pl

Krystyna Stelmach-Tyszko
nauczycielka doradczyni metodyczna w zakresie doradztwa zawodowego 
pokój nr 216 (II piętro)
e-mail: kstelmach-tyszko@zcdn.edu.pl