ZCDN

Konsultacje i doradztwo metodyczne

Nauczyciele konsultanci

Anna Bazyluk
nauczycielka konsultantka ds. nauczania matematyki
pokój nr 209 a (II piętro)
tel. 91 435 06 65
e-mail: abazyluk@zcdn.edu.pl
konsultacje online na platformie e-learningowej: czwartki, godz. 15.00–16.00

Weronika Dwojakowska
nauczycielka konsultantka ds. kształcenia specjalnego i edukacji włączającej
pokój nr 222 (II piętro)
tel. 91 435 06 62
e-mail: wdwojakowska@zcdn.edu.pl
konsultacje online na platformie e-learningowej: czwartki, godz. 15.00–16.00

Anna Godzińska
nauczycielka konsultantka ds. organizacji kultury szkoły
pokój 211 (II piętro)
tel. 91 435 06 32
e-mail: agodzinska@zcdn.edu.pl
konsultacje online na platformie e-learningowej: czwartki, godz. 15.00–16.00

Krzysztof Jaworski
nauczyciel konsultant ds. podnoszenia kompetencji cyfrowych kadry zarządzającej i nauczycieli
pokój nr 212 (II piętro)
tel. 91 435 06 40
e-mail: kjaworski@zcdn.edu.pl
konsultacje online na platformie e-learningowej: czwartki, godz. 15.00–16.00

Krzysztof Koroński
nauczyciel konsultant ds. nauczania informatyki i biblioteki cyfrowej
pokój nr 223 (II piętro)
tel. 91 435 06 59
e-mail: kkoronski@zcdn.edu.pl
konsultacje online na platformie e-learningowej: czwartki, godz. 15.00–16.00

Marta Kostecka
nauczycielka konsultantka ds. edukacji humanistycznej
pokój nr 220 (II piętro)
tel. 91 435 06 55
e-mail: mkostecka@zcdn.edu.pl
konsultacje online na platformie e-learningowej: czwartki, godz. 15.00–16.00

dr Katarzyna Rembacka
nauczycielka konsultantka ds. edukacji humanistycznej 
pokój nr 214 (II piętro)
tel. 91 435 06 66
e-mail: krembacka@zcdn.edu.pl
konsultacje online na platformie e-learningowej: czwartki, godz. 15.00–16.00

Beata Standio
nauczycielka konsultantka ds. edukacji wczesnoszkolnej 
pokój nr 224 (II piętro)
tel. 91 435 06 61
e-mail: bstandio@zcdn.edu.pl
konsultacje online na platformie e-learningowej: czwartki, godz. 15.00–16.00

Klaudia Szostak
nauczycielka konsultantka ds. nauczania języka polskiego
pokój nr 215 (II piętro)
tel. 91 435 06 67
e-mail: kszostak@zcdn.edu.pl
konsultacje online na platformie e-learningowej: czwartki, godz. 15.00–16.00

Renata Wiśniewska
nauczycielka konsultantka ds. wychowania przedszkolnego
pokój nr 224 (II piętro)
tel. 91 435 06 61
e-mail: rwisniewska@zcdn.edu.pl
konsultacje online na platformie e-learningowej: czwartki, godz. 15.00–16.00

Waldemar Zaborski
nauczyciel konsultant ds. nauczania techniki, wychowania komunikacyjnego i edukacji dla bezpieczeństwa
pokój nr 221 (II piętro)
tel. 91 435 06 57
e-mail: wzaborski@zcdn.edu.pl
konsultacje online na platformie e-learningowej: czwartki, godz. 15.00–16.00


Nauczyciele doradcy metodyczni

Agnieszka Beyer-Michoń
nauczycielka doradczyni metodyczna w zakresie wychowania fizycznego
pokój nr 216 (II piętro)
tel. 91 435 06 68
e-mail: abeyer-michon@zcdn.edu.pl
konsultacje online na platformie e-learningowej: czwartki, godz. 12.00–13.00

Wiktoria Knap
nauczycielka doradczyni metodyczna w zakresie historii
pokój nr 220 (II piętro)
tel. 91 435 06 55
e-mail: wknap@zcdn.edu.pl
konsultacje online na platformie e-learningowej: czwartki, godz. 11.00–12.00

Sylwia Małecka
nauczycielka doradczyni metodyczna w zakresie biologii
pokój nr 221 (II piętro)
tel. 91 435 06 51
e-mail: smalecka@zcdn.edu.pl
konsultacje online na platformie e-learningowej: wtorki, godz. 15.00–16.00

Agnieszka Maszczyk
nauczycielka doradczyni metodyczna w zakresie kształcenia specjalnego
pokój nr 224 (II piętro)
tel. 91 435 06 61
e-mail: amaszczyk@zcdn.edu.pl
konsultacje online na platformie e-learningowej: wtorki, godz. 11.35–12.35

Sebastian Molski
nauczyciel doradca metodyczny w zakresie języka niemieckiego
pokój nr 213 (II piętro)
tel. 91 435 06 54
e-mail: smolski@zcdn.edu.pl
konsultacje online na platformie e-learningowej: poniedziałki, godz. 08.00–09.00

Janusz Olczak
nauczyciel doradca metodyczny w zakresie informatyki
pokój nr 223 (II piętro)
tel. 91 435 06 59
e-mail: jolczak@zcdn.edu.pl
konsultacje online na platformie e-learningowej: wtorki, godz. 11.30–12.30

Karol Pietrzyk
nauczyciel doradca metodyczny w zakresie języka angielskiego
pokój nr 213 (II piętro)
tel. 91 435 06 54
e-mail: kpietrzyk@zcdn.edu.pl
konsultacje online na platformie e-learningowej: poniedziałki, godz. 08.00–09.00

Joanna Sadłowska-Szreder
nauczycielka doradczyni metodyczna w zakresie języka polskiego
pokój nr 215 (II piętro)
tel. 91 435 06 67
e-mail: jsadlowska@zcdn.edu.pl
konsultacje online na platformie e-learningowej: poniedziałki, godz. 15.15–16.15, wtorki, 14.15–15.15

Krystyna Stelmach-Tyszko
nauczycielka doradczyni metodyczna w zakresie doradztwa zawodowego
pokój nr 216 (II piętro)
tel. 91 435 06 68
e-mail: kstelmach-tyszko@zcdn.edu.pl
konsultacje online na platformie e-learningowej: wtorki, godz. 13.30–14.30