ZCDN

Aktualności

Dyskusja na temat najnowszej formuły egzaminu maturalnego trwa nieprzerwanie od wielu miesięcy. Zarówno zwolennicy, jak i przeciwnicy reformowania matury wymieniają się argumentami, wśród których dominują te dotyczące problematyki obiektywnego oceniania czy przewagi zadań testowych w sprawdzaniu wiedzy. Dlatego najnowszy numer „Refleksji”, zatytułowany UMIEJĘTNOŚCI A NOWA MATURA, został poświęcony zmianom de facto zachodzącym w egzaminie maturalnym z poszczególnych przedmiotów, ale także ma na celu poddanie pod rozwagę kwestię dostosowania obowiązującego modelu edukacji do przemian cywilizacyjnych i społecznych.

Serdecznie zapraszamy na konferencję połączoną z warsztatami „Druk 3D i inne sposoby angażowania uczniów na lekcjach informatyki”, która odbędzie się w siedzibie ZCDN-u w Szczecinie 29 marca, w godzinach 14.00–18.00. Wydarzenie jest współorganizowane z wydawnictwem MiGra.

Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach stacjonarnych „Po co komu teatr? – pedagogika teatru w szkole”, które odbędą się 3 kwietnia, w godzinach 13.00–14.30, w IX Liceum Ogólnokształcącym w Szczecinie.

Kwiecień jest światowym miesiącem wiedzy na temat autyzmu, dlatego w tym czasie ZCDN „zaświeci się” na niebiesko. W związku z obchodami przygotowaliśmy dla Państwa cykl szkoleń i spotkań dotyczących teorii, objawów i charakterystycznych zachowań dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu. Nasze działania mają na celu propagowanie wiedzy na ten temat oraz udzielenie realnej pomocy dyrektorom i nauczycielom w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu.

Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach stacjonarnych „Edukacja przyrodnicza w przedszkolu – formy i metody aktywne”, które odbędą się 25 kwietnia, w godzinach 14.00–18.00, w siedzibie ZCDN-u w Szczecinie.

Tym razem zachęcamy do sięgnięcia po „Refleksje” z kilku powodów. Pierwszy ma wymiar polemiczny i dotyczy dyskusji wokół edukacji inkluzyjnej. Drugi powód, mamy nadzieję, będzie przede wszystkim poznawczy. Trzeci zaś ma wymiar praktyczny: na naszych łamach dzielą się swoimi doświadczeniami przede wszystkim nauczycielki i nauczyciele, którzy na co dzień pracują z uczennicami/uczniami wymagającymi specjalnej, a jednocześnie społecznie włączającej opieki pedagogiczno-dydaktycznej.

Z wielką przyjemnością prezentujemy naszą nową witrynę internetową, którą przygotowaliśmy, starając się sprostać Państwa oczekiwaniom i wyzwaniom stawianym przed nowoczesną edukacją.

Szanowni Państwo, zachęcamy do wypełnienia krótkiej ankiety, która pomoże nam poznać Państwa potrzeby edukacyjne i przygotować satysfakcjonującą dla Państwa ofertę na przyszły rok szkolny.

Serdecznie zachęcamy do udziału w konferencji „Matematyczne wyzwania”, która odbędzie się w trybie zdalnym w sobotę 18 marca. Zaproszenie kierujemy głównie do nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i matematyki na wszystkich poziomach nauczania, ale mamy nadzieję, że szeroka tematyka podejmowanych zagadnień okaże się interesująca również dla nauczycieli innych przedmiotów.

Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach „Edukacja ekologiczna nad rzeką – niebieski korytarz Regi”, które odbędą się 2 marca, w godzinach 13.00–15.00, w trybie hybrydowym.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji interdyscyplinarnej, która odbędzie się 23 marca w trybie zdalnym. Konferencja adresowana jest do nauczycielek i nauczycieli różnych przedmiotów, zainteresowanych wykorzystywaniem biografii – w tym biografii kobiet – na swoich lekcjach.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu „Wypowiedź twórcza na egzaminie ósmoklasisty”, które odbędzie się 15 marca, w godzinach 17.00–18.30.