ZCDN

Aktualności

Zapraszamy do udziału w I Biegu Nauczycieli im. Komisji Edukacji Narodowej, który odbędzie się 8 października w Parku Kasprowicza w Szczecinie.

Zapraszamy do udziału w grze miejskiej „Polska oświata w międzywojennym Szczecinie”, która zostanie uruchomiona 10 października. Zabawa będzie poprzedzona spotkaniem warsztatowym w ZCDN-ie.

Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnej edycji BiblioLABu Zachodniopomorskiego, który odbędzie się 17 października (wtorek) w  siedzibie Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie (ul. Gen. J. Sowińskiego 68). Tegorocznym motywem przewodnim jest szeroko rozumiane włączenie, inkluzja i otwartość na innych.

Dyskusje na temat horyzontów edukacji nabierają rozpędu: reformy polityki oświatowej, zmiany społeczne i wyraźna dominacja technologii cyfrowych nad tradycyjnymi metodami nauczania to fakty, którym trudno zaprzeczyć. Dlatego w najnowszym numerze naszego kwartalnika, zatytułowanym „Dydaktyka (w) przyszłości”, znalazły się rozważania dotyczące nieostrych granic między humanistyką, pedagogiką i mediami.

Zainaugurowaliśmy sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli „4K w edukacji”. Jest to kohortowa sieć wzajemnego uczenia się, w ramach której podczas roku szkolnego odbędą się 4 spotkania, każde poświęcone wybranej kompetencji przyszłości (kreatywność, krytyczne myślenie, komunikacja i kooperacja).

Po raz kolejny w naszym województwie odbywają się Zachodniopomorskie Dni Dziedzictwa, które w tym roku przebiegają pod hasłem „Przestrzenie dziedzictwa”. Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli wraz z Biblioteką Pedagogiczną im. Heleny Radlińskiej w Szczecinie również przygotowało dla Państwa kilka atrakcji.

Serdecznie zapraszamy do udziału w kursie kwalifikacyjnym online z zakresu zarządzania oświatą. Ukończenie kursu daje uprawnienia do zarządzania szkołą i placówką oświatową. Kurs będzie realizowany w oparciu o ramowy plan i program zatwierdzone przez Ministra Edukacji Narodowej.

Serdecznie zapraszamy do udziału w seminarium „Mentor – jego rola i zadania w awansie zawodowym”, które odbędzie się 4 października, w godzinach 17.30–20.00, w trybie zdalnym.

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu „Analiza wyników maturalnych z biologii”, które odbędzie się 19 września, w godzinach 16.00–18.00 w trybie zdalnym.

W najnowszym numerze prowokacyjnie nieco zestawione zostały ze sobą dwa, na pozór sprzeczne, terminy. Prawda jest zaś taka, że wybory, zwłaszcza te odnoszące się do pracy w szkole, są dość mocno ograniczone – i wciąż trzeba balansować pomiędzy sztywnością kanonu a żywiołem przygodności. Tuż przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego warto sobie na nowo uświadomić, że tak naprawdę wszyscy znajdujemy się gdzieś pomiędzy kanonem i przygodnością, w spektrum radykalizmów, zdani na łaskę chaosu krzyżujących się interesów. Zadaniem nauczycieli jest zaś znalezienie własnej „złotej proporcji” między jednym a drugim.

16 czerwca minister edukacji i nauki podpisał dokument, w którym wyszczególnione zostały podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa oraz kierunki realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2023/2024.

Serdecznie zapraszamy do udziału w XXIII Ogólnopolskim Forum Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych, które odbędzie się w tym roku w Szczecinie w dniach 16–17 września, pod nazwą „Urzeczeni Odrą. Edukacja – Nauka – Ekologia”.