Podstawowe informacje

W Polityce prywatności zbieramy najważniejsze informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych w naszej organizacji. Wskazujemy kluczowe grupy osób, których dane gromadzimy, oraz wyjaśniamy, w jakich celach to robimy, na jakiej podstawie prawnej, jak długo je przechowujemy. Informujemy również, jakie prawa przysługują osobom, których dane przetwarzamy.

Prawa osób, których dane przetwarzamy

(1) prawo do dostępu do swoich danych,
(2) prawo do sprostowania, usunięcia i ograniczenia ich przetwarzania,
(3) prawo sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych,
(4) prawo do przeniesienia swoich danych do innego administratora,
(5) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czyje dane przetwarzamy i na jakich zasadach

Administrator danych osobowych

Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie
ul. Gen. J. Sowińskiego 68, 70-236 Szczecin, tel. 91 435 06 22

Inspektor Ochrony Danych ZCDN-u:

Grzegorz Sadłowski
e-mail: iod@zcdn.edu.pl, tel.: 91 435 06 33

ZCDN