ZCDN

Oddziały Zamiejscowe ZCDN-u

Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, będąc wojewódzką placówką realizującą zadania z zakresu doskonalenia nauczycieli wszystkich specjalności, poziomów oraz typów szkół i placówek oświatowych, stara się obejmować swoją działalnością jak największy obszar regionu. Dotarcie do szerokiego grona odbiorców naszych usług jest osiągalne dzięki funkcjonowaniu w strukturze ZCDN-u dwóch Oddziałów Zamiejscowych – w Gryficach i Świnoujściu.

Siedziby Oddziałów to nie tylko bogate zbiory publikacji książkowych i elektronicznych z zakresu pedagogiki, psychologii socjologii, licznych opracowań naukowych, czasopism z zakresu nauk pedagogicznych i psychologii, bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, ale również miejsca odbywania się warsztatów, sieci współpracy i innych spotkań osób związanych z lokalnymi środowiskami oświatowymi.

Zależy nam, aby Oddziały Zamiejscowe ZCDN-u stanowiły przestrzeń łatwo dostępnej wiedzy, twórczych inspiracji, rozrywki, wypoczynku, ale przede wszystkim – doskonalenia. Zachęcamy do odwiedzin!