ZCDN

Zachodniopomorska Biblioteka Cyfrowa „Pomerania”

Zachodniopomorska Biblioteka Cyfrowa „Pomerania” uruchomiona została w 2008 roku, w ramach projektu „Biblioteka cyfrowa” realizowanego w Książnicy Pomorskiej i stanowi główny element Zachodniopomorskiego Systemu Informacji N@ukowej i Region@lnej. Projekt finansowany był w całości ze środków samorządu województwa zachodniopomorskiego.

Współrealizatorami projektu byli również członkowie Zachodniopomorskiego Porozumienia Bibliotek, w skład którego wchodzą biblioteki:
 • Akademii Morskiej;
 • Pomorskiej Akademii Medycznej;
 • Politechniki Koszalińskiej;
 • Wyższego Seminarium Duchownego w Koszalinie;
 • Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Medycznego;
 • Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego;
 • Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli;
 • Koszalińska Biblioteka Publiczna;
 • Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie;
 • Miejska Biblioteka Publiczna w Kołobrzegu
 • Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego.

Misją Zachodniopomorskiego Systemu Informacji N@ukowej i Region@lnej jest uczestnictwo bibliotek w budowie społeczeństwa informacyjnego poprzez tworzenie zasobów informacyjnych oraz rozszerzanie zakresu usług elektronicznych, zapewniających mieszkańcom naszego regionu wolny dostęp do narodowego i regionalnego dziedzictwa kulturowego oraz zasobów naukowych.