ZCDN

Kontakt

Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
ul. Gen. J. Sowińskiego 68, 70-236 Szczecin
NIP: 851-11-65-752,
REGON: 001391534

Godziny otwarcia
poniedziałki, środy, czwartki, piątki: 8.00–16.00 
wtorki: 8.00–18.00

Sekretariat
tel. 91 435 06 22
e-mail: sekretariat@zcdn.edu.pl
epuap: /ZCDN/SkrytkaESP

Organizacja szkoleń
tel. 91 435 06 30
e-mail: szkolenia@zcdn.edu.pl

Biblioteka Pedagogiczna

Godziny otwarcia
poniedziałki, środy, czwartki, piątki: 9.00–16.00 
wtorki: 11.00–18.00

Oddział Zamiejscowy ZCDN-u w Gryficach
ul. Koszarowa 12, 72-300 Gryfice
tel. 731 931 126
e-mail: gryfice@zcdn.edu.pl
Godziny otwarcia:
poniedziałki, środy, czwartki: 9.30–15.00

Oddział Zamiejscowy ZCDN-u w Świnoujściu
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 22, 72-600 Świnoujście
tel. 731 931 471
e-mail: swinoujscie@zcdn.edu.pl
Godziny otwarcia:
wtorki, środy, czwartki: 9.30–15.00

Kontakt do pracowników

Kadra zarządzająca

Urszula Pańka
dyrektorka

pokój 12
tel. 91 435 06 22
e-mail: sekretariat@zcdn.edu.pl

dr Natalia Cybort-Zioło
wicedyrektorka ds. rozwoju i wspomagania

pokój 117
tel. 91 435 06 49
e-mail: ncybort-ziolo@zcdn.edu.pl

Anna Godzińska
wicedyrektorka ds. pedagogicznych
pokój 211
tel. 91 435 06 32
e-mail: agodzinska@zcdn.edu.pl

Elżbieta Typańska
główna księgowa

pokój 37
tel. 91 435 06 47
e-mail: etypanska@zcdn.edu.pl

Weronika Dwojakowska
kierowniczka ds. nauczycieli doradców metodycznych 
pokój 222 (II piętro)
tel. 91 435 06 62
e-mail: wdwojakowska@zcdn.edu.pl

Krzysztof Jaworski
kierownik ds. nauczycieli konsultantów

pokój 212 (II piętro)
tel. 91 435 06 40
e-mail: kjaworski@zcdn.edu.pl

Grzegorz Sadłowski
kierownik ds. ekonomiczno-administracyjnych
pokój 113
tel. 91 435 06 33
e-mail: gsadlowski@zcdn.edu.pl

Regina Czekała-Kil
kierowniczka Biblioteki Pedagogicznej im. Heleny Radlińskiej
pokój 25
tel. 91 435 06 44
e-mail: rczekala@zcdn.edu.pl

dr Agnieszka Jankowska
kierowniczka Oddziału Zamiejscowego ZCDN-u w Gryficach

ul. Koszarowa 12, 72-300 Gryfice
tel. 731 931 126
e-mail: gryfice@zcdn.edu.pl

Grażyna Lis
kierowniczka Oddziału Zamiejscowego ZCDN-u w Świnoujściu
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 22, 72-600 Świnoujście
tel. 731 931 471
e-mail: swinoujscie@zcdn.edu.pl

Sekretariat

Mariola Wojciechowska
specjalistka ds. obsługi kancelaryjnej i sekretariatu 

e-mail: sekretariat@zcdn.edu.pl
tel.: 91 435 06 22

Biblioteka Pedagogiczna

Regina Czekała
nauczycielka bibliotekarka
kierowniczka Biblioteki Pedagogicznej

tel. 91 435 06 44
e-mail: rczekala@zcdn.edu.pl

Beata Filus
nauczycielka bibliotekarka
tel. 91 435 06 42
e-mail: bfilus@zcdn.edu.pl

Elżbieta Schwarz
nauczycielka bibliotekarka
tel. 91 435 06 42
e-mail: eschwarz@zcdn.edu.pl

Nauczyciele konsultanci

Anna Bazyluk
nauczycielka konsultantka ds. nauczania matematyki
pokój nr 209 a (II piętro)
tel. 91 435 06 65
e-mail: abazyluk@zcdn.edu.pl
konsultacje online na platformie e-learningowej: czwartki, godz. 15.00–16.00

Weronika Dwojakowska
nauczycielka konsultantka ds. kształcenia specjalnego i edukacji włączającej
pokój nr 222 (II piętro)
tel. 91 435 06 62
e-mail: wdwojakowska@zcdn.edu.pl
konsultacje online na platformie e-learningowej: czwartki, godz. 15.00–16.00

Anna Godzińska
nauczycielka konsultantka ds. organizacji kultury szkoły
pokój 211 (II piętro)
tel. 91 435 06 32
e-mail: agodzinska@zcdn.edu.pl
konsultacje online na platformie e-learningowej: czwartki, godz. 15.00–16.00

Krzysztof Jaworski
nauczyciel konsultant ds. podnoszenia kompetencji cyfrowych kadry zarządzającej i nauczycieli
pokój nr 212 (II piętro)
tel. 91 435 06 40
e-mail: kjaworski@zcdn.edu.pl
konsultacje online na platformie e-learningowej: czwartki, godz. 15.00–16.00

Krzysztof Koroński
nauczyciel konsultant ds. nauczania informatyki i biblioteki cyfrowej
pokój nr 223 (II piętro)
tel. 91 435 06 59
e-mail: kkoronski@zcdn.edu.pl
konsultacje online na platformie e-learningowej: czwartki, godz. 15.00–16.00

Marta Kostecka
nauczycielka konsultantka ds. edukacji humanistycznej
pokój nr 220 (II piętro)
tel. 91 435 06 55
e-mail: mkostecka@zcdn.edu.pl
konsultacje online na platformie e-learningowej: czwartki, godz. 15.00–16.00

dr Katarzyna Rembacka
nauczycielka konsultantka ds. edukacji humanistycznej 
pokój nr 214 (II piętro)
tel. 91 435 06 66
e-mail: krembacka@zcdn.edu.pl
konsultacje online na platformie e-learningowej: czwartki, godz. 15.00–16.00

Beata Standio
nauczycielka konsultantka ds. edukacji wczesnoszkolnej 
pokój nr 224 (II piętro)
tel. 91 435 06 61
e-mail: bstandio@zcdn.edu.pl
konsultacje online na platformie e-learningowej: czwartki, godz. 15.00–16.00

Klaudia Szostak
nauczycielka konsultantka ds. nauczania języka polskiego
pokój nr 215 (II piętro)
tel. 91 435 06 67
e-mail: kszostak@zcdn.edu.pl
konsultacje online na platformie e-learningowej: czwartki, godz. 15.00–16.00

Renata Wiśniewska
nauczycielka konsultantka ds. wychowania przedszkolnego
pokój nr 224 (II piętro)
tel. 91 435 06 61
e-mail: rwisniewska@zcdn.edu.pl
konsultacje online na platformie e-learningowej: czwartki, godz. 15.00–16.00

Waldemar Zaborski
nauczyciel konsultant ds. nauczania techniki, wychowania komunikacyjnego i edukacji dla bezpieczeństwa
pokój nr 221 (II piętro)
tel. 91 435 06 57
e-mail: wzaborski@zcdn.edu.pl
konsultacje online na platformie e-learningowej: czwartki, godz. 15.00–16.00

Nauczyciele doradcy metodyczni

Agnieszka Beyer-Michoń
nauczycielka doradczyni metodyczna w zakresie wychowania fizycznego
pokój nr 216 (II piętro)
tel. 91 435 06 68
e-mail: abeyer-michon@zcdn.edu.pl
konsultacje online na platformie e-learningowej: czwartki, godz. 12.00–13.00

Wiktoria Knap
nauczycielka doradczyni metodyczna w zakresie historii
pokój nr 220 (II piętro)
tel. 91 435 06 55
e-mail: wknap@zcdn.edu.pl
konsultacje online na platformie e-learningowej: czwartki, godz. 11.00–12.00

Sylwia Małecka
nauczycielka doradczyni metodyczna w zakresie biologii
pokój nr 221 (II piętro)
tel. 91 435 06 51
e-mail: smalecka@zcdn.edu.pl
konsultacje online na platformie e-learningowej: wtorki, godz. 15.00–16.00

Agnieszka Maszczyk
nauczycielka doradczyni metodyczna w zakresie kształcenia specjalnego
pokój nr 224 (II piętro)
tel. 91 435 06 61
e-mail: amaszczyk@zcdn.edu.pl
konsultacje online na platformie e-learningowej: wtorki, godz. 11.35–12.35

Sebastian Molski
nauczyciel doradca metodyczny w zakresie języka niemieckiego
pokój nr 213 (II piętro)
tel. 91 435 06 54
e-mail: smolski@zcdn.edu.pl
konsultacje online na platformie e-learningowej: poniedziałki, godz. 08.00–09.00

Janusz Olczak
nauczyciel doradca metodyczny w zakresie informatyki
pokój nr 223 (II piętro)
tel. 91 435 06 59
e-mail: jolczak@zcdn.edu.pl
konsultacje online na platformie e-learningowej: wtorki, godz. 11.30–12.30

Karol Pietrzyk
nauczyciel doradca metodyczny w zakresie języka angielskiego
pokój nr 213 (II piętro)
tel. 91 435 06 54
e-mail: kpietrzyk@zcdn.edu.pl
konsultacje online na platformie e-learningowej: poniedziałki, godz. 08.00–09.00

Joanna Sadłowska-Szreder
nauczycielka doradczyni metodyczna w zakresie języka polskiego
pokój nr 215 (II piętro)
tel. 91 435 06 67
e-mail: jsadlowska@zcdn.edu.pl
konsultacje online na platformie e-learningowej: poniedziałki, godz. 15.15–16.15, wtorki, 14.15–15.15

Krystyna Stelmach-Tyszko
nauczycielka doradczyni metodyczna w zakresie doradztwa zawodowego
pokój nr 216 (II piętro)
tel. 91 435 06 68
e-mail: kstelmach-tyszko@zcdn.edu.pl
konsultacje online na platformie e-learningowej: wtorki, godz. 13.30–14.30

Oddziały Zamiejscowe

Oddział Zamiejscowy ZCDN-u w Gryficach
ul. Koszarowa 12, 72-300 Gryfice
tel. 731 931 126
e-mail: gryfice@zcdn.edu.pl

dr Agnieszka Jankowska
kierowniczka


Oddział Zamiejscowy ZCDN-u w Świnoujściu
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 22, 72-600 Świnoujście
tel. 731 931 471
e-mail: swinoujscie@zcdn.edu.pl

Grażyna Lis
kierowniczka

Dział Rozwoju i Promocji

Katarzyna Bazylińska
specjalistka ds. przedsięwzięć edukacyjnych
tel. 91 435 06 38
e-mail: kbazylinska@zcdn.edu.pl

Dariusz Borowski
specjalista ds. przedsięwzięć edukacyjnych
tel. 91 435 06 31
e-mail: dborowski@zcdn.edu.pl

Joanna Bródka
specjalistka ds. rozwoju biblioteki
tel. 91 435 06 41
e-mail: jbrodka@zcdn.edu.pl

dr Zofia Fenrych
specjalistka ds. przedsięwzięć edukacyjnych
tel. 91 435 06 46
e-mail: zfenrych@zcdn.edu.pl

Mateusz Lipko
specjalista ds. przedsięwzięć edukacyjnych
tel. 91 435 06 46
e-mail: mlipko@zcdn.edu.pl

dr Colette Szczepaniak
specjalistka ds. przedsięwzięć edukacyjnych
tel. 91 435 06 41
e-mail: cszczepaniak@zcdn.edu.pl

Wydawnictwo

Sławomir Iwasiów
redaktor prowadzący Zachodniopomorskiego Kwartalnika Oświatowego „Refleksje”
tel. 91 435 06 34
e-mail: siwasiow@zcdn.edu.pl

Katarzyna Kryszczuk-Mańkowska
sekretarzyni redakcji Zachodniopomorskiego Kwartalnika Oświatowego „Refleksje”
tel. 91 435 06 34
e-mail: kmankowska@zcdn.edu.pl

Dział Ekonomiczno-Administracyjny

Monika Kalińska-Chamielec
specjalistka ds. administracji i obsługi
tel. 91 435 06 37
e-mail: mkalinska@zcdn.edu.pl

Sylwia Adamowicz
specjalistka ds. organizacji szkoleń
tel. 91 435 06 30
e-mail: sadamowicz@zcdn.edu.pl

Andrzej Dąbrowski
specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. 91 435 06 30
e-mail: szkolenia@zcdn.edu.pl

Andrzej Miler
samodzielny referent ds. informatycznych 
tel. 91 435 06 35
e-mail: amiler@zcdn.edupl 

Kadry

Elżbieta Boboryko
specjalistka ds. kadr
tel. 91 435 06 26
e-mail: eboboryko@zcdn.edu.pl

Księgowość

Elżbieta Typańska
główna księgowa
tel. 91 435 06 47
e-mail: etypanska@zcdn.edu.pl

Irena Stortz
starsza księgowa
tel. 91 435 06 28
e-mail: istortz@zcdn.edu.pl

Urszula Podlaska
starsza księgowa
tel. 91 435 06 39
e-mail: upodlaska@zcdn.edu.pl

Inspektor Ochrony Danych

Krzysztof Koroński
e-mail: iod@zcdn.edu.pl

Pełnomocniczka ds. naukowych

prof. dr hab. Maria Czerepaniak-Walczak
główna specjalistka