ZCDN

Oferta szkoleń

Prezentowana oferta szkoleń stanowi wyjściową bazę form doskonalenia, która w trakcie roku szkolnego 2022/2023 będzie sukcesywnie poszerzana o tematy stanowiące odpowiedź na Państwa bieżące potrzeby.

OFERTA SZKOLEŃ NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Aktualny harmonogram szkoleń, wraz z zakresem tematycznym i sposobem realizacji poszczególnych zagadnień, jest dostępny w Internetowym Systemie Obsługi Szkoleń Zachęcamy do śledzenia pojawiających się w nim nowości!

Wszelkich informacji na temat oferowanych przez ZCDN form doskonalenia udzielania pracownik Organizacji Szkoleń (tel. 91 435 06 30, e-mail: szkolenia@zcdn.edu.pl)