ZCDN

Kanon czy przygodność? Odpowiedzi szukaj w wakacyjnym numerze „Refleksji”

W najnowszym numerze prowokacyjnie nieco zestawione zostały ze sobą dwa, na pozór sprzeczne, terminy. Prawda jest zaś taka, że wybory, zwłaszcza te odnoszące się do pracy w szkole, są dość mocno ograniczone – i wciąż trzeba balansować pomiędzy sztywnością kanonu a żywiołem przygodności. Tuż przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego warto sobie na nowo uświadomić, że tak naprawdę wszyscy znajdujemy się gdzieś pomiędzy kanonem i przygodnością, w spektrum radykalizmów, zdani na łaskę chaosu krzyżujących się interesów. Zadaniem nauczycieli jest zaś znalezienie własnej „złotej proporcji” między jednym a drugim.

Tym razem redakcja proponuje zestaw tekstów, wśród których znalazł się wywiad z Katarzyną Koszewską, Zachodniopomorską Kurator Oświaty (Mamy prawo do popełniania błędów), artykuły naukowe i popularnonaukowe, między innymi prof. Krzysztofa Biedrzyckiego, dydaktyka literatury polskiej z Uniwersytetu Jagiellońskiego (Czyją własnością są lekcje języka polskiego?), podającego w wątpliwość dogmat o nienaruszalności kanonu literackiego, oraz dr. Piotra Mośka, pedagoga społecznego z Wyższej Szkoły Humanistycznej im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie, analizującego książkę Uroszczenia i transaktualność w humanistyce. Florian Znaniecki: dziedzictwo idei i jego pęknięcia Lecha Witkowskiego (Nowe (od)czytanie?). O faktach i mitach dotyczących edukacji w Finlandii pisze dr Adam Jegiełło-Rusiłowski w szkicu Szkoła (dla) przyszłości.

Wśród nowych działów czasopisma trzeba wskazać „Edukację inkluzyjną” – Weronika Dwojakowska komentuje w tekście Pełne uczestnictwo pierwszy numer „Refleksji” z 2023 roku, poświęcony edukacji włączającej i niełatwemu statusowi inkluzji w polskiej oświacie.

Osoby uczące dzieci i młodzież z Ukrainy z pewnością zainteresuje artykuł dr hab. Agnieszki Szczaus z Uniwersytetu Szczecińskiego, która w ramach rubryki „Pedagogika młodzieży” przedstawia problematykę komunikacji na tle zagadnień dydaktyczno-metodycznych (Język edukacji szkolnej).

Poza tym jak zwykle warto sięgnąć po publicystykę nauczycielską, felietony Sławomira Osińskiego i Zbigniewa Wojciechowicza, a także recenzję bestsellerowej książki Agnieszki Jankowiak-Maik, Historia, której nie było – omawia ją dr Zofia Fenrych w dziale „Warto przeczytać”.

Zachęcamy do lektury!

okladka1

Do najnowszego numeru „Refleksji” dołączony jest Terminarz z ofertą szkoleń na rok szkolny 2023/2024 Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.  

Podobne wpisy:
Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń do objęcia szkół wspomaganiem

Zachęcamy dyrektorów szkół i placówek oświatowych z województwa zachodniopomorskiego do nadsyłania zgłoszeń do objęcia kompleksowym wspomaganiem w roku szkolnym 2024/2025.

Jak uczyć astronomii? Seminarium dla nauczycieli przyrodników

Już 22 kwietnia zapraszamy nauczycieli przedmiotów przyrodniczych na seminarium zatytułowane „Jak uczyć astronomii?”. Spotkanie jest organizowane we współpracy z Polskim Towarzystwem Miłośników Astronomii oraz Morskim Centrum Nauki.

Konferencja „STEAM w edukacji”

Serdecznie zapraszamy koordynatorów Laboratorium Przyszłości oraz pozostałych nauczycieli do udziału w konferencji stacjonarnej „STEAM w edukacji”, która odbędzie się 26 kwietnia, w godz. 10.00–13.00, w siedzibie ZCDN-u. W ramach wydarzenia odbywać się będą warsztaty dotyczące wykorzystania obowiązkowego wyposażenia zakupionego w ramach Laboratoriów Przyszłości. W zespołach dotyczących druku 3D, audio video oraz zestawów mechatronicznych będzie można poszerzyć swoje umiejętności i poznać rozwiązana, które sprawdzają się w praktyce.