ZCDN

Kanon czy przygodność? Odpowiedzi szukaj w wakacyjnym numerze „Refleksji”

W najnowszym numerze prowokacyjnie nieco zestawione zostały ze sobą dwa, na pozór sprzeczne, terminy. Prawda jest zaś taka, że wybory, zwłaszcza te odnoszące się do pracy w szkole, są dość mocno ograniczone – i wciąż trzeba balansować pomiędzy sztywnością kanonu a żywiołem przygodności. Tuż przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego warto sobie na nowo uświadomić, że tak naprawdę wszyscy znajdujemy się gdzieś pomiędzy kanonem i przygodnością, w spektrum radykalizmów, zdani na łaskę chaosu krzyżujących się interesów. Zadaniem nauczycieli jest zaś znalezienie własnej „złotej proporcji” między jednym a drugim.

Tym razem redakcja proponuje zestaw tekstów, wśród których znalazł się wywiad z Katarzyną Koszewską, Zachodniopomorską Kurator Oświaty (Mamy prawo do popełniania błędów), artykuły naukowe i popularnonaukowe, między innymi prof. Krzysztofa Biedrzyckiego, dydaktyka literatury polskiej z Uniwersytetu Jagiellońskiego (Czyją własnością są lekcje języka polskiego?), podającego w wątpliwość dogmat o nienaruszalności kanonu literackiego, oraz dr. Piotra Mośka, pedagoga społecznego z Wyższej Szkoły Humanistycznej im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie, analizującego książkę Uroszczenia i transaktualność w humanistyce. Florian Znaniecki: dziedzictwo idei i jego pęknięcia Lecha Witkowskiego (Nowe (od)czytanie?). O faktach i mitach dotyczących edukacji w Finlandii pisze dr Adam Jegiełło-Rusiłowski w szkicu Szkoła (dla) przyszłości.

Wśród nowych działów czasopisma trzeba wskazać „Edukację inkluzyjną” – Weronika Dwojakowska komentuje w tekście Pełne uczestnictwo pierwszy numer „Refleksji” z 2023 roku, poświęcony edukacji włączającej i niełatwemu statusowi inkluzji w polskiej oświacie.

Osoby uczące dzieci i młodzież z Ukrainy z pewnością zainteresuje artykuł dr hab. Agnieszki Szczaus z Uniwersytetu Szczecińskiego, która w ramach rubryki „Pedagogika młodzieży” przedstawia problematykę komunikacji na tle zagadnień dydaktyczno-metodycznych (Język edukacji szkolnej).

Poza tym jak zwykle warto sięgnąć po publicystykę nauczycielską, felietony Sławomira Osińskiego i Zbigniewa Wojciechowicza, a także recenzję bestsellerowej książki Agnieszki Jankowiak-Maik, Historia, której nie było – omawia ją dr Zofia Fenrych w dziale „Warto przeczytać”.

Zachęcamy do lektury!

okladka1

Do najnowszego numeru „Refleksji” dołączony jest Terminarz z ofertą szkoleń na rok szkolny 2023/2024 Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.  

Podobne wpisy:
I Bieg Nauczycieli im. Komisji Edukacji Narodowej

Zapraszamy do udziału w I Biegu Nauczycieli im. Komisji Edukacji Narodowej, który odbędzie się 8 października w Parku Kasprowicza w Szczecinie.

Gra miejska: Polska oświata w międzywojennym Szczecinie

Zapraszamy do udziału w grze miejskiej „Polska oświata w międzywojennym Szczecinie”, która zostanie uruchomiona 10 października. Zabawa będzie poprzedzona spotkaniem warsztatowym w ZCDN-ie.

„Biblioteka. Włącz się w to!”, czyli Zachodniopomorski BiblioLAB 2023

Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnej edycji BiblioLABu Zachodniopomorskiego, który odbędzie się 17 października (wtorek) w  siedzibie Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie (ul. Gen. J. Sowińskiego 68). Tegorocznym motywem przewodnim jest szeroko rozumiane włączenie, inkluzja i otwartość na innych.