ZCDN

Konstruowanie Wielospecjalistycznej Oceny Poziomu Funkcjonowania Ucznia (WOPFU) i Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego (IPET)

Konstruowanie WOPFU i IPET-u

Podobne wpisy:
Szkoła bez ocen

Zestawienie sporządziła Elżbieta Schwarz.

Kwiecień – miesiącem wiedzy na temat autyzmu

Zestawienie sporządziła Elżbieta Schwarz.