ZCDN

Konstruowanie Wielospecjalistycznej Oceny Poziomu Funkcjonowania Ucznia (WOPFU) i Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego (IPET)

Konstruowanie WOPFU i IPET-u

Podobne wpisy:
Asertywność

Zestawienie sporządziła Beata Filus.

Trening Umiejętności Społecznych

Zestawienie sporządziła Beata Filus.