ZCDN

Tag

Proponuję Państwu zestaw doświadczeń zalecanych do wykonania samodzielnie przez uczniów lub w formie pokazu nauczycielskiego w celu pełnej realizacji wymagań zawartych w podstawie programowej

Opracowanie: Halina Szczepaniec – nauczycielka konsultantka ds. nauczania chemii

Opracowanie: Halina Szczepaniec

Nauczyciel może zainteresować uczniów swoim przedmiotem, wykonując atrakcyjne doświadczenia. Doświadczenie „Węże farona” zawsze zachwyca młodzież. Niestety, większość tych doświadczeń (zaliczanych do tej kategorii) jest uważana za niebezpieczne ze względu na toksyczne produkty reakcji. Zaproponowane doświadczenie jest bezpieczne, ale należy pamiętać o zachowaniu ostrożności podczas pracy laboratoryjnej (okulary, bezpieczne podłoże – czyli piasek). Glukonian wapnia jest substancją nietoksyczną i nie ma właściwości żrących – stosuje się go jako źródło wapnia przy jego niedoborach w organizmie ludzkim.

Prezentujemy Państwu karty pracy, będące pokłosiem konferencji „Człowiek uwikłany w cywilizację, czyli co i po co produkuje się w najbardziej znaczącym na Pomorzu kompleksie przemysłowym Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A”, która odbyła się 12 kwietniu 2019 roku. Podczas konferencji nauczyciele poznali asortyment produkcyjny oraz dowiedzieli się, w jaki sposób firma jest odpowiedzialna za stan środowiska przyrodniczego. W celu przybliżenia uczniom omawianych zagadnień opracowano liczne karty pracy.

Na podstawie notatek jednej z uczennic Marii Skłodowskie-Curie, Isabelle Chavannes, z 1907 roku możemy prześledzić, jak dziecko – prowadzone doświadczoną ręką – samodzielnie zdobywa wiedzę. Choć od czasu powstania zapisków minęło ponad 100 lat, okazuje się, że zaproponowane doświadczenia nie tracą na aktualności. Poniższe scenariusze zostały opracowane na podstawie książki, Lekcje Marii Skłodowskiej-Curie. Notatki Isabelle Chavannes z 1907 roku, Warszawa 2004.