ZCDN

WEBEX. Nowe doświadczenia w nauczaniu chemii na odległość

Opracowanie: Halina Szczepaniec – nauczycielka konsultantka ds. nauczania chemii