Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli

70-236 Szczecin
ul. Gen. J. Sowińskiego 68

NIP: 851-11-65-752
REGON: 001391534

PKO BP I Oddział w Szczecinie 76 1020 4795 0000 9102 0121 4782

Organizacja szkoleń
tel. 91 435 06 30
e-mail: szkolenia1@zcdn.edu.pl

Sekretariat
tel. 91 435 06 22
fax  91 422 52 24
e-mail: sekretariat@zcdn.edu.pl

Godziny funkcjonowania ZCDN-u

 

od poniedziałku do piątku: 11.00–18.00

Biblioteka Pedagogiczna im. Heleny Radlińskiej
od poniedziałku do piątku: 11.00–18.00
soboty: 9.00–16.00

Urszula Pańka
dyrektorka
pokój 12
tel. 91 435 06 22
e-mail: sekretariat@zcdn.edu.pl

Liliana Kruszczeńska
główna księgowa
pokój 37
tel.: 91 435 06 27
e-mail: lkruszczenska@zcdn.edu.pl

Mirosław Krężel
wicedyrektor ds. doskonalenia nauczycieli i biblioteki pedagogicznej
pokój 220
tel. 91 435 06 55
e-mail: mkrezel@zcdn.edu.pl

Piotr Lachowicz
wicedyrektor ds. rozwoju i wspomagania
pokój 117 A
tel. 91 435 06 32, 731 931 140
e-mail: plachowicz@zcdn.edu.pl

Agnieszka Jankowska
kierowniczka Oddziału Zamiejscowego ZCDN-u w Gryficach

ul. Koszarowa 12, 72-300 Gryfice
tel. 91 384 33 78, 731 931 126
e-mail: gryfice@zcdn.edu.pl

Barbara Bycka
kierowniczka Oddziału Zamiejscowego ZCDN-u w Myśliborzu

ul. Spokojna 18, 74-300 Myślibórz
tel. 95 747 27 10, 731 931 640
e-mail: mysliborz@zcdn.edu.pl

Romualda Stefanowicz
kierowniczka Oddziału Zamiejscowego ZCDN-u w Świnoujściu
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 22, 72-600 Świnoujście
tel. 91 327 92 53, 731 931 471
e-mail: swinoujscie@zcdn.edu.pl

Agnieszka Czachorowska
nauczycielka konsultantka ds. świetlic szkolnych
e-mail: aczachorowska@zcdn.edu.pl
tel. 91 435 06 29
konsultacje (pokój 215)
czwartki, godz. 15.00–17.00

Weronika Dwojakowska
nauczycielka konsultantka z obszaru pedagogiki specjalnej

e-mail: wdwojakowska@zcdn.edu.pl
tel. 91 435 06 29
konsultacje (pokój 215)
czwartki, godz. 15.00–17.00

Małgorzata Górna
ekspertka przedmiotowa ds. nauczania muzyki i muzykoterapii
e-mail: mgorna@zcdn.edu.pl
tel. 91 435 06 65
konsultacje (pokój 209A)
czwartki, godz. 15.00-16.00

Agnieszka Kacała
nauczycielka konsultantka ds. doradztwa zawodowego
e-mail: akacala@zcdn.edu.pl
tel. 91 435 06 60
konsultacje (pokój 212)
czwartki, godz. 15.00–17.00

Anna Kondracka-Zielińska
nauczycielka konsultantka ds. nauczania języka polskiego
e-mail: akondracka-zielinska@zcdn.edu.pl
tel. 91 435 06 62
konsultacje (pokój 223)
czwartki, godz. 15.00–17.00

Krzysztof Koroński
nauczyciel konsultant ds. biblioteki cyfrowej i nauczania na odległość
e-mail: kkoronski@zcdn.edu.pl
tel. 91 435 06 59
konsultacje (pokój 214)
czwartki, godz. 15.00–17.00

Janusz Korzeniowski
nauczyciel konsultant ds. edukacji obywatelskiej
e-mail: jkorzeniowski@zcdn.edu.pl
tel. 91 435 06 54
konsultacje (pokój 214)
czwartki, godz. 15.00–17.00

Anna Kowalczyk
nauczycielka konsultantka ds. nauczania historii
e-mail: akowalczyk@zcdn.edu.pl
tel. 91 435 06 63
konsultacje (pokój 222)
czwartki, godz. 15.00–17.00

Agnieszka Kozłowska
nauczycielka konsultantka ds. nauczania geografii
e-mail: akozlowska@zcdn.edu.pl
tel. 91 435 06 63
konsultacje (pokój 222)
czwartki, godz. 15.00–17.00

Mirosław Krężel
nauczyciel konsultant ds. diagnozy pedagogicznej i ewaluacji
e-mail: mkrezel@zcdn.edu.pl
tel: 91 435 06 55
konsultacje (pokój 220)
czwartki, godz. 15.00–17.00

Małgorzata Majewska
nauczycielka konsultantka ds. nauczania biologii i promocji zdrowia
e-mail: mmajewska@zcdn.edu.pl
tel. 91 435 06 58
konsultacje (pokój 216)
czwartki, godz. 15.00–17.00

Beata Miętus
nauczycielka konsultantka ds. edukacji ustawicznej kadry kierowniczej
e-mail: bmietus@zcdn.edu.pl
tel: 91 435 06 40
konsultacje (pokój 211)
czwartki, godz. 15.00–17.00

Beata Misiak
nauczycielka konsultantka ds. nauczania matematyki
e-mail: bmisiak@zcdn.edu.pl
tel. 91 435 06 62
konsultacje (pokój 223)
czwartki, godz. 15.00–17.00

Zdzisław Nowak
nauczyciel konsultant ds. edukacji ekologicznej i przyrodniczej
e-mail: znowak@zcdn.edu.pl
tel: 91 435 06 56
konsultacje (pokój 213)
czwartki, godz. 15.00–17.00

Beata Pełech
nauczycielka konsultantka ds. nauczania języka angielskiego
e-mail: bpelech@zcdn.edu.pl
tel. 91 435 06 60
konsultacje (pokój 212)
czwartki, godz. 15.00–17.00

Beata Standio
nauczycielka konsultantka ds. edukacji wczesnoszkolnej
e-mail: bstandio@zcdn.edu.pl
tel. 91 435 06 61
konsultacje (pokój 224)
czwartki, godz. 15.00–17.00

Halina Szczepaniec
nauczycielka konsultantka ds. nauczania chemii
e-mail: hszczepaniec@zcdn.edu.pl
tel. 91 435 06 58
konsultacje (pokój 216)
piątki, godz. 16.30–18.00

Maria Twardowska
nauczycielka konsultantka ds. edukacji ustawicznej kadry kierowniczej
e-mail: mtwardowska@zcdn.edu.pl
tel: 91 435 06 40
konsultacje (pokój 211)
czwartki, godz. 15.00–17.00

Renata Wiśniewska
nauczycielka konsultantka z obszaru pedagogiki przedszkolnej
e-mail: rwisniewska@zcdn.edu.pl
tel. 91 435 06 61
konsultacje (pokój 224)
czwartki, godz. 15.00–17.00

Waldemar Zaborski
nauczyciel konsultant ds. edukacji technicznej i wychowania komunikacyjnego, zajęć komputerowych i informatyki oraz edukacji dla bezpieczeństwa
e-mail: wzaborski@zcdn.edu.pl
tel. 91 435 06 57
konsultacje (pokój 221)
czwartki, godz. 15.00–17.00

Andrzej Zych
nauczyciel konsultant ds. kształcenia zawodowego
e-mail: azych@zcdn.edu.pl
tel: 91 435 06 51
konsultacje (pokój 221)
czwartki, godz. 15.00–17.00

Regina Czekała
nauczycielka bibliotekarka
tel. 91 435 06 44
e-mail: rczekala@zcdn.edu.pl

Beata Filus
nauczycielka bibliotekarka
tel. 91 435 06 42
e-mail: bfilus@zcdn.edu.pl

Barbara Keller
nauczycielka bibliotekarka
tel. 91 435 06 44
e-mail: bkeller@zcdn.edu.pl

Halina Kwiatkowska
nauczycielka bibliotekarka
tel. 91 435 06 44
e-mail: hkwiatkowska@zcdn.edu.pl

Romana Malarczyk
nauczycielka bibliotekarka
tel. 91 435 06 42
e-mail: rmalarczyk@zcdn.edu.pl

Urszula Pleskacz
nauczycielka bibliotekarka
tel. 91 435 06 44
e-mail: upleskacz@zcdn.edu.pl

Elżbieta Rychter
nauczycielka bibliotekarka
tel. 91 435 06 42
e-mail: erychter@zcdn.edu.pl

Elżbieta Schwarz
nauczycielka bibliotekarka
tel. 91 435 06 42
e-mail: eschwarz@zcdn.edu.pl

Oddział Zamiejscowy ZCDN-u w Gryficach

ul. Koszarowa 12, 72-300 Gryfice
tel. 91 384 33 78, 731 931 126
e-mail: gryfice@zcdn.edu.pl

Agnieszka Jankowska
kierowniczka

tel. 91 384 33 78, 731 931 126
e-mail: ajankowska@zcdn.edu.pl

Anna Ronowicz
nauczycielka bibliotekarka
tel. 91 384 33 78, 731 931 126
e-mail: aronowicz@zcdn.edu.pl

Oddział Zamiejscowy ZCDN-u w Myśliborzu

ul. Spokojna 18, 74-300 Myślibórz
tel. 95 747 27 10
e-mail: mysliborz@zcdn.edu.pl

Barbara Bycka
kierowniczka 

tel. 95 747 27 10
e-mail: bbycka@zcdn.edu.pl

Oddział Zamiejscowy ZCDN-u w Świnoujściu

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 22, 72-600 Świnoujście
tel. 91 327 92 53, 731 931 471
e-mail: swinoujscie@zcdn.edu.pl

Romualda Stefanowicz
kierowniczka
tel. 91 327 92 53, 731 931 471
e-mail: rstefanowicz@zcdn.edu.pl

Grażyna Lis
nauczycielka bibliotekarka

tel. 91 327 92 53, 731 931 471
e-mail: glis@zcdn.edu.pl

Andrzej Dąbrowski
starszy referent ds. organizacji szkoleń

Hanna Załuska
starsza referentka ds. przedsięwzięć edukacyjnych


ul. Gen. J. Sowińskiego 68, Szczecin
pokój nr 109 (I piętro)
tel. 91 435 06 30
e-mail: szkolenia1@zcdn.edu.pl

ZCDN