Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli

70-236 Szczecin
ul. Gen. J. Sowińskiego 68

NIP: 851-11-65-752
REGON: 001391534

PKO BP I Oddział w Szczecinie 76 1020 4795 0000 9102 0121 4782

Organizacja szkoleń
tel. 91 435 06 30
e-mail: szkolenia@zcdn.edu.pl

Sekretariat
tel. 91 435 06 22
fax  91 422 52 24
e-mail: sekretariat@zcdn.edu.pl

W związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej dotyczącą czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty – działalność Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, w tym Biblioteki Pedagogicznej im. Heleny Radlińskiej oraz Oddziałów Zamiejscowych, będzie zawieszona od 12 marca do 11 kwietnia 2020 roku.

Godziny funkcjonowania ZCDN-u

od poniedziałku do piątku: 11.00–18.00

Biblioteka Pedagogiczna im. Heleny Radlińskiej
od poniedziałku do piątku: 11.00–18.00
soboty: 9.00–16.00

Urszula Pańka
dyrektorka
pokój 12
tel. 91 435 06 22
e-mail: sekretariat@zcdn.edu.pl

Liliana Kruszczeńska
główna księgowa
pokój 37
tel.: 91 435 06 27
e-mail: lkruszczenska@zcdn.edu.pl

Mirosław Krężel
wicedyrektor ds. doskonalenia nauczycieli i biblioteki pedagogicznej
pokój 220
tel. 91 435 06 55
e-mail: mkrezel@zcdn.edu.pl

Natalia Cybort-Zioło
wicedyrektorka ds. rozwoju i wspomagania
pokój 117
tel. 91 435 06 49
e-mail: ncybort-ziolo@zcdn.edu.pl

Regina Czekała
kierowniczka Biblioteki Pedagogicznej im. Heleny Radlińskiej
tel. 91 435 06 44
e-mail: rczekala@zcdn.edu.pl

Agnieszka Jankowska
kierowniczka Oddziału Zamiejscowego ZCDN-u w Gryficach

ul. Koszarowa 12, 72-300 Gryfice
tel. 731 931 126
e-mail: gryfice@zcdn.edu.pl

Barbara Bycka
kierowniczka Oddziału Zamiejscowego ZCDN-u w Myśliborzu

ul. Spokojna 18, 74-300 Myślibórz
tel. 731 931 640
e-mail: mysliborz@zcdn.edu.pl

Romualda Stefanowicz
kierowniczka Oddziału Zamiejscowego ZCDN-u w Świnoujściu
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 22, 72-600 Świnoujście
tel. 731 931 471
e-mail: swinoujscie@zcdn.edu.pl

Osoby zainteresowane indywidualnymi konsultacjami prosimy o wcześniejszy kontakt z poszczególnymi nauczycielami konsultantami.

Anna Bazyluk
nauczycielka konsultantka ds. nauczania matematyki (szkoły podstawowe)
e-mail: abazyluk@zcdn.edu.pl
tel. 91 435 06 58
konsultacje (pokój 216)
czwartki, godz. 15.00–17.00

Agnieszka Beyer-Michoń
nauczycielka konsultantka ds. wychowania fizycznego
e-mail: abeyer-michon@zcdn.edu.pl 
tel. 91 435 06 58
konsultacje (pokój 216)
czwartki, godz. 15.00–17.00

Beata Brzostek
nauczycielka konsultantka ds. kształcenia specjalnego
e-mail: bbrzostek@zcdn.edu.pl
tel. 91 435 06 29
konsultacje (pokój 215)
czwartki, godz. 15.00–17.00

Janusz Cymerman
nauczyciel konsultant ds. edukacji ustawicznej kadry kierowniczej (szkoły podstawowe)
e-mail: jcymarman@zcdn.edu.pl
tel: 91 435 06 40
konsultacje (pokój 211)
czwartki, godz. 15.00–17.00

Weronika Dwojakowska
nauczycielka konsultantka ds. kształcenia specjalnego

e-mail: wdwojakowska@zcdn.edu.pl
tel. 91 435 06 29
konsultacje (pokój 215)
czwartki, godz. 15.00–17.00

Agnieszka Kacała
nauczycielka konsultantka ds. doradztwa zawodowego
e-mail: akacala@zcdn.edu.pl
tel. 91 435 06 60
konsultacje (pokój 212)
czwartki, godz. 15.00–17.00

Anna Kondracka-Zielińska
nauczycielka konsultantka ds. nauczania języka polskiego (szkoły ponadpodstawowe)
e-mail: akondracka-zielinska@zcdn.edu.pl
tel. 91 435 06 62
konsultacje (pokój 223)
czwartki, godz. 15.00–17.00

Krzysztof Koroński
nauczyciel konsultant ds. nauczania na odległość i biblioteki cyfrowej
e-mail: kkoronski@zcdn.edu.pl
tel. 91 435 06 59
konsultacje (pokój 214)
czwartki, godz. 15.00–17.00

Janusz Korzeniowski
nauczyciel konsultant ds. edukacji obywatelskiej
e-mail: jkorzeniowski@zcdn.edu.pl
tel. 91 435 06 54
konsultacje (pokój 214)
czwartki, godz. 15.00–17.00

Anna Kowalczyk
nauczycielka konsultantka ds. nauczania historii
e-mail: akowalczyk@zcdn.edu.pl
tel. 91 435 06 63
konsultacje (pokój 222)
czwartki, godz. 15.00–17.00

Mirosław Krężel
nauczyciel konsultant ds. diagnozy pedagogicznej, ewaluacji i profilaktyki 
e-mail: mkrezel@zcdn.edu.pl
tel: 91 435 06 55
konsultacje (pokój 220)
czwartki, godz. 15.00–17.00

Małgorzata Majewska
nauczycielka konsultantka ds. nauczania biologii i promocji zdrowia
e-mail: mmajewska@zcdn.edu.pl
tel. 91 435 06 56
konsultacje (pokój 213)
czwartki, godz. 15.00–17.00

Renata Majewska
nauczycielka konsultantka ds. wychowania
e-mail: rmajewska@zcdn.edu.pl
tel: 91 435 06 65
konsultacje (pokój 209 a)
czwartki, godz. 15.00–18.00

Paweł Masłowski
nauczyciel konsultant ds. kształcenia zawodowego
e-mail: pmaslowski@zcdn.edu.pl
tel. 91 435 06 48
konsultacje (pokój 113)
czwartki, godz. 15.00–17.00

Beata Miętus
nauczycielka konsultantka ds. edukacji ustawicznej kadry kierowniczej (szkoły ponadpodstawowe)
e-mail: bmietus@zcdn.edu.pl
tel: 91 435 06 40
konsultacje (pokój 211)
czwartki, godz. 15.00–17.00

Beata Misiak
nauczycielka konsultantka ds. nauczania matematyki (szkoły ponadpodstawowe)
e-mail: bmisiak@zcdn.edu.pl
tel. 91 435 06 63
konsultacje (pokój 222)
czwartki, godz. 15.00–17.00

Zdzisław Nowak
nauczyciel konsultant ds. edukacji ekologicznej i przyrodniczej
e-mail: znowak@zcdn.edu.pl
tel: 91 435 06 56
konsultacje (pokój 213)
czwartki, godz. 15.00–17.00

Janusz Olczak
nauczyciel konsultant ds. nauczania informatyki 
e-mail: jolczak@zcdn.edu.pl
el: 91 435 06 51
konsultacje (pokój 221)
czwartki, godz. 15.00–17.00

Beata Pełech
nauczycielka konsultantka ds. nauczania języków obcych
e-mail: bpelech@zcdn.edu.pl
tel. 91 435 06 60
konsultacje (pokój 212)
czwartki, godz. 15.00–17.00

Małgorzata Roszak
nauczycielka konsultantka ds. nauczania języka polskiego (szkoły podstawowe)
e-mail: mroszak@zcdn.edu.pl
tel. 91 435 06 62
konsultacje (pokój 223)
czwartki, godz. 15.00–17.00

Beata Standio
nauczycielka konsultantka ds. edukacji wczesnoszkolnej
e-mail: bstandio@zcdn.edu.pl
tel. 91 435 06 61
konsultacje (pokój 224)
czwartki, godz. 15.00–17.00

Halina Szczepaniec
nauczycielka konsultantka ds. nauczania chemii
e-mail: hszczepaniec@zcdn.edu.pl
tel. 91 435 06 58
konsultacje (pokój 216)
piątki, godz. 16.30–18.00

Beata Wierzba
nauczycielka konsultantka ds. edukacji ustawicznej kadry kierowniczej (szkoły podstawowe)
tel. 91 435 06 48
konsultacje (pokój 113)
czwartki, godz. 15.00–17.00

Renata Wiśniewska
nauczycielka konsultantka ds. wychowania przedszkolnego
e-mail: rwisniewska@zcdn.edu.pl
tel. 91 435 06 61
konsultacje (pokój 224)
czwartki, godz. 15.00–17.00

Waldemar Zaborski
nauczyciel konsultant ds. nauczania techniki, wychowania komunikacyjnego i  edukacji dla bezpieczeństwa
e-mail: wzaborski@zcdn.edu.pl
tel. 91 435 06 57
konsultacje (pokój 221)
czwartki, godz. 15.00–17.00

Regina Czekała
nauczycielka bibliotekarka
kierowniczka Biblioteki Pedagogicznej

tel. 91 435 06 44
e-mail: rczekala@zcdn.edu.pl

Beata Filus
nauczycielka bibliotekarka
tel. 91 435 06 42
e-mail: bfilus@zcdn.edu.pl

Barbara Keller
nauczycielka bibliotekarka
tel. 91 435 06 44
e-mail: bkeller@zcdn.edu.pl

Romana Malarczyk
nauczycielka bibliotekarka
tel. 91 435 06 42
e-mail: rmalarczyk@zcdn.edu.pl

Elżbieta Rychter
nauczycielka bibliotekarka
tel. 91 435 06 42
e-mail: erychter@zcdn.edu.pl

Elżbieta Schwarz
nauczycielka bibliotekarka
tel. 91 435 06 42
e-mail: eschwarz@zcdn.edu.pl

Oddział Zamiejscowy ZCDN-u w Gryficach

ul. Koszarowa 12, 72-300 Gryfice
tel. 731 931 126
e-mail: gryfice@zcdn.edu.pl

Agnieszka Jankowska
kierowniczka

tel. 731 931 126
e-mail: ajankowska@zcdn.edu.plOddział Zamiejscowy ZCDN-u w Myśliborzu

ul. Spokojna 18, 74-300 Myślibórz
tel. 731 931 640
e-mail: mysliborz@zcdn.edu.pl

Barbara Bycka
kierowniczka 

tel. 731 931 640
e-mail: bbycka@zcdn.edu.pl

Oddział Zamiejscowy ZCDN-u w Świnoujściu

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 22, 72-600 Świnoujście
tel. 731 931 471
e-mail: swinoujscie@zcdn.edu.pl

Romualda Stefanowicz
kierowniczka
tel. 731 931 471
e-mail: rstefanowicz@zcdn.edu.pl

Grażyna Lis
nauczycielka bibliotekarka

tel. 731 931 471
e-mail: glis@zcdn.edu.pl

Andrzej Dąbrowski
specjalista ds. organizacji szkoleń

Hanna Załuska
starsza referentka ds. przedsięwzięć edukacyjnych


ul. Gen. J. Sowińskiego 68, Szczecin
pokój nr 109 (I piętro)
tel. 91 435 06 30
e-mail: szkolenia@zcdn.edu.pl

ZCDN