Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli

70-236 Szczecin
ul. Gen. J. Sowińskiego 68

NIP: 851-11-65-752
REGON: 001391534

PKO BP I Oddział w Szczecinie 76 1020 4795 0000 9102 0121 4782

Organizacja szkoleń
tel. 91 435 06 30
e-mail: szkolenia@zcdn.edu.pl

Sekretariat
tel. 91 435 06 22
fax  91 422 52 24
e-mail: sekretariat@zcdn.edu.pl

Godziny funkcjonowania ZCDN-u

od poniedziałku do piątku: 11.00–18.00

Biblioteka Pedagogiczna im. Heleny Radlińskiej
od poniedziałku do piątku: 11.00–18.00
soboty: 9.00–16.00

Urszula Pańka
dyrektorka
pokój 12
tel. 91 435 06 22
e-mail: sekretariat@zcdn.edu.pl

Liliana Kruszczeńska
główna księgowa
pokój 37
tel.: 91 435 06 27
e-mail: lkruszczenska@zcdn.edu.pl

Mirosław Krężel
wicedyrektor ds. doskonalenia nauczycieli i biblioteki pedagogicznej
pokój 220
tel. 91 435 06 55
e-mail: mkrezel@zcdn.edu.pl

Natalia Cybort-Zioło
wicedyrektorka ds. rozwoju i wspomagania
pokój 117
tel. 91 435 06 49
e-mail: ncybort-ziolo@zcdn.edu.pl

Regina Czekała
kierowniczka Biblioteki Pedagogicznej im. Heleny Radlińskiej
tel. 91 435 06 44
e-mail: rczekala@zcdn.edu.pl

Agnieszka Jankowska
kierowniczka Oddziału Zamiejscowego ZCDN-u w Gryficach

ul. Koszarowa 12, 72-300 Gryfice
tel. 91 384 33 78, 731 931 126
e-mail: gryfice@zcdn.edu.pl

Barbara Bycka
kierowniczka Oddziału Zamiejscowego ZCDN-u w Myśliborzu

ul. Spokojna 18, 74-300 Myślibórz
tel. 95 747 27 10, 731 931 640
e-mail: mysliborz@zcdn.edu.pl

Romualda Stefanowicz
kierowniczka Oddziału Zamiejscowego ZCDN-u w Świnoujściu
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 22, 72-600 Świnoujście
tel. 91 327 92 53, 731 931 471
e-mail: swinoujscie@zcdn.edu.pl

Janusz Cymerman
nauczyciel konsultant ds. edukacji ustawicznej kadry kierowniczej (szkoły podstawowe)
e-mail: jcymarman@zcdn.edu.pl
tel: 91 435 06 40
konsultacje (pokój 211)
czwartki, godz. 15.00–17.00

Agnieszka Czachorowska
nauczycielka konsultantka ds. świetlic i internatów szkolnych
e-mail: aczachorowska@zcdn.edu.pl
tel. 91 435 06 29
konsultacje (pokój 215)
czwartki, godz. 15.00–17.00

Weronika Dwojakowska
nauczycielka konsultantka ds. kształcenia specjalnego

e-mail: wdwojakowska@zcdn.edu.pl
tel. 91 435 06 29
konsultacje (pokój 215)
czwartki, godz. 15.00–17.00

Agnieszka Kacała
nauczycielka konsultantka ds. kształcenia i doradztwa zawodowego
e-mail: akacala@zcdn.edu.pl
tel. 91 435 06 60
konsultacje (pokój 212)
czwartki, godz. 15.00–17.00

Anna Kondracka-Zielińska
nauczycielka konsultantka ds. nauczania języka polskiego – szkoły ponadpodstawowe
e-mail: akondracka-zielinska@zcdn.edu.pl
tel. 91 435 06 62
konsultacje (pokój 223)
czwartki, godz. 15.00–17.00

Krzysztof Koroński
nauczyciel konsultant ds. nauczania na odległość i biblioteki cyfrowej
e-mail: kkoronski@zcdn.edu.pl
tel. 91 435 06 59
konsultacje (pokój 214)
czwartki, godz. 15.00–17.00

Janusz Korzeniowski
nauczyciel konsultant ds. edukacji obywatelskiej
e-mail: jkorzeniowski@zcdn.edu.pl
tel. 91 435 06 54
konsultacje (pokój 214)
czwartki, godz. 15.00–17.00

Anna Kowalczyk
nauczycielka konsultantka ds. nauczania historii
e-mail: akowalczyk@zcdn.edu.pl
tel. 91 435 06 63
konsultacje (pokój 222)
czwartki, godz. 15.00–17.00

Mirosław Krężel
nauczyciel konsultant ds. diagnozy pedagogicznej, ewaluacji i profilaktyki 
e-mail: mkrezel@zcdn.edu.pl
tel: 91 435 06 55
konsultacje (pokój 220)
czwartki, godz. 15.00–17.00

Małgorzata Majewska
nauczycielka konsultantka ds. nauczania biologii i promocji zdrowia
e-mail: mmajewska@zcdn.edu.pl
tel. 91 435 06 58
konsultacje (pokój 216)
czwartki, godz. 15.00–17.00

Renata Majewska
nauczycielka konsultantka ds. wychowania
e-mail: rmajewska@zcdn.edu.pl
tel: 91 435 06 65
konsultacje (pokój 209 a)
czwartki, godz. 15.00–18.00

Beata Miętus
nauczycielka konsultantka ds. edukacji ustawicznej kadry kierowniczej (szkoły ponadpodstawowe)
e-mail: bmietus@zcdn.edu.pl
tel: 91 435 06 40
konsultacje (pokój 211)
czwartki, godz. 15.00–17.00

Beata Misiak
nauczycielka konsultantka ds. nauczania matematyki
e-mail: bmisiak@zcdn.edu.pl
tel. 91 435 06 63
konsultacje (pokój 222)
czwartki, godz. 15.00–17.00

Zdzisław Nowak
nauczyciel konsultant ds. edukacji ekologicznej i przyrodniczej
e-mail: znowak@zcdn.edu.pl
tel: 91 435 06 56
konsultacje (pokój 213)
czwartki, godz. 15.00–17.00

Janusz Olczak
nauczyciel konsultant ds. nauczania informatyki 
e-mail: jolczak@zcdn.edu.pl
el: 91 435 06 51
konsultacje (pokój 221)
czwartki, godz. 15.00–17.00

Beata Pełech
nauczycielka konsultantka ds. nauczania języków obcych
e-mail: bpelech@zcdn.edu.pl
tel. 91 435 06 60
konsultacje (pokój 212)
czwartki, godz. 15.00–17.00

Małgorzata Roszak
nauczycielka konsultantka ds. nauczania języka polskiego – szkoły podstawowe
e-mail: mroszak@zcdn.edu.pl
tel. 91 435 06 62
konsultacje (pokój 223)
czwartki, godz. 15.00–17.00

Beata Standio
nauczycielka konsultantka ds. edukacji wczesnoszkolnej
e-mail: bstandio@zcdn.edu.pl
tel. 91 435 06 61
konsultacje (pokój 224)
czwartki, godz. 15.00–17.00

Halina Szczepaniec
nauczycielka konsultantka ds. nauczania chemii
e-mail: hszczepaniec@zcdn.edu.pl
tel. 91 435 06 58
konsultacje (pokój 216)
piątki, godz. 16.30–18.00

Renata Wiśniewska
nauczycielka konsultantka ds. wychowania przedszkolnego
e-mail: rwisniewska@zcdn.edu.pl
tel. 91 435 06 61
konsultacje (pokój 224)
czwartki, godz. 15.00–17.00

Waldemar Zaborski
nauczyciel konsultant ds. nauczania techniki, wychowania komunikacyjnego i  edukacji dla bezpieczeństwa
e-mail: wzaborski@zcdn.edu.pl
tel. 91 435 06 57
konsultacje (pokój 221)
czwartki, godz. 15.00–17.00

Regina Czekała
nauczycielka bibliotekarka
kierowniczka Biblioteki Pedagogicznej

tel. 91 435 06 44
e-mail: rczekala@zcdn.edu.pl

Beata Filus
nauczycielka bibliotekarka
tel. 91 435 06 42
e-mail: bfilus@zcdn.edu.pl

Barbara Keller
nauczycielka bibliotekarka
tel. 91 435 06 44
e-mail: bkeller@zcdn.edu.pl

Romana Malarczyk
nauczycielka bibliotekarka
tel. 91 435 06 42
e-mail: rmalarczyk@zcdn.edu.pl

Elżbieta Rychter
nauczycielka bibliotekarka
tel. 91 435 06 42
e-mail: erychter@zcdn.edu.pl

Elżbieta Schwarz
nauczycielka bibliotekarka
tel. 91 435 06 42
e-mail: eschwarz@zcdn.edu.pl

Oddział Zamiejscowy ZCDN-u w Gryficach

ul. Koszarowa 12, 72-300 Gryfice
tel. 91 384 33 78, 731 931 126
e-mail: gryfice@zcdn.edu.pl

Agnieszka Jankowska
kierowniczka

tel. 91 384 33 78, 731 931 126
e-mail: ajankowska@zcdn.edu.plOddział Zamiejscowy ZCDN-u w Myśliborzu

ul. Spokojna 18, 74-300 Myślibórz
tel. 95 747 27 10, 731 931 640
e-mail: mysliborz@zcdn.edu.pl

Barbara Bycka
kierowniczka 

tel. 95 747 27 10
e-mail: bbycka@zcdn.edu.pl

Oddział Zamiejscowy ZCDN-u w Świnoujściu

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 22, 72-600 Świnoujście
tel. 91 327 92 53, 731 931 471
e-mail: swinoujscie@zcdn.edu.pl

Romualda Stefanowicz
kierowniczka
tel. 91 327 92 53, 731 931 471
e-mail: rstefanowicz@zcdn.edu.pl

Grażyna Lis
nauczycielka bibliotekarka

tel. 91 327 92 53, 731 931 471
e-mail: glis@zcdn.edu.pl

Andrzej Dąbrowski
specjalista ds. organizacji szkoleń

Hanna Załuska
starsza referentka ds. przedsięwzięć edukacyjnych


ul. Gen. J. Sowińskiego 68, Szczecin
pokój nr 109 (I piętro)
tel. 91 435 06 30
e-mail: szkolenia@zcdn.edu.pl

ZCDN