Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli

70-236 Szczecin
ul. Gen. J. Sowińskiego 68

NIP: 851-11-65-752
REGON: 001391534

PKO BP I Oddział w Szczecinie 76 1020 4795 0000 9102 0121 4782

Organizacja szkoleń
tel. 91 435 06 30
e-mail: szkolenia@zcdn.edu.pl

Sekretariat
tel. 91 435 06 22
fax  91 422 52 24
e-mail: sekretariat@zcdn.edu.pl

Godziny funkcjonowania ZCDN-u
w tym 
Biblioteki Pedagogicznej im. Heleny Radlińskiej
(wejście z lewej strony budynku)

 poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 9.00–16.00
czwartek: 10.00–17.00

Urszula Pańka
dyrektorka
pokój 12
tel. 91 435 06 22
e-mail: sekretariat@zcdn.edu.pl

Mirosław Krężel
wicedyrektor ds. doskonalenia nauczycieli i biblioteki pedagogicznej
pokój 220
tel. 91 435 06 55
e-mail: mkrezel@zcdn.edu.pl

Natalia Cybort-Zioło
wicedyrektorka ds. rozwoju i wspomagania
pokój 117
tel. 91 435 06 49
e-mail: ncybort-ziolo@zcdn.edu.pl

Joanna Bródka
wicedyrektorka ds. zarządzania zasobami ludzkimi i mieniem
pokój 34
tel. 91 435 06 26
e-mail: jbrodka@zcdn.edu.pl

Agnieszka Stolarek
główna księgowa
pokój 37
tel.: 91 435 06 47
e-mail: astolarek@zcdn.edu.pl 

Regina Czekała
kierowniczka Biblioteki Pedagogicznej im. Heleny Radlińskiej
tel. 91 435 06 44
e-mail: rczekala@zcdn.edu.pl

Agnieszka Jankowska
kierowniczka Oddziału Zamiejscowego ZCDN-u w Gryficach

ul. Koszarowa 12, 72-300 Gryfice
tel. 731 931 126
e-mail: gryfice@zcdn.edu.pl

Barbara Bycka
kierowniczka Oddziału Zamiejscowego ZCDN-u w Myśliborzu

ul. Spokojna 18, 74-300 Myślibórz
tel. 731 931 640
e-mail: mysliborz@zcdn.edu.pl

Grażyna Lis
kierowniczka Oddziału Zamiejscowego ZCDN-u w Świnoujściu
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 22, 72-600 Świnoujście
tel. 731 931 471
e-mail: swinoujscie@zcdn.edu.pl

Anna Bazyluk
nauczycielka konsultantka ds. nauczania matematyki (szkoły podstawowe)
tel. 91 435 06 58
e-mail: abazyluk@zcdn.edu.pl
konsultacje online: czwartki, godz. 12.30–14.30

Agnieszka Beyer-Michoń
nauczycielka konsultantka ds. wychowania fizycznego
tel. 91 435 06 58
e-mail: abeyer-michon@zcdn.edu.pl 
konsultacje online: środy, godz. 10.00–12.00

Beata Brzostek
nauczycielka konsultantka ds. kształcenia specjalnego
tel. 91 435 06 29
e-mail: bbrzostek@zcdn.edu.pl
konsultacje online: wtorki, godz. 10.00–12.00

Janusz Cymerman
nauczyciel konsultant ds. edukacji ustawicznej kadry kierowniczej (szkoły podstawowe)
tel. 91 435 06 40
e-mail: jcymerman@zcdn.edu.pl
konsultacje online: poniedziałki, godz. 15.00–17.00

Weronika Dwojakowska
nauczycielka konsultantka ds. kształcenia specjalnego

tel. 91 435 06 29
e-mail: wdwojakowska@zcdn.edu.pl
konsultacje online: środy, godz. 8.30-10.30

Agnieszka Kacała
nauczycielka konsultantka ds. doradztwa zawodowego
tel. 91 435 06 60
e-mail: akacala@zcdn.edu.pl
konsultacje online: środy, godz. 14.00–16.00

Anna Kondracka-Zielińska
nauczycielka konsultantka ds. nauczania języka polskiego (szkoły ponadpodstawowe)
tel. 91 435 06 62
e-mail: akondracka-zielinska@zcdn.edu.pl
konsultacje online: czwartki, godz. 12.00–14.00

Krzysztof Koroński
nauczyciel konsultant ds. nauczania na odległość i biblioteki cyfrowej
tel. 91 435 06 59
e-mail: kkoronski@zcdn.edu.pl
konsultacje online: czwartki, godz. 10.00–12.00

Janusz Korzeniowski
nauczyciel konsultant ds. edukacji obywatelskiej
tel. 91 435 06 54
e-mail: jkorzeniowski@zcdn.edu.pl
konsultacje online: czwartki, godz. 12.00–14.00

Anna Kowalczyk
nauczycielka konsultantka ds. nauczania historii
tel. 91 435 06 63
e-mail: akowalczyk@zcdn.edu.pl
konsultacje online: czwartki, godz. 13.00–15.00

Mirosław Krężel
nauczyciel konsultant ds. diagnozy pedagogicznej i ewaluacji

tel. 91 435 06 55
e-mail: mkrezel@zcdn.edu.pl

Małgorzata Majewska
nauczycielka konsultantka ds. nauczania biologii i promocji zdrowia
tel. 91 435 06 56
e-mail: mmajewska@zcdn.edu.pl
konsultacje online: czwartki, godz. 10.30–12.30

Renata Majewska
nauczycielka konsultantka ds. wychowania
tel. 91 435 06 65
e-mail: rmajewska@zcdn.edu.pl
konsultacje online: czwartki, godz. 15.00–17.00

Paweł Masłowski
nauczyciel konsultant ds. kształcenia zawodowego
tel. 91 435 06 48
e-mail: pmaslowski@zcdn.edu.pl
konsultacje online: poniedziałki i czwartki, godz. 14.00–15.00

Beata Miętus
nauczycielka konsultantka ds. edukacji ustawicznej kadry kierowniczej (szkoły ponadpodstawowe)
tel. 91 435 06 40
e-mail: bmietus@zcdn.edu.pl
konsultacje online: poniedziałki, godz. 15.00–17.00

Beata Misiak
nauczycielka konsultantka ds. nauczania matematyki (szkoły ponadpodstawowe)
tel. 91 435 06 63
e-mail: bmisiak@zcdn.edu.pl
konsultacje online: wtorki, godz. 15.00–16.00; czwartki, godz. 10.00–11.00

Zdzisław Nowak
nauczyciel konsultant ds. edukacji ekologicznej i przyrodniczej
tel. 91 435 06 56
e-mail: znowak@zcdn.edu.pl
konsultacje online: czwartki, godz. 12.00–14.00

Janusz Olczak
nauczyciel konsultant ds. nauczania informatyki
tel. 91 435 06 51
e-mail: jolczak@zcdn.edu.pl
konsultacje online: czwartki, godz. 12.00–14.00

Beata Pełech
nauczycielka konsultantka ds. nauczania języków obcych
tel. 91 435 06 60
e-mail: bpelech@zcdn.edu.pl
konsultacje online: czwartki, godz. 12.00–14.00

Beata Standio
nauczycielka konsultantka ds. edukacji wczesnoszkolnej
tel. 91 435 06 61
e-mail: bstandio@zcdn.edu.pl
konsultacje online: czwartki, godz. 12.30–14.30

Klaudia Szostak
nauczycielka konsultantka ds. nauczania języka polskiego (szkoły podstawowe)
tel. 91 435 06 62
e-mail: kszostak@zcdn.edu.pl
konsultacje online: czwartki, godz. 13.00–14.00

Beata Wierzba
nauczycielka konsultantka ds. edukacji ustawicznej kadry kierowniczej (szkoły podstawowe)
tel. 91 435 06 48
e-mail: bwierzba@zcdn.edu.pl
konsultacje online: czwartki, godz. 12.00–14.00

Renata Wiśniewska
nauczycielka konsultantka ds. wychowania przedszkolnego
tel. 91 435 06 61
e-mail: rwisniewska@zcdn.edu.pl
konsultacje online: czwartki, godz. 12.00–14.00

Waldemar Zaborski
nauczyciel konsultant ds. nauczania techniki, wychowania komunikacyjnego i  edukacji dla bezpieczeństwa
e-mail: wzaborski@zcdn.edu.pl
tel. 91 435 06 57
konsultacje online: wtorki i środy 10.00–12.00; czwartki, godz. 15.00–17.00

Regina Czekała
nauczycielka bibliotekarka
kierowniczka Biblioteki Pedagogicznej

tel. 91 435 06 44
e-mail: rczekala@zcdn.edu.pl

Beata Filus
nauczycielka bibliotekarka
tel. 91 435 06 42
e-mail: bfilus@zcdn.edu.pl

Barbara Keller
nauczycielka bibliotekarka
tel. 91 435 06 44
e-mail: bkeller@zcdn.edu.pl

Romana Malarczyk
nauczycielka bibliotekarka
tel. 91 435 06 42
e-mail: rmalarczyk@zcdn.edu.pl

Elżbieta Rychter
nauczycielka bibliotekarka
tel. 91 435 06 42
e-mail: erychter@zcdn.edu.pl

Elżbieta Schwarz
nauczycielka bibliotekarka
tel. 91 435 06 42
e-mail: eschwarz@zcdn.edu.pl

Oddział Zamiejscowy ZCDN-u w Gryficach

ul. Koszarowa 12, 72-300 Gryfice
tel. 731 931 126
e-mail: gryfice@zcdn.edu.pl

Agnieszka Jankowska
kierowniczka

tel. 731 931 126
e-mail: ajankowska@zcdn.edu.plOddział Zamiejscowy ZCDN-u w Myśliborzu

ul. Spokojna 18, 74-300 Myślibórz
tel. 731 931 640
e-mail: mysliborz@zcdn.edu.pl

Barbara Bycka
kierowniczka 

tel. 731 931 640
e-mail: bbycka@zcdn.edu.pl

Oddział Zamiejscowy ZCDN-u w Świnoujściu

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 22, 72-600 Świnoujście
tel. 731 931 471
e-mail: swinoujscie@zcdn.edu.pl

Grażyna Lis
kierowniczka
tel. 731 931 471
e-mail: glis@zcdn.edu.pl

Andrzej Dąbrowski
specjalista ds. organizacji szkoleń

Hanna Załuska
starsza referentka ds. przedsięwzięć edukacyjnych

ul. Gen. J. Sowińskiego 68, Szczecin
pokój nr 109 (I piętro)
tel. 91 435 06 30
e-mail: szkolenia@zcdn.edu.pl

ZCDN