Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli

70-236 Szczecin
ul. Gen. J. Sowińskiego 68

NIP: 851-11-65-752
REGON: 001391534

PKO BP I Oddział w Szczecinie 76 1020 4795 0000 9102 0121 4782

Uprzejmie informujemy, że w związku z trwającą pandemią COVID-19 oraz potrzebą minimalizowania ryzyka zarażeniem koronawirusem Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, w tym Biblioteka Pedagogiczna oraz Oddziały Zamiejscowe, do 31 stycznia 2021 roku pozostanie zamknięte dla interesantów oraz czytelników.

Organizacja szkoleń
tel. 91 435 06 30, 533 843 550 (od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00–17.00)
e-mail: szkolenia@zcdn.edu.pl

Sekretariat
tel. 91 435 06 22 (od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00–16.00)
e-mail: sekretariat@zcdn.edu.pl

Urszula Pańka
dyrektorka
pokój 12
tel. 91 435 06 22
e-mail: sekretariat@zcdn.edu.pl

Natalia Cybort-Zioło
wicedyrektorka ds. rozwoju i wspomagania
pokój 117
tel. 91 435 06 49
e-mail: ncybort-ziolo@zcdn.edu.pl

Liliana Kruszczeńska
p.o. główna księgowa
pokój 37
tel. 91 435 06 27
e-mail: lkruszczenska@zcdn.edu.pl

Waldemar Zaborski
kierownik ds. doskonalenia nauczycieli
pokój 221
tel. 91 435 06 57
e-mail: wzaborski@zcdn.edu.pl

Regina Czekała
kierowniczka Biblioteki Pedagogicznej im. Heleny Radlińskiej
tel. 91 435 06 44
e-mail: rczekala@zcdn.edu.pl

Sylwia Adamowicz
kierowniczka ds. administracji
tel. 91 435 06 37
e-mail: sadamowicz@zcdn.edu.pl

Anna Godzińska
kierowniczka ds. rozwoju i promocji
pokój 114
tel. 91 435 06 32
e-mail: agodzinska@zcdn.edu.pl

Agnieszka Jankowska
kierowniczka Oddziału Zamiejscowego ZCDN-u w Gryficach

ul. Koszarowa 12, 72-300 Gryfice
tel. 731 931 126
e-mail: gryfice@zcdn.edu.pl

Barbara Bycka
kierowniczka Oddziału Zamiejscowego ZCDN-u w Myśliborzu

ul. Spokojna 18, 74-300 Myślibórz
tel. 731 931 640
e-mail: mysliborz@zcdn.edu.pl

Grażyna Lis
kierowniczka Oddziału Zamiejscowego ZCDN-u w Świnoujściu
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 22, 72-600 Świnoujście
tel. 731 931 471
e-mail: swinoujscie@zcdn.edu.pl

Anna Bazyluk
nauczycielka konsultantka ds. nauczania matematyki (szkoły podstawowe)

e-mail: abazyluk@zcdn.edu.pl
konsultacje online na platformie e-learningowej: czwartki, godz. 15.30–16.30

Agnieszka Beyer-Michoń
nauczycielka konsultantka ds. wychowania fizycznego
e-mail: abeyer-michon@zcdn.edu.pl 
konsultacje online na platformie e-learningowej: czwartki, godz. 15.30–16.30

Beata Brzostek
nauczycielka konsultantka ds. kształcenia specjalnego
e-mail: bbrzostek@zcdn.edu.pl
konsultacje online na platformie e-learningowej: czwartki, godz. 15.30–16.30

Janusz Cymerman
nauczyciel konsultant ds. edukacji ustawicznej kadry kierowniczej (szkoły podstawowe)

e-mail: jcymerman@zcdn.edu.pl
konsultacje online na platformie e-learningowej: czwartki, godz. 15.30–16.30

Weronika Dwojakowska
nauczycielka konsultantka ds. kształcenia specjalnego

e-mail: wdwojakowska@zcdn.edu.pl
konsultacje online na platformie e-learningowej: czwartki, godz. 15.30–16.30

Agnieszka Kacała
nauczycielka konsultantka ds. doradztwa zawodowego

e-mail: akacala@zcdn.edu.pl
konsultacje online na platformie e-learningowej: czwartki, godz. 15.30–16.30

Anna Kondracka-Zielińska
nauczycielka konsultantka ds. nauczania języka polskiego (szkoły ponadpodstawowe)
e-mail: akondracka-zielinska@zcdn.edu.pl
konsultacje online na platformie e-learningowej: czwartki, godz. 15.30–16.30

Krzysztof Koroński
nauczyciel konsultant ds. kształcenia na odległość i biblioteki cyfrowej
e-mail: kkoronski@zcdn.edu.pl
konsultacje online na platformie e-learningowej: czwartki, godz. 15.30–16.30

Anna Kowalczyk
nauczycielka konsultantka ds. nauczania historii i edukacji obywatelskiej
e-mail: akowalczyk@zcdn.edu.pl
konsultacje online na platformie e-learningowej: czwartki, godz. 15.30–16.30

Małgorzata Majewska
nauczycielka konsultantka ds. nauczania przedmiotów z obszaru biologiczno-chemicznego

e-mail: mmajewska@zcdn.edu.pl
konsultacje online na platformie e-learningowej: czwartki, godz. 15.30–16.30

Renata Majewska
nauczycielka konsultantka ds. wychowania i profilaktyki
e-mail: rmajewska@zcdn.edu.pl
konsultacje online na platformie e-learningowej: czwartki, godz. 15.30–16.30

Paweł Masłowski
nauczyciel konsultant ds. kształcenia zawodowego
e-mail: pmaslowski@zcdn.edu.pl
konsultacje online na platformie e-learningowej: czwartki, godz. 15.30–16.30

Beata Miętus
nauczycielka konsultantka ds. edukacji ustawicznej kadry kierowniczej (szkoły ponadpodstawowe)
e-mail: bmietus@zcdn.edu.pl
konsultacje online na platformie e-learningowej: czwartki, godz. 15.30–16.30

Beata Misiak
nauczycielka konsultantka ds. nauczania matematyki (szkoły ponadpodstawowe)
e-mail: bmisiak@zcdn.edu.pl
konsultacje online na platformie e-learningowej: czwartki, godz. 15.30–16.30

Zdzisław Nowak
nauczyciel konsultant ds. edukacji ekologicznej i przyrodniczej
e-mail: znowak@zcdn.edu.pl
konsultacje online na platformie e-learningowej: czwartki, godz. 15.30–16.30

Janusz Olczak
nauczyciel konsultant ds. nauczania informatyki
e-mail: jolczak@zcdn.edu.pl
konsultacje online na platformie e-learningowej: czwartki, godz. 15.30–16.30

Beata Pełech
nauczycielka konsultantka ds. nauczania języków obcych
e-mail: bpelech@zcdn.edu.pl
konsultacje online na platformie e-learningowej: czwartki, godz. 15.30–16.30

Beata Standio
nauczycielka konsultantka ds. edukacji wczesnoszkolnej
e-mail: bstandio@zcdn.edu.pl
konsultacje online na platformie e-learningowej: czwartki, godz. 15.30–16.30

Klaudia Szostak
nauczycielka konsultantka ds. nauczania języka polskiego (szkoły podstawowe)

e-mail: kszostak@zcdn.edu.pl
konsultacje online na platformie e-learningowej: czwartki, godz. 15.30–16.30

Beata Wierzba
nauczycielka konsultantka ds. edukacji ustawicznej kadry kierowniczej (szkoły podstawowe)

e-mail: bwierzba@zcdn.edu.pl
konsultacje online na platformie e-learningowej: czwartki, godz. 15.30–16.30

Renata Wiśniewska
nauczycielka konsultantka ds. wychowania przedszkolnego

e-mail: rwisniewska@zcdn.edu.pl
konsultacje online na platformie e-learningowej: czwartki, godz. 15.30–16.30

Waldemar Zaborski
nauczyciel konsultant ds. nauczania techniki, wychowania komunikacyjnego i  edukacji dla bezpieczeństwa
e-mail: wzaborski@zcdn.edu.pl
konsultacje online na platformie e-learningowej: czwartki, godz. 15.30–16.30

Regina Czekała
nauczycielka bibliotekarka
kierowniczka Biblioteki Pedagogicznej

tel. 91 435 06 44
e-mail: rczekala@zcdn.edu.pl
konsultacje online na platformie e-learningowej: czwartki, godz. 15.30–16.30

Beata Filus
nauczycielka bibliotekarka
tel. 91 435 06 42
e-mail: bfilus@zcdn.edu.pl

Barbara Keller
nauczycielka bibliotekarka
tel. 91 435 06 44
e-mail: bkeller@zcdn.edu.pl

Elżbieta Schwarz
nauczycielka bibliotekarka
tel. 91 435 06 42
e-mail: eschwarz@zcdn.edu.pl

Oddział Zamiejscowy ZCDN-u w Gryficach

ul. Koszarowa 12, 72-300 Gryfice
tel. 731 931 126
e-mail: gryfice@zcdn.edu.pl

Agnieszka Jankowska
kierowniczka

Oddział Zamiejscowy ZCDN-u w Myśliborzu

ul. Spokojna 18, 74-300 Myślibórz
tel. 731 931 640
e-mail: mysliborz@zcdn.edu.pl

Barbara Bycka
kierowniczka 

Oddział Zamiejscowy ZCDN-u w Świnoujściu

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 22, 72-600 Świnoujście
tel. 731 931 471
e-mail: swinoujscie@zcdn.edu.pl

Grażyna Lis
kierowniczka

Andrzej Dąbrowski
specjalista ds. organizacji szkoleń

Hanna Załuska
starsza referentka ds. przedsięwzięć edukacyjnych

ul. Gen. J. Sowińskiego 68, Szczecin
pokój nr 109 (I piętro)
tel. 91 435 06 30, 533 843 550 (od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00–17.00)
e-mail: szkolenia@zcdn.edu.pl

ZCDN