Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli

70-236 Szczecin
ul. Gen. J. Sowińskiego 68

NIP: 851-11-65-752
REGON: 001391534

Santander Bank

Opłaty za formy doskonalenia:
72 1090 2268 0000 0001 4813 0196
Rachunek bieżący:
29 1090 2268 0000 0001 4813 0194
Kaucje i wadia:
88 1090 2268 0000 0001 4813 0199

Godziny otwarcia
poniedziałki, środy, piątki: 8.00–16.00
wtorki, czwartki: 8.00–18.00

 

Biblioteka Pedagogiczna im. Heleny Radlińskiej
od poniedziałku do piątku: 10.00–17.00

Organizacja szkoleń
tel. 91 435 06 30
e-mail: szkolenia@zcdn.edu.pl

Sekretariat
tel. 91 435 06 22
e-mail: sekretariat@zcdn.edu.pl

epuap: /ZCDN/SkrytkaESP

Urszula Pańka
dyrektorka

pokój 12
tel. 91 435 06 22
e-mail: sekretariat@zcdn.edu.pl

dr Natalia Cybort-Zioło
wicedyrektorka ds. rozwoju i wspomagania
pokój 117
e-mail: ncybort-ziolo@zcdn.edu.pl

Elżbieta Typańska
główna księgowa

pokój 37
tel. 91 435 06 47
e-mail: etypanska@zcdn.edu.pl

Waldemar Zaborski
kierownik ds. doskonalenia nauczycieli

pokój 221
tel. 91 435 06 57
e-mail: wzaborski@zcdn.edu.pl

Regina Czekała
kierowniczka Biblioteki Pedagogicznej im. Heleny Radlińskiej
tel. 91 435 06 44
e-mail: rczekala@zcdn.edu.pl

Monika Kalińska
kierowniczka ds. administracji i obsługi
pokój 33
tel. 91 435 06 37
e-mail: mkalinska@zcdn.edu.pl

Anna Godzińska
kierowniczka ds. rozwoju i promocji
pokój 111
tel. 91 435 06 32
e-mail: agodzinska@zcdn.edu.pl

dr Agnieszka Jankowska
kierowniczka Oddziału Zamiejscowego ZCDN-u w Gryficach

ul. Koszarowa 12, 72-300 Gryfice
tel. 731 931 126
e-mail: gryfice@zcdn.edu.pl

Grażyna Lis
kierowniczka Oddziału Zamiejscowego ZCDN-u w Świnoujściu
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 22, 72-600 Świnoujście
tel. 731 931 471
e-mail: swinoujscie@zcdn.edu.pl

Anna Bazyluk
nauczycielka konsultantka ds. nauczania matematyki
pokój nr 216 (II piętro)
tel. 91 435 06 58
e-mail: abazyluk@zcdn.edu.pl
konsultacje online na platformie e-learningowej: czwartki, godz. 15.30–16.30

Krzysztof Koroński
nauczyciel konsultant ds. nauczania informatyki i biblioteki cyfrowej
pokój nr 223 (II piętro)
tel. 91 435 06 59
e-mail: kkoronski@zcdn.edu.pl
konsultacje online na platformie e-learningowej: czwartki, godz. 15.30–16.30

Marta Kostecka
nauczycielka konsultantka ds. edukacji humanistycznej
pokój nr 220 (II piętro)
tel. 91 435 06 55
e-mail: mkostecka@zcdn.edu.pl
konsultacje online na platformie e-learningowej: czwartki, godz. 15.30–16.30

Renata Wiśniewska
nauczycielka konsultantka ds. wychowania przedszkolnego
pokój nr 224 (II piętro)
tel. 91 435 06 61
e-mail: rwisniewska@zcdn.edu.pl
konsultacje online na platformie e-learningowej: czwartki, godz. 15.30–16.30

Weronika Dwojakowska
nauczycielka konsultantka ds. kształcenia specjalnego i edukacji włączającej
pokój nr 222 (II piętro)
e-mail: wdwojakowska@zcdn.edu.pl
konsultacje online na platformie e-learningowej: czwartki, godz. 15.30–16.30

Waldemar Zaborski
nauczyciel konsultant ds. nauczania techniki, wychowania komunikacyjnego i  edukacji dla bezpieczeństwa
pokój nr 221 (II piętro)
tel. 91 435 06 57
e-mail: wzaborski@zcdn.edu.pl
konsultacje online na platformie e-learningowej: czwartki, godz. 15.30–16.30

Agnieszka Kraszewska
nauczycielka doradczyni metodyczna w zakresie fizyki
pokój nr 216 (II piętro)
tel. 91 435 06 58
e-mail: akraszewska@zcdn.edu.pl

Janusz Olczak
nauczyciel doradca metodyczny w zakresie informatyki
pokój nr 223 (II piętro)
tel. 91 435 06 62
e-mail: jolczak@zcdn.edu.pl

Joanna Sadłowska-Szreder
nauczycielka doradczyni metodyczna w zakresie języka polskiego
pokój nr 224 (II piętro)
tel. 91 435 06 61
e-mail:  jsadlowska@zcdn.edu.pl
konsultacje online na platformie e-learningowej: czwartki, godz. 15.30–16.30

Wiktoria Knap
nauczycielka doradczyni metodyczna w zakresie historii
pokój nr 220 (II piętro)
tel. 91 435 06 55
e-mail: wknap@zcdn.edu.pl
konsultacje online na platformie e-learningowej: czwartki, godz. 15.30–16.30

Sylwia Małecka
nauczycielka doradczyni metodyczna w zakresie biologii
pokój nr 222 (II piętro)
tel. 91 435 06 63
e-mail: smalecka@zcdn.edu.pl
konsultacje online na platformie e-learningowej: czwartki, godz. 15.30–16.30

Regina Czekała
nauczycielka bibliotekarka
kierowniczka Biblioteki Pedagogicznej

tel. 91 435 06 44
e-mail: rczekala@zcdn.edu.pl
konsultacje online na platformie e-learningowej: czwartki, godz. 15.30–16.30

Beata Filus
nauczycielka bibliotekarka
tel. 91 435 06 42
e-mail: bfilus@zcdn.edu.pl

Elżbieta Schwarz
nauczycielka bibliotekarka
tel. 91 435 06 42
e-mail: eschwarz@zcdn.edu.pl

Oddział Zamiejscowy ZCDN-u w Gryficach

ul. Koszarowa 12, 72-300 Gryfice
tel. 731 931 126
e-mail: gryfice@zcdn.edu.pl

dr Agnieszka Jankowska
kierowniczka

Oddział Zamiejscowy ZCDN-u w Świnoujściu

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 22, 72-600 Świnoujście
tel. 731 931 471
e-mail: swinoujscie@zcdn.edu.pl

Grażyna Lis
kierowniczka

ZCDN