ZCDN

Informacje oświatowe

Treści prezentowane w zakładce „Informacja pedagogiczna” mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty ZCDN-u. ZCDN nie ponosi odpowiedzialności za treść prezentowanych ofert.

Podmioty zainteresowane opublikowaniem swoich propozycji adresowanych do nauczycieli w zakładce „Informacja pedagogiczna” na stronie ZCDN-u prosimy o kontakt pod adresem: drip@zcdn.edu.pl. Zastrzegamy sobie prawo do odmówienia publikacji w przypadku wydarzeń o charakterze komercyjnym, przedstawiających zachowania i treści niezgodne z prawem, obraźliwe lub godzące w zasady dobrego wychowania i kultury osobistej.


 

9 maja 2024 roku w ZCDN-ie odbyła się bardzo ciekawa konferencja dla nauczycieli zatytułowana „Wsparcie w kryzysie psychicznym dzieci i młodzieży”. Nikt z prelegentów i uczestników nie podważał potrzeby pomocy i uważności na problemy polskich uczniów. Odwoływano się do wielu badań, podkreślano konieczność uważności i życzliwości.

Krytyczne myślenie nie jest czymś, czego można się nauczyć raz a dobrze. To kompetencja, którą trzeba cały czas kształtować. A wraz z pojawianiem się różnorodnych wyzwań współczesności, przy zalewie informacji z różnych źródeł, umiejętność ta staje się jeszcze bardziej niezbędna.

Dzięki współpracy Ministerstwa Edukacji Narodowej i globalnej platformy do komunikacji wizualnej Canva – wszyscy nauczyciele i uczniowie od klasy czwartej szkoły podstawowej mogą uzyskać bezpłatny dostęp do aplikacji.

Propozycje MEN-u z początku 2024 roku rozpoczęły się od szeroko zakrojonych, ale mocno ograniczonych w czasie prekonsultacji, które zakończono z informacją o wpłynięciu ponad 50 tys. uwag, z czego ponad 30 tys. dotyczyło zmian w podstawie programowej do historii.

Jeszcze niedawno sztuczna inteligencja (SI) była tematem charakterystycznym dla literatury i filmów z gatunku science fiction. Niemal na naszych oczach jej istnienie stało się faktem, z którym zmierzyć się musi zarówno nasz system edukacji, jak i indywidualny warsztat większości nauczycieli.

W ostatnim czasie środowisko edukacyjne rozgrzewa wprowadzone niedawno w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej dotyczące zadań domowych.

Centrum Nauki Kopernik wraz z partnerem strategicznym – firmą Boening zapraszają do udziału w konkursie „Konstruktorzy Marzeń 2024”.

Instytut Badań Edukacyjnych opracował informatory dla nauczycieli i dyrektorów szkół, zawierające przykładowe rozwiązania i dobre praktyki wspierające uczniów w samodzielnej nauce.

Ministra edukacji narodowej Barbara Nowacka powołała zespół ekspercki przy ministerstwie, którego zadaniem będzie praca nad zmianami ustawowymi w dziedzinie praw i obowiązków ucznia oraz powołanie ogólnopolskiego rzecznika praw ucznia.

Ministerstwo Edukacji Narodowej rozpoczęło nabór wniosków do programu rządowego „Aktyna tablica 2024”, mającego na celu wsparcie rozwoju szkolnej infrastruktury.

W związku z dyskusją publiczną na temat prac domowych i decyzji MEN-u w tym względzie, Instytut Badań Edukacyjnych opublikował analizę międzynarodowych badań. Jest to pierwsza analiza w ramach projektu IBE.

Ośrodek Rozwoju Edukacji udostępnił na swojej stronie publikację dla nauczycieli pracujących z uczniem obcojęzycznym. Celem artykułów i ćwiczeń w niej zebranych jest poprawa sprawności czytania ze zrozumieniem.