ZCDN

Badanie umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli

Związek Cyfrowy Polska zaprasza do udziału w kolejnej edycji IT Fitness Test 2023 Grupy Wyszehradzkiej, czyli badaniu umiejętności cyfrowych organizowanym w naszym kraju.

Test został przygotowany w dwóch wersjach – dla uczniów szkół podstawowych (klasy 7 i 8) oraz uczniów szkół ponadpodstawowych, który adresowany jest także do studentów, nauczycieli i wszystkich innych zainteresowanych. Test można zrealizować do 31 października 2023 r.

Więcej informacji w komunikacie Kuratorium Oświaty oraz na stronie organizatora badania.

Podobne wpisy:
Konkurs dla młodzieży „Konstruktorzy Marzeń 2024”

Centrum Nauki Kopernik wraz z partnerem strategicznym – firmą Boening zapraszają do udziału w konkursie „Konstruktorzy Marzeń 2024”.

Jak wspierać uczniów w samodzielnym uczeniu się?

Instytut Badań Edukacyjnych opracował informatory dla nauczycieli i dyrektorów szkół, zawierające przykładowe rozwiązania i dobre praktyki wspierające uczniów w samodzielnej nauce.

Zespół ds. Praw i Obowiązków Ucznia

Ministra edukacji narodowej Barbara Nowacka powołała zespół ekspercki przy ministerstwie, którego zadaniem będzie praca nad zmianami ustawowymi w dziedzinie praw i obowiązków ucznia oraz powołanie ogólnopolskiego rzecznika praw ucznia.