ZCDN

Bezpłatny dostęp do materiałów edukacyjnych Skriware Academy

W ramach projektu Laboratoria Przyszłości można uzyskać bezpłatny dostęp do platformy z materiałami dydaktycznymi do prowadzenia lekcji z różnych przedmiotów. Firma Skriware Academy, z którą Ministerstwo Edukacji i Nauki podpisało umowę o współpracy, w „Pakiecie na start” zaoferowała m.in. dostęp do autorskiej biblioteki modeli 3D Skrimarket (gotowe do druku) oraz narzędzi do modelowania 3D: Creator i 3D Playground. Ponadto oferuje całoroczne wsparcie metodyczne oraz materiały, dzięki którym nauczyciele zrealizują podstawowe wymagania projektu Laboratoria Przyszłości oraz pomogą w obsłudze zakupionego sprzętu i materiałów. Może być to dobre źródło inspiracji do przeprowadzenia ciekawych i angażujących lekcji zarówno z informatyki (programowanie, modelowanie 3D), czy techniki, jak i biologii, fizyki, chemii, geografii, matematyki, a także edukacji wczesnoszkolnej.

By otrzymać dostęp do platformy, należy zgłosić szkołę przez formularz przesłany do dyrektorów szkół przez System Informacji Oświatowej, a następnie poprosić szkolnego administratora o nadanie dostępu dla nauczycieli i założyć konto na Skriware Academy.

Informacja o platformie znajduje się na stronie ministerstwa.

Podobne wpisy:
Życzenia Ministra Edukacji i Nauki oraz Kuratora Oświaty z okazji rozpoczęcia roku szkolnego

Z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2023/2024 Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek skierował list i życzenia do dyrektorów szkół, nauczycieli oraz uczniów. Przedstawił w nim kluczowe programy i przedsięwzięcia MEiN-u związane z unowocześnianiem edukacji oraz zmiany, które zaczną obowiązywać od września br. Życzenia i list opublikowała także Zachodniopomorska Kurator Oświaty Katarzyna Koszewska.

Konkurs dla nauczycieli wszystkich etapów edukacyjnych na materiały do prowadzenia zajęć

Konkurs na najciekawsze materiały do prowadzenia zajęć dydaktycznych w trzech grupach wiekowych ogłosili Zachodniopomorska Kurator Oświaty Katarzyna Koszewska i Wojewoda Zachodniopomorski Zbigniew Bogucki.

Edukacja.gov.pl – nowy portal

Ministerstwo Edukacji i Nauki uruchomiło nowy portal – edukacja.gov.pl, którego celem jest zebranie informacji na temat systemu szkolnictwa w Polsce.