ZCDN

Bezpłatny dostęp do materiałów edukacyjnych Skriware Academy

W ramach projektu Laboratoria Przyszłości można uzyskać bezpłatny dostęp do platformy z materiałami dydaktycznymi do prowadzenia lekcji z różnych przedmiotów. Firma Skriware Academy, z którą Ministerstwo Edukacji i Nauki podpisało umowę o współpracy, w „Pakiecie na start” zaoferowała m.in. dostęp do autorskiej biblioteki modeli 3D Skrimarket (gotowe do druku) oraz narzędzi do modelowania 3D: Creator i 3D Playground. Ponadto oferuje całoroczne wsparcie metodyczne oraz materiały, dzięki którym nauczyciele zrealizują podstawowe wymagania projektu Laboratoria Przyszłości oraz pomogą w obsłudze zakupionego sprzętu i materiałów. Może być to dobre źródło inspiracji do przeprowadzenia ciekawych i angażujących lekcji zarówno z informatyki (programowanie, modelowanie 3D), czy techniki, jak i biologii, fizyki, chemii, geografii, matematyki, a także edukacji wczesnoszkolnej.

By otrzymać dostęp do platformy, należy zgłosić szkołę przez formularz przesłany do dyrektorów szkół przez System Informacji Oświatowej, a następnie poprosić szkolnego administratora o nadanie dostępu dla nauczycieli i założyć konto na Skriware Academy.

Informacja o platformie znajduje się na stronie ministerstwa.

Podobne wpisy:
Bezpłatny dostęp do Canvy dla uczniów i nauczycieli

Dzięki współpracy Ministerstwa Edukacji Narodowej i globalnej platformy do komunikacji wizualnej Canva – wszyscy nauczyciele i uczniowie od klasy czwartej szkoły podstawowej mogą uzyskać bezpłatny dostęp do aplikacji.

Konkurs dla młodzieży „Konstruktorzy Marzeń 2024”

Centrum Nauki Kopernik wraz z partnerem strategicznym – firmą Boening zapraszają do udziału w konkursie „Konstruktorzy Marzeń 2024”.

Jak wspierać uczniów w samodzielnym uczeniu się?

Instytut Badań Edukacyjnych opracował informatory dla nauczycieli i dyrektorów szkół, zawierające przykładowe rozwiązania i dobre praktyki wspierające uczniów w samodzielnej nauce.