ZCDN

Dzieci znają swoje prawa – materiały dla nauczycieli

Stowarzyszenie Inicjatyw Kreatywnych IN-KREA przygotowało innowacyjne materiały dydaktyczne na temat praw dziecka. Filmy animowane o Prawach Dziecka i towarzyszące im scenariusze zajęć dla uczniów i uczennic szkół podstawowych zostały przygotowane wspólnie z dziećmi z jednej z łódzkich szkół podstawowych.

W ramach projektu uczennice i uczniowie wybrali trzy prawa: PRAWO DZIECKA DO ŻYCIA BEZ PRZEMOCY, PRAWO DZIECKA DO WŁASNEGO ZDANIA, PRAWO DZIECKA DO JEDZENIA. Do każdego prawa wymyślili historie i pod kierownictwem animatorów filmowych z Stowarzyszenia IN-KREA wykonali rysunki postaci i dekoracji, które następnie zostały „ożywione”. Dodatkowo zostały przygotowane scenariusze zajęć z wykorzystaniem filmów animowanych i prezentacje multimedialne.

Wszystkie materiały dostępne są na stronie projektu.

Projekt zrealizowało Stowarzyszenie Inicjatyw Kreatywnych IN-KREA w partnerstwie z Terenowym Komitetem Ochrony Praw Dziecka w Łodzi w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG.

Podobne wpisy:
Konkurs dla młodzieży „Konstruktorzy Marzeń 2024”

Centrum Nauki Kopernik wraz z partnerem strategicznym – firmą Boening zapraszają do udziału w konkursie „Konstruktorzy Marzeń 2024”.

Jak wspierać uczniów w samodzielnym uczeniu się?

Instytut Badań Edukacyjnych opracował informatory dla nauczycieli i dyrektorów szkół, zawierające przykładowe rozwiązania i dobre praktyki wspierające uczniów w samodzielnej nauce.

Zespół ds. Praw i Obowiązków Ucznia

Ministra edukacji narodowej Barbara Nowacka powołała zespół ekspercki przy ministerstwie, którego zadaniem będzie praca nad zmianami ustawowymi w dziedzinie praw i obowiązków ucznia oraz powołanie ogólnopolskiego rzecznika praw ucznia.