ZCDN

Dzieci znają swoje prawa – materiały dla nauczycieli

Stowarzyszenie Inicjatyw Kreatywnych IN-KREA przygotowało innowacyjne materiały dydaktyczne na temat praw dziecka. Filmy animowane o Prawach Dziecka i towarzyszące im scenariusze zajęć dla uczniów i uczennic szkół podstawowych zostały przygotowane wspólnie z dziećmi z jednej z łódzkich szkół podstawowych.

W ramach projektu uczennice i uczniowie wybrali trzy prawa: PRAWO DZIECKA DO ŻYCIA BEZ PRZEMOCY, PRAWO DZIECKA DO WŁASNEGO ZDANIA, PRAWO DZIECKA DO JEDZENIA. Do każdego prawa wymyślili historie i pod kierownictwem animatorów filmowych z Stowarzyszenia IN-KREA wykonali rysunki postaci i dekoracji, które następnie zostały „ożywione”. Dodatkowo zostały przygotowane scenariusze zajęć z wykorzystaniem filmów animowanych i prezentacje multimedialne.

Wszystkie materiały dostępne są na stronie projektu.

Projekt zrealizowało Stowarzyszenie Inicjatyw Kreatywnych IN-KREA w partnerstwie z Terenowym Komitetem Ochrony Praw Dziecka w Łodzi w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG.

Podobne wpisy:
Konkursy i programy Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Na stronie Kuratorium Oświaty w Szczecinie zostało ogłoszonych kilka różnych konkursów i programów adresowanych do nauczycieli i uczniów różnych poziomów nauczania. Zachęcamy do zapoznana się z propozycjami.

Innowacyjny nauczyciel i jego praktyki

Instytut Badań Edukacyjnych opublikował 20 portretów praktyków szkolnych z czterech krajów europejskich, stanowiących cenny materiał dla nauczycieli szukających inspiracji do własnej pracy.

Gra edukacyjna „Regionalne Wędrówki”

Instytut Badań Edukacyjnych w ramach projektu, który ma na celu wzbudzenie świadomości i przynależności regionalnej w codziennym życiu dzieci i młodzieży, rekomenduje zestaw edukacyjny „Regionalne Wędrówki”.