ZCDN

Dzieci znają swoje prawa – materiały dla nauczycieli

Stowarzyszenie Inicjatyw Kreatywnych IN-KREA przygotowało innowacyjne materiały dydaktyczne na temat praw dziecka. Filmy animowane o Prawach Dziecka i towarzyszące im scenariusze zajęć dla uczniów i uczennic szkół podstawowych zostały przygotowane wspólnie z dziećmi z jednej z łódzkich szkół podstawowych.

W ramach projektu uczennice i uczniowie wybrali trzy prawa: PRAWO DZIECKA DO ŻYCIA BEZ PRZEMOCY, PRAWO DZIECKA DO WŁASNEGO ZDANIA, PRAWO DZIECKA DO JEDZENIA. Do każdego prawa wymyślili historie i pod kierownictwem animatorów filmowych z Stowarzyszenia IN-KREA wykonali rysunki postaci i dekoracji, które następnie zostały „ożywione”. Dodatkowo zostały przygotowane scenariusze zajęć z wykorzystaniem filmów animowanych i prezentacje multimedialne.

Wszystkie materiały dostępne są na stronie projektu.

Projekt zrealizowało Stowarzyszenie Inicjatyw Kreatywnych IN-KREA w partnerstwie z Terenowym Komitetem Ochrony Praw Dziecka w Łodzi w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG.

Podobne wpisy:
Kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2024/2025

12 czerwca ministra edukacji narodowej podpisała dokument, w którym wyszczególnione zostały podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa oraz kierunki realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2024/2025.
Zachęcamy Państwa do zapoznania się z jego treścią.

Współpraca bez granic – forum eksperckie

Ministerstwo Edukacji Narodowej zaprasza do udziału w forum eksperckim „Współpraca bez granic – nauczyciele na rzecz wsparcia dzieci i młodzieży z doświadczeniem migracji i uchodźstwa”. Spotkanie w formie online odbędzie się 26 czerwca, zgłosić można się do 25 czerwca.

Słońca w sercu! Blog na Zmianę (odcinek IX)

W przypadku zawodu nauczyciela z wszelkimi feriami i wakacjami powiązanych jest wiele mitów i stereotypów. Samo hasło „dwa miesiące wakacji” wywołuje odruch zazdrości przedstawicieli innych zawodów i żmudne tłumaczenie nauczycieli, że to nieprawda, bo rekrutacja, bo rady pedagogiczne, konferencje itd. Zastanawiające jest to, że nauczyciele muszą (czy na pewno?) tłumaczyć się przed społeczeństwem z takiej formy odpoczynku.