ZCDN

Edukacja.gov.pl – nowy portal

Ministerstwo Edukacji i Nauki uruchomiło nowy portal – edukacja.gov.pl, którego celem jest zebranie informacji na temat systemu szkolnictwa w Polsce.

Do serwisu podłączone zostały: wyszukiwarka szkół i placówek oświatowych, Zintegrowana Platforma Edukacyjna, portal Laboratoriów Przyszłości i inne. Znaleźć tu można także artykuły dotyczące edukacji włączającej. Portal został uruchomiony w lipcu i cały czas się tworzy; ma odpowiadać na zgłaszane zapotrzebowanie oraz promować elektroniczny obieg dokumentów. Prowadzone są cały czas badania, które mają pomóc w rozwoju projektu.

Celem portalu jest także stworzenie przestrzeni wymiany informacji między ministerstwem a wszystkimi uczestnikami systemu oświaty. Jednym z projektów jest Moje Internetowe Konto Edukacyjne (MIKE), które będzie mógł wkrótce założyć każdy pełnoletni obywatel. Poprzez MIKE będziemy mieć dostęp do poświadczonych informacji o swoim wykształceniu. Mogą one być przydatne przy składaniu dokumentów na studia lub podania do pracy, nie zastąpią jednak drukowanych dyplomów i świadectw, ponieważ założenie konta jest dobrowolne.

Zachęcamy do zapoznania się z portalem.

Podobne wpisy:
Konkurs dla młodzieży „Konstruktorzy Marzeń 2024”

Centrum Nauki Kopernik wraz z partnerem strategicznym – firmą Boening zapraszają do udziału w konkursie „Konstruktorzy Marzeń 2024”.

Jak wspierać uczniów w samodzielnym uczeniu się?

Instytut Badań Edukacyjnych opracował informatory dla nauczycieli i dyrektorów szkół, zawierające przykładowe rozwiązania i dobre praktyki wspierające uczniów w samodzielnej nauce.

Zespół ds. Praw i Obowiązków Ucznia

Ministra edukacji narodowej Barbara Nowacka powołała zespół ekspercki przy ministerstwie, którego zadaniem będzie praca nad zmianami ustawowymi w dziedzinie praw i obowiązków ucznia oraz powołanie ogólnopolskiego rzecznika praw ucznia.