ZCDN

Edukacja.gov.pl – nowy portal

Ministerstwo Edukacji i Nauki uruchomiło nowy portal – edukacja.gov.pl, którego celem jest zebranie informacji na temat systemu szkolnictwa w Polsce.

Do serwisu podłączone zostały: wyszukiwarka szkół i placówek oświatowych, Zintegrowana Platforma Edukacyjna, portal Laboratoriów Przyszłości i inne. Znaleźć tu można także artykuły dotyczące edukacji włączającej. Portal został uruchomiony w lipcu i cały czas się tworzy; ma odpowiadać na zgłaszane zapotrzebowanie oraz promować elektroniczny obieg dokumentów. Prowadzone są cały czas badania, które mają pomóc w rozwoju projektu.

Celem portalu jest także stworzenie przestrzeni wymiany informacji między ministerstwem a wszystkimi uczestnikami systemu oświaty. Jednym z projektów jest Moje Internetowe Konto Edukacyjne (MIKE), które będzie mógł wkrótce założyć każdy pełnoletni obywatel. Poprzez MIKE będziemy mieć dostęp do poświadczonych informacji o swoim wykształceniu. Mogą one być przydatne przy składaniu dokumentów na studia lub podania do pracy, nie zastąpią jednak drukowanych dyplomów i świadectw, ponieważ założenie konta jest dobrowolne.

Zachęcamy do zapoznania się z portalem.

Podobne wpisy:
Konkursy i programy Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Na stronie Kuratorium Oświaty w Szczecinie zostało ogłoszonych kilka różnych konkursów i programów adresowanych do nauczycieli i uczniów różnych poziomów nauczania. Zachęcamy do zapoznana się z propozycjami.

Innowacyjny nauczyciel i jego praktyki

Instytut Badań Edukacyjnych opublikował 20 portretów praktyków szkolnych z czterech krajów europejskich, stanowiących cenny materiał dla nauczycieli szukających inspiracji do własnej pracy.

Gra edukacyjna „Regionalne Wędrówki”

Instytut Badań Edukacyjnych w ramach projektu, który ma na celu wzbudzenie świadomości i przynależności regionalnej w codziennym życiu dzieci i młodzieży, rekomenduje zestaw edukacyjny „Regionalne Wędrówki”.