ZCDN

„Generacja V4” – granty dla młodzieży

Już tylko do 30 czerwca można zgłaszać wnioski do drugiej z przewidzianych trzech edycji programu minigrantów „Generacja V4” w 2023 roku na organizację krótkoterminowych wyjazdów młodzieży w wieku 12–30 lat. Inicjatywa promuje wartości demokratyczne, aktywność obywatelską i dialog transgraniczny wśród młodych ludzi.

Program obejmuje współpracę z partnerem z jednego z krajów Grupy Wyszehradzkiej (Czechy, Węgry, Słowacja). Dodatkowo w przedsięwzięciu mogą uczestniczyć bezpośredni sąsiedzi dwóch krajów V4 (Austria, Niemcy i/lub Ukraina). Każdy zgłoszony projekt powinien obejmować krótkie wizyty w kraju partnera (tzw. wizyty transgraniczne) oraz wspólne wydarzenie, w którym uczestniczą wszystkie strony. Maksymalny budżet projektu wynosi 10 000 euro, a maksymalny czas realizacji projektu to 6 miesięcy. Inicjatywa jest skierowana między innymi do szkół, stowarzyszeń sportowych, młodzieżowych organizacji społeczeństwa obywatelskiego.

Więcej informacji w komunikacie MEiN-u.

Podobne wpisy:
Konkursy i programy Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Na stronie Kuratorium Oświaty w Szczecinie zostało ogłoszonych kilka różnych konkursów i programów adresowanych do nauczycieli i uczniów różnych poziomów nauczania. Zachęcamy do zapoznana się z propozycjami.

Innowacyjny nauczyciel i jego praktyki

Instytut Badań Edukacyjnych opublikował 20 portretów praktyków szkolnych z czterech krajów europejskich, stanowiących cenny materiał dla nauczycieli szukających inspiracji do własnej pracy.

Gra edukacyjna „Regionalne Wędrówki”

Instytut Badań Edukacyjnych w ramach projektu, który ma na celu wzbudzenie świadomości i przynależności regionalnej w codziennym życiu dzieci i młodzieży, rekomenduje zestaw edukacyjny „Regionalne Wędrówki”.