ZCDN

„Generacja V4” – granty dla młodzieży

Już tylko do 30 czerwca można zgłaszać wnioski do drugiej z przewidzianych trzech edycji programu minigrantów „Generacja V4” w 2023 roku na organizację krótkoterminowych wyjazdów młodzieży w wieku 12–30 lat. Inicjatywa promuje wartości demokratyczne, aktywność obywatelską i dialog transgraniczny wśród młodych ludzi.

Program obejmuje współpracę z partnerem z jednego z krajów Grupy Wyszehradzkiej (Czechy, Węgry, Słowacja). Dodatkowo w przedsięwzięciu mogą uczestniczyć bezpośredni sąsiedzi dwóch krajów V4 (Austria, Niemcy i/lub Ukraina). Każdy zgłoszony projekt powinien obejmować krótkie wizyty w kraju partnera (tzw. wizyty transgraniczne) oraz wspólne wydarzenie, w którym uczestniczą wszystkie strony. Maksymalny budżet projektu wynosi 10 000 euro, a maksymalny czas realizacji projektu to 6 miesięcy. Inicjatywa jest skierowana między innymi do szkół, stowarzyszeń sportowych, młodzieżowych organizacji społeczeństwa obywatelskiego.

Więcej informacji w komunikacie MEiN-u.

Podobne wpisy:
Kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2024/2025

12 czerwca ministra edukacji narodowej podpisała dokument, w którym wyszczególnione zostały podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa oraz kierunki realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2024/2025.
Zachęcamy Państwa do zapoznania się z jego treścią.

Współpraca bez granic – forum eksperckie

Ministerstwo Edukacji Narodowej zaprasza do udziału w forum eksperckim „Współpraca bez granic – nauczyciele na rzecz wsparcia dzieci i młodzieży z doświadczeniem migracji i uchodźstwa”. Spotkanie w formie online odbędzie się 26 czerwca, zgłosić można się do 25 czerwca.

Słońca w sercu! Blog na Zmianę (odcinek IX)

W przypadku zawodu nauczyciela z wszelkimi feriami i wakacjami powiązanych jest wiele mitów i stereotypów. Samo hasło „dwa miesiące wakacji” wywołuje odruch zazdrości przedstawicieli innych zawodów i żmudne tłumaczenie nauczycieli, że to nieprawda, bo rekrutacja, bo rady pedagogiczne, konferencje itd. Zastanawiające jest to, że nauczyciele muszą (czy na pewno?) tłumaczyć się przed społeczeństwem z takiej formy odpoczynku.