ZCDN

„Generacja V4” – granty dla młodzieży

Już tylko do 30 czerwca można zgłaszać wnioski do drugiej z przewidzianych trzech edycji programu minigrantów „Generacja V4” w 2023 roku na organizację krótkoterminowych wyjazdów młodzieży w wieku 12–30 lat. Inicjatywa promuje wartości demokratyczne, aktywność obywatelską i dialog transgraniczny wśród młodych ludzi.

Program obejmuje współpracę z partnerem z jednego z krajów Grupy Wyszehradzkiej (Czechy, Węgry, Słowacja). Dodatkowo w przedsięwzięciu mogą uczestniczyć bezpośredni sąsiedzi dwóch krajów V4 (Austria, Niemcy i/lub Ukraina). Każdy zgłoszony projekt powinien obejmować krótkie wizyty w kraju partnera (tzw. wizyty transgraniczne) oraz wspólne wydarzenie, w którym uczestniczą wszystkie strony. Maksymalny budżet projektu wynosi 10 000 euro, a maksymalny czas realizacji projektu to 6 miesięcy. Inicjatywa jest skierowana między innymi do szkół, stowarzyszeń sportowych, młodzieżowych organizacji społeczeństwa obywatelskiego.

Więcej informacji w komunikacie MEiN-u.

Podobne wpisy:
Konkurs dla młodzieży „Konstruktorzy Marzeń 2024”

Centrum Nauki Kopernik wraz z partnerem strategicznym – firmą Boening zapraszają do udziału w konkursie „Konstruktorzy Marzeń 2024”.

Jak wspierać uczniów w samodzielnym uczeniu się?

Instytut Badań Edukacyjnych opracował informatory dla nauczycieli i dyrektorów szkół, zawierające przykładowe rozwiązania i dobre praktyki wspierające uczniów w samodzielnej nauce.

Zespół ds. Praw i Obowiązków Ucznia

Ministra edukacji narodowej Barbara Nowacka powołała zespół ekspercki przy ministerstwie, którego zadaniem będzie praca nad zmianami ustawowymi w dziedzinie praw i obowiązków ucznia oraz powołanie ogólnopolskiego rzecznika praw ucznia.